Pe 6 decembrie 2012 am adresat o Scrisoare Deschisă Ambasadorului Român din Grecia, respectiv, Ambasadorului Grec din România (Anexa), în care solicitam ajutorul lor pentru obținerea unor informații legate de dosarul penal deschis de către Procuratura de pe lângă Tribunalul din Kavala (Prefectura departamenului Kavala, nordul Greciei), în urma plângerii penale depuse pe 7 septembrie 2006 (cu Ref. N01016/92/968-b/29-09-2006) la Secţia de Poliţie din Insula Thassos (Limenas, Prefectura Kavala), pentru o vătămare corporală deosebit de gravă, în care arătăm faptul că soția mea, Csinta Carmen–Victoria, Seward (însoțitoare  de bord – Șefă  de Cabină) în cadrul Companiei Naționale de Aviație Civilă Tarom SA, a fost victima unui TVMC (Traumatism-Vertebro-Medular-Cervical) datorită neglijenței autorităților elene din Insulă.

Căzând, de la înălțimea de 4m în curtea interioară (betonată) a Pensiunii Jannis din Kinira (Insula Thassos), în timp ce încerca să culeagă fructe dintr-un copac aflat pe marginea drumului, ea este victima unei comoții medularecomotii medulare (luxație) la nivelul vertebrelor C6-C7, devinind astfel tetraplegica (terapareză cu cu o leziune Frankel A–completă).

Notă. Pe Scara Frankel întâlnim următoarea clasificare: Frankel A-leziune completă (funcții motoare și senzitive abolite sub nivelul neurologic); Frankel B-leziuni incomplete (funcții motorii abolite sub nivel neurologic și funcții senzitive prezente sub nivelul nneurologic); Frankel C-leziuni incomplete (funcții senzitive prezente sub nivelul neurologic și activitate motorie voluntară prezența sub nivel neurologic, dar ineficientă cu deficiențe mari); Frankel D-leziuni incomplete (funcții senzitive prezente sub nivelul neurologic și activitate motorie voluntară prezența sub nivel neurologic, eficientă, dar nu cu forță normală); Frankel E (fără deficite neurologice motorii sau senzitive).

Instruirea dosarului acestui accident, în care, până în preznt, numai daunele materiale se apropie de 1M€ (pierderi salariale, tratamente, spitalizări, recuperări medicale, analize, etc.) a durat peste doi ani, iar pe 11 decembrie 2008 va debuta procesul, un proces fără sfârșit, încă în derulare, în timp ce victima, soția mea, Csinta CarmenVictoria, aflată din 3 iulie 2013, într-o stare de comă neurologică profundă, a decedat miercuri, la ora 07h32, pe 17 iulie 2013, la Secția AȚI (Anestezie-Terapie Intensivă), al Spitalului bucureștean ″Sf. Ioan″, că urmare a complicațiilor maladiei.

Cu ajutorul autorităților românești de la Ambasada Română din Atena și Consulatul general de la Salonic, respectiv, al Ministerului Afacerilor Externe de la București, cărora le mulțumesc și pe această cale, în mod deosebit și, în special Doamnei Consul Viorica Susan (Secția Consulară, Ambasada Română de la Atena), am reușit să întru în posesia întregului dosar de instrucție pe care vi-l prezint mai jos (în traducere din limba neogreacă, în limba română).

Cred că merită făcut cunoscut publicului modul în care un asemenea accident grav este gestionat de către Justiția Elena !

