Acasă Agricultura ecologică România – o țară „ecologic minimalistă” nu luptă și nici nu dorește...

România – o țară „ecologic minimalistă” nu luptă și nici nu dorește să fie în frunte…

Analizând propunerile din Planul Național pentru Agricultura Ecologică impresia celor care cred în produse ecologice este că nu se dorește să depășim coada Europei. Ne fixăm o țintă de trecere la suprafețe certificate ecologic de numai 5.5% până în 2030, ceea ce este extrem de puțin, fiindu-ne  teamă să nu ne angajăm mai mult.

Politicile europene precizate în strategie presupun o aliniere la  țintele  europene. Studiile partenerilor Comisiei Europene în politici europene, respectiv Ifoam.eu, au  evaluat recent potențialul de aliniere în termeni concreți. În această evaluare, România, ca și Polonia spre exemplu, are un nivel de adopție scăzut dar potențial mult mai mare dacă ar fi susținut corespunzător în practică. De aceea ar trebui să fixeze ținta la minim 10-11%, dar pentru a fi realizabil ar trebui facilități fiscale clare și alte stimulente care să susțină dezvoltarea verigilor lipsă din sistem, precum procesarea și valorificarea pe piețele interne și externe. Este nevoie de o piață a acestui sector pe care să o dezvoltăm împreuna, producatori, procesatori, lideri de opinie, consumatori, autorități” a declarat Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio.

De asemenea, pentru a crea un plan eficient și coerent de susținere este nevoie de un compartiment specializat în minister, strict pe agricultură ecologică (un specialist dedicat soluționării problematicilor din sectorul ecologic), care să ducă la îndeplinire Planul Național pentru Agricultura Ecologică (PNAE) și care să operaționalizeze și bugeteze instrumente publice de intervenție. Mai mult, acest compartiment, e nevoie să vegheze ca și celelalte ministere și autorități evidențiate în PNAE, pentru intervenție, să o facă în mod eficient și coerent până la definitivarea implementării.

Eficientizarea implementării și un dialog constructiv cu ministerul va duce la creșterea interesului fermierilor în sectorul ecologic.  Este nevoie maximă de capacitarea politicilor publice pentru a susține sectorul ecologic în procesarea și dezvoltarea pieței de produse ecologice. Interesul fermierilor va crește, atât pentru producție cât și pentru procesare, dacă le vom pune la dispoziție stimulente în domeniul pârghiilor fiscale (exemplu: scutire de taxe pe perioadă determinată, acoperire costuri certificări și buletine de analiză pentru credibilitatea produselor ecologice, etc.), pentru investiții de procesare și pentru verigile esențiale pe lanțurile de produse ecologice de la producător la consumatorul final.

PNAE ar trebui să facă analiză de lanț valoric a instrumentelor de susținere pe specificul filierelor ecologice, cum ar fi produsele de cereale (și conectarea lor cu  sectorul zootehnic), produsele apicole, fructe, legume, s.a.m.d. Ar ajuta mult o astfel de  abordare, care ar clarifica cum dezvoltăm concret procesarea, unde și pe ce lanțuri valorice de mare potențial, pentru a atinge țintele și ce facilități fiscale oferă sistemul pentru a acoperi această verigă aproape inexistentă în România.

USH Pro Business (Evenimente, Comunicare și Internaționalizare)
Universitatea Spiru Haret este o universitate cu puternic profil antreprenorial, atât prin centrul său antreprenorial USH Pro Business cât și prin programe de start up și de pregătire antreprenorială desfășurate de centrele din București și din țară ale universității.
Alte articole conexe ale USH Pro Business

Notă. Conf. dr. Costin Lianu (Președinte ACEX – Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export. Coordonator național Strategia Națională de Export 2004-2015, Coordonator științific Programul de cooperare elvețiano-român de promovare a exportului la nivel de IMM-uri. Autor „Managementul Strategiilor de export la nivel național, regional și sectorial”, Editura Economică, București, 2010. Co-autor „Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010-2014, prin prisma relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale Uniunii Europene”, Insitutul European Român, 2012. Titular de curs universitar „International Market Access Strategies & Branding” Unesco Chair, 2008-2021).

Bibliografie

Planul Național de Acțiune pentru Agricultura ecologică. Punct de vedere al Asociației și Consorțiului de clustere INTER-BIO – 22 septembrie 2021, ora 10.00 –

Planul Național de Acțiune pentru Agricultura Ecologică, demersuri tardive și puțin coordonate. Un punct de vedere comun al Asociațiilor, clusterelor Inter-Bio și Asociației Proecologic Sistem

Există interes pentru agricultura ecologică în România? Concluzii pe marginea unor dezbateri în proiectul „Edaphic-Bloom Danube”

Asociația Inter Bio – Platforma tehnologică națională TP Organics (Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu, Președinte ACEX – Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, președinte Inter Bio)

Albina românească se digitalizează (proiect inițiat de către Asociația Inter-Bio și USH Pro Business în parteneriat cu Apiary Book, cu suportul Smart eHub și Wallachia eHub)

Nota redacției

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra