Acasă Invatamant, Educatie Cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), între realitate...

Cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), între realitate și ficțiune

106
0

     

Sinteză privind Concluziile Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale

     Care este rolul acestor concluzii?

 • Aceste concluzii oferă un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale până în 2020.
 • Concluziile se bazează pe realizările inițiativei anterioare în domeniul educației și formării profesionale din 2010 (ET 2010) și stabilesc patru obiective strategice care vin în ajutorul fiecărui cetățean să își realizeze potențialul complet și contribuie la crearea unei prosperități economice durabile în Europa.

     Aspecte – cheie

 • Cele patru obiective strategice sunt următoarele:
  1. Învățarea continuă și mobilitatea trebuie să devină o realitate, sistemele de educație și formare să devină mai receptive la schimbare și mai deschise către întreaga lume.

  2. Calitatea și eficiența educației și formării profesionale trebuie să se îmbunătățească acordând o atenție sporită creșterii nivelului competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea și aritmetica, creșterii atractivității matematicii, științelor și tehnologiei și consolidării competențelor lingvistice.

  3. Echitatea, coeziunea socială și cetățenia activă trebuie promovate în așa fel încât toți cetățenii, indiferent de circumstanțele personale, sociale sau economice ale acestora, să dezvolte pe toată durata vieții competențe specifice meseriei.
  4. Creativitatea și inovarea, inclusiv spiritul întreprinzător, trebuie încurajate la toate nivelurile de educație și de formare, din moment ce acestea sunt vectorii-cheie ai dezvoltării economice durabile. În special, persoanele fizice trebuie ajutate să dobândească competențe digitale, precum și spirit de inițiativă, spirit antreprenorial și cunoștințe culturale.
 • Cooperarea europeană în baza ET 2020 ia forma unui schimb de informații și experiență privind aspectele comune ale sistemelor de educație și formare profesională din țările Uniunii Europene (UE). Printre acestea se numără:
  • învățarea reciprocă;
  • monitorizarea și raportarea periodică; și
  • instrumentele de referință comune.
 • Diverși parametri și indicatori au fost stabiliți pentru a măsura progresul făcut spre atingerea diferitelor obiective.
 • Comisia Europeană monitorizează progresul în mod general și, în colaborare cu autoritățile naționale, evaluează modalitatea în care indicatorii ar putea fi îmbunătățiți.
 • Perioada până în 2020 este împărțită în serii de cicluri de lucru. Pentru perioada 2016-2020 s-a identificat un set de priorități noi pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale. Acest lucru s-a realizat sub forma unui raport comun adoptat în noiembrie 2015, atât de Consiliul de miniștri ai educației, cât și de Comisie.

     Cele șase priorități pentru perioada 2016-2020 sunt:

 • aptitudini și competențe relevante și de înaltă calitate în ceea ce privește capacitatea de integrare profesională, inovarea, cetățenia activă și bunăstarea (de ex. creativitatea, spiritul de inițiativă și spiritul critic);
 • educația favorabilă incluziunii (adică incluzând diversitatea din ce în ce mai mare a cursanților), egalitatea, nediscriminarea și promovarea competențelor civice (de ex. înțelegerea reciprocă și valorile democratice);
 • sisteme de educație și formare profesională deschise și inovatoare, incluzând integrarea pe deplin a erei digitale;
 • sprijin puternic pentru educatori (de ex. procese îmbunătățite de recrutare, selecție și formare, precum și dezvoltare profesională continuă);
 • transparența și recunoașterea aptitudinilor și calificărilor în vederea facilitării învățării și a mobilității forței de muncă (de ex. prin intermediul Cadrului european de referință pentru calitate);
 • investiție durabilă (incluzând explorarea potențialului planului de investiții pentru Europa), performanța și eficiența sistemelor de educație și formare profesională.

     Context

Potrivit articolului 14 din Carta drepturilor fundamentale a UE, „Orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare continuă”. Pentru informații suplimentare, consultați cadrul strategic — educație și formare profesională 2020 pe site-ul web al Comisiei Europene.

     Act

Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) (JO C 119 din 28.5.2009, pp. 2-10)

     Acte Conexe

Raportul comun 2012 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) — „Educația și formarea într-o Europă inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (JO C 70, 8.3.2012, pp. 9-18)

Raportul comun 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) — Noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (JO C 417, 15.12.2015, pp. 25-35)

Thomas Csinta, Chief editor J-B

Lucrări publicate sub egida  Jurnalul Bucureştiului

Serviciul de consultanță, punte vitală pentru reforma învățământului românesc. Scrisoare deschisă Ministrului Monica – Cristina Anisie (Extras adaptat din Revista de cultură Mozaicul de la Craiova, fondată în 1838, de Constantin Lecca)

Educația elitistă prin teorie (generală) și exemple (concrete), cu aplicații practice la concursurile tradiționale, celebre și prestigioase ale învățământului superior de excelență francez. (Prépas – Grandes écoles, Masterat – Doctorat, Capes – titularizare în învățământul gimnazial și liceal, Agrégation – titularizare în învățământul liceal și primul ciclu universitar)

Premieră mondială absolută: „Investigații jurnalistice în seial” Vol.10 Educație și Învățământ. Subiecte de Teze de Masterat de Cercetare şi de Doctorat în Științe Sociale. Studiul fenomenelor socio–juridice cu ajutorul teorei ergodice, a haosului (Sisteme complexe) și a sistemelor formale (de tip Gödel)

Burse de studii pentru pregătirea marilor și tradiționalelor concursuri de admitere în celebrele școli superioare franceze de înalte studii științifico-inginerești, economico-comerciale și agro-veterinare post-prépa: Polytechnique (X), ENS (Normale Sup), HEC, ESSEC, ESC Paris, EDHEC Business School, EM Lyon, ENV (Veto).

Bibliografie

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.