Anexă

Compania Tarom – 60 de ani

Plângere penală contra Primăriei Kinira (Insula Thass

Document I

Republica Elenă, Procuratura Tribunalelor de Primă Instanţă din Kavala, 65404 Kavala

TH. 1167, Nr. ref: 706 Kavala, 09-04-2013,

CĂTRE

Consulatul General al României

Ca răspuns la documentul dvs. cu numărul 416/27-03-2013, vă informăm că rezultatul cauzei penale judecate la data de 11-12-2008 având ca acuzat pe Zachariadis Pandeleimonas este că tribunalul a declarat nevinovată persoana de mai sus. Rezultatul cauzei penale care a fost judecată la data de 16-04-2010 avându-l ca acuzat pe Kontogeorgiou Antonios este că tribunalul l-a declarat vinovat acuzatul menţionat mai sus mentionat.  Ataşez deciziile validate ale tribunalelor penale menţionate mai sus.

Procuror, Sofia Styliani Stroggyli, Republica Elenă, Procuratura Tribunalelor de Primă Instanţă din Kavala

Document II

Republica Elenă, Procuratura Tribunalelor de Primă Instanţă din Kavala

Adresa poştală: Noul Palat al Tribunalului, Telefon: 2510-620598

Informaţii: S. Bekiaris, Kavala, 02-04-2013, Nr. ref: 74

CĂTRE

Consulatul General al României

Santas, 16, CP: 55236 – Panorama, Thessalonikis

Ca răspuns la documentul dvs. cu numărul de înregistrare 416/27-03-2013, vă transmitem documentul nostru cu numărul de referinţă 69/27-03-2013 adresat Ministerului de Justiţie împreună cu adeverinţele de serviciu ataşate acestuia.

Procuror, Republica Elenă, Procuratura Tribunalelor de Primă Instanţă din Kavala

Document III

Republica Elenă, Procuratura Tribunalelor de Primă Instanţă din Kavala

Adresa poştală: Noul Palat al Tribunalului, Telefon: 2510-620598; Informaţii: S. Bekiaris

Kavala, 27-03-2013; Nr. ref: 69

CĂTRE

MINISTERUL JUSTIŢIEI, TRANSPARENŢEI ŞI DREPTURILOR OMULUI,

DIRECŢIA GENERALĂ DE COORDONARE LEGISLATIVĂ

ŞI RELAŢII JURIDICE SPECIALE INTERNAŢIONALE

DIRECŢIA DE GRAŢIERE ŞI COLABORARE JURIDICĂ INTERNŢAIONALĂ

Adresa poştală: MESOGEION 96

115 27 ATENA

În procesul de soluţionare a plangerii dvs. cu numărul de ref. 28915, 28410/22-03-2013, vă înaintăm certificatele ataşate care atestă desfăşurarea procedurii şi vă rugăm a proceda la propriile dvs. acţiuni.

Procuror, Sofia Styliani Stroggyli, Republica Elenă, Procuratura Tribunalelor de Primă Instanţă din Kavala

Document IV

Republica Elenă, Procuratura Tribunalelor de Primă Instanţă din Kavala

Kavala, 27-03-2013

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte faptul că, după cum rezultă din Arhivele păstrate la Serviciul nostru (Secţia Reclamaţii şi Procedură), pentru Procedura cu AVM G06/1152 formată ca urmare a raportului de depunere cu numărul de ref. 1016/92/968-b/29-09-2006 al Secţiei de Poliţie din Thassos, s-a exercitat urmărire penală îndreptată asupra lui Zachariadis Pandeleimonas, fiul lui Dimitrios, pentru fapta penală de vătămare fizică din neglijenţă săvârşită prin omitere.

Cauza a fost judecată la Tribunalul Corecţional din Kavala format din Trei Membri, la data de 11-12-2008 la care a fost de faţă în calitate de reclamant civil Csinta Thomas, domiciliat în România. Tribunalul de mai sus, prin decizia sa cu numărul 1659/11-12-2008 a declarat persoana acuzată ca fiind nevinovată şi a dispus transmiterea documentelor către Procuror, în vederea exercitării urmăririi penale asupra persoanei responsabile cu curăţenia drumului pe care s-a petrecut accidentul.

Secretar D. Stargios, funcţionar judiciar, Republica Elenă, Procuratura Tribunalelor de Primă Instanţă din Kavala

Document V

Republica Elenă, Procuratura Tribunalelor de Primă Instanţă din Kavala

Kavala, 10-01-2013

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte faptul că, după cum rezultă din Arhivele păstrate la Serviciul nostru (Secţia Reclamaţii şi Procedură), pentru Procedura cu AVM G09/667 formată ca urmare a depunerii deciziei cu numărul 1659/11-12-2008 Tribunalului Corecţional din Kavala, s-a exercitat urmărire penală faţă de Kontogeorgiou Antonios, fiul lui Alexandros, pentru fapta penală de vătămare fizică din neglijenţa persoanei responsabile prin omitere. Cauza a fost judecată la Tribunalul Corecţional din Kavala format din Trei Membri, la data de 16-04-2010 la care a fost de faţă în calitate de reclamant civil Csinta Thomas, domiciliat în România.

Tribunalul de mai sus, prin decizia sa cu numărul 709/16-04-2010 a declarat persoana acuzată ca fiind vinovată şi a impus pedeapsa cu închisoarea de şase luni, pe care a suspendat-o pe o durată de trei ani. Împotriva deciziei de mai sus s-a exercitat recurs din partea persoanei acuzate şi prin raportul nostru cu numărul de ref. 2069/01-11-2011 documentele procesului au fost depuse la Procuratura Curţii de Apel din Thracia.

Secretar, D. Stargios, funcţionar judiciar, Republica Elenă, Procuratura Tribunalelor de Primă Instanţă din Kavala

Republica Elenă, Procuratura Tribunalelor de Primă Instanţă din Kavala

PROCESELE VERBALE ŞI DECIZIA

TRIBUNALULUI CORECŢIONAL  COMPUS DIN TREI MEMBRI DIN ORAŞUL KAVALA

Numărul 1659/2008, Şedinţa din data de 11 decembrie 2008

 

Componenţa Acuzat Faptă
Christodoulos Kyrtsidis

Preşedinte Tribunalul Corecţional

Antonia Korfiati

Judecător la Tribunalul Corecţional

Maria Gkiaouri

Judecător la Tribunalul Corecţional

Ioanna Zografou

Procuror la Tribunalul Corecţional

Aikaterini Georganda

Secretar

Funcţionar judiciar gr. III

Pandeleimon Zachariadis

Fiul lui Dimitrios, domiciliat în Thasos, Thasou,

Jud. Kavala

 

Prezent

Vătămare corporală din neglijenţă, săvârşită prin omisiune

EXPUNEREA PROCESELOR VERBALE  ŞI  HOTĂRÂREA

În şedinţa publică de astăzi a acestui Tribunal, Preşedintele a strigat numele acuzatului, care s-a prezentat şi, atunci când a fost întrebat de Preşedinte cu privire la datele identităţii sale, a răspuns că se numeşte aşa cum este menţionat mai sus şi a declarat că îl desemnează în calitate de avocat pledant al său, pentru a-l apăra, pe avocatul prezent, din Kavala, Christos Terzidis, fiul lui Kyros (nr. matricol 366). În continuare, Preşedintele i-a explicat acuzatului care sunt drepturile sale şi i-a mai spus că trebuie să acorde atenţie acuzaţiei care îi va fi făcută cunoscută de către Procuror şi discuţiei aferente acesteia care va avea loc şi în acelaşi timp l-a informat că are dreptul să-şi prezinte obiecţiile faţă de acuzaţie şi să-şi facă cunoscute toate afirmaţiile şi observaţiile cu privire la aceasta şi, mai mult, că poate face observaţii şi poate pune întrebări după examinarea fiecărui martor şi după examinarea oricărui alt element doveditor. În continuare, Procurorul al luat cuvântul, a făcut cunoscută, cu precizie, acuzaţia, aşa cum aceasta este descrisă în citaţie, şi pe care i-a înmânat-o acuzatului împreună cu lista martorilor şi a declarat că pentru susţinerea acesteia i-a citat pe martorii care sunt menţionaţi în rechizitoriu şi care i-au fost făcuţi cunoscuţi în mod legal şi la termen acuzatului, în timp ce, în paralel, a propus şi citirea documentelor. Apoi, Preşedintele a citit numele acestor martori, dintre care au fost prezenţi al doilea, al patrulea şi al cincilea şi au lipsit primul şi al treilea şi, după aceea, i-a solicitat acuzatului informaţii generale cu privire la fapta care îi este atribuită şi i-a reamintit faptul că apărarea lui va avea loc la sfârşitul procedurii probatorii.

Acuzatul a declarat că a citat un martor al apărării, care s-a prezentat şi în continuare avocatul apărării a depus, în vederea consemnării ad litteram în procesele verbale ale Tribunalului, în conformitate cu articolul 141 paragraful 2 Cod de Procedură Civilă, următoarea afirmaţie independentă, pe care a dezvoltat-o şi oral şi care este următoarea:

 „În fapta de vătămare corporală din neglijenţă, faptul că vinovatul era, potrivit serviciului său ori potrivit cerinţelor profesiei sale, obligat să manifeste o grijă şi o atenţie deosebite nu constituie elemente ale substanţei obiective sau subiective a faptei, ci constituie o condiţie prealabilă procedurală a urmăririi penale. O condiţie indispensabilă a aplicării articolului 315 a Codului Penal este existenţa unei obligaţii particulare (adică speciale şi nu generale) a vinovatului de a acţiona şi care vizează împiedicarea rezultatului pentru survenirea căruia legea aplică o anumită pedeapsă. Este posibil ca această obligaţie să emane dintr-o dispoziţie clară a legii sau dintr-un ansamblu de îndatoriri legale care au legătură cu un anumită relaţie a vinovatului sau prin convenţie sau printr-un anumit comportament al vinovatului, care a creat pericolul survenirii faptei penale. În cazul de faţă lipseşte elementul obligaţiei particulare legale la care face referire articolul 315, Cod Penal, deoarece acuzatul nu avea obligaţia legală specială în calitate de Viceprimar al Municipiului Thassos, de a proceda la acţiuni pentru împiedicarea vătămării corporale a victimei, care a avut loc în districtul Koinyron, Diviziunea Municipală Theologou, întrucât, prin decizia cu numărul 1515/30-1-2006 a Primarului din Thassos era responsabil pentru funcţionarea serviciilor de curăţenie doar în districtul Potamias, Panagias, Limena, Rachoniou, Prinou şi Sotiros şi nu în districtul Koinyron, în care a avut loc rănirea victimei. În consecinţă, urmărirea penală exercitată împotriva acuzatului va trebui să înceteze din cauza exercitării acesteia inacceptabile şi din cauza lipsei unei obligaţii legale particulare a lui de a lua măsuri de împiedicare a consecinţei pedepsite prin lege”.

Procurorul a primit cuvântul de la Preşedinte şi şi-a rezervat dreptul de a propune, cu referire la afirmaţia independentă a acuzatului, după încheierea procedurii probatorii. În continuare, toţi martorii s-au îndepărtat din auditoriu în conformitate cu dispoziţiile articolului 350 Cod de Procedură Civilă şi, la invitaţia Preşedintelui, s-a prezentat cel de-al doilea martor al acuzării, despre care s-a constatat că nu cunoaşte limba greacă şi vorbeşte limba română. În acest punct, Preşedintele, după ce l-a audiat pe Procuror, care a propus numirea, în calitate de interpret pentru limba română, persoanei care se afla în auditoriul Tribunalului, Ioannis Spanakis, l-a chemat pe acesta, care, după ce Preşedintele i-a adresat întrebări cu privire la datele de identitate, a răspuns că se numeşte Ioannis Spananis, fiul lui Panagiotis, s-a născut în Atena în anul 1957 şi domiciliază în Kavala, exercită profesia de director al azilului pentru bătrâni din Kavala, este grec şi creştin ortodox, nu are nici o relaţie de înrudire cu părţile aflate în proces, cunoaşte limba greacă şi limba română şi că nu există motive care să împiedice numirea sa în calitate de interpret, în conformitate cu articolul 234 Cod de Procedură Civilă.

Preşedintele l-a numit pe cel menţionat anterior, potrivit articolului 233, paragraful 1, Cod de Procedură Civilă, în calitate de interpret de limbă română iar acesta, înainte de a-şi asuma îndatoririle, a declarat, invocând onoarea şi propria conştiinţă, în conformitate cu dispoziţiile articolului 236, paragrafele 1 şi 2 Cod de Procedură Civilă, faptul că va traduce cu fidelitate şi cu precizie din limba greacă în limba română şi invers, toate cele care i se vor spune în discutarea cauzei judecate. După aceea, Preşedintele l-a chemat pe cel de-al doilea martor al acuzării, care, la anumite întrebări cu privire la datele sale de identitate, a răspuns că se numeşte Csinta Thomas, că are domiciliul în Bucureşti, România (respectiv, la Paris, Franţa), exercită profesia de profesor la universitar şi ziarist, este franco-român, că îl cunoaşte pe acuzat, cu care nu are nici o relaţie de rudenie.

Prin urmare, a declarat că nu este creştin ortodox şi, întrucât a afirmat că religia lui nu permite depunerea jurământului, a declarat, invocând onoarea şi propria conştiinţă, faptul că va spune întreg adevărul şi doar adevărul, fără să adauge şi fără să tăinuiască nimic, în conformitate cu dispoziţiile articolului 220, paragraful 2, Cod de Procedură Civilă şi, fiind examinat, a declarat, prin intermediul interpretului, următoarele:

„Sunt soţul victimei, primul martor al acuzării, care, la data de 27-7-2006 a fost rănită la intrarea în pensiunea Giannis, care se află la marginea aşezării Koinyron Thasou. În acea zonă există şi alte case şi restaurante”.

După aceea s-a prezentat cel de-al patrulea martor al acuzării, care, la întrebările Preşedintelui cu privire la datele sale de identitate, a răspuns că se numeşte Eleni Malliarou, fiica lui Ioannis şi Maria, s-a născut în anul 1961 în Theologis, Thasou, Kavalas şi are domiciliul în Poto Thasos Kavalas, că este liber profesionist, este cetăţean grec şi creştin ortodox, că îl cunoaşte pe acuzat, cu care nu are nici o relaţie de rudenie. Prin urmare, a jurat pe Sfânta Evanghelie, în conformitate cu dispoziţiile articolului 218 Cod de Procedură Civilă şi, fiind examinată, a declarat următoarele:

„Sunt proprietara pensiunii Giannis. Accidentul a avut loc la marginea aşezării Koinyron, Thasou, unde se află şi pensiunea. Koinyra face parte din Comunitatea Theologos, mun. Thasos”.

Apoi s-a prezentat cel de-al cincilea martor al acuzării, care, la întrebările Preşedintelui cu privire la datele lui de identitate, a răspuns că se numeşte Georgios Malliaros, că este fiul lui Ioannis şi Sotiria, că s-a născut în anul 1951 în Theologis, Thasos, Kavalas, că locuieşte în Poto, Thasos, Kavalas, că exercită profesia de agricultor, este grec şi creştin ortodox, că îl cunoaşte pe acuzat, cu care nu are nici o relaţie de rudenie. Prin urmare, a jurat pe Sfânta Evanghelie, în conformitate cu dispoziţiile articolului 218, Cod de Procedură Civilă şi, fiind examinat, a declarat următoarele:

„Sunt soţul celui de-al patrulea martor al acuzării. Accidentul a avut loc exact în afara pensiunii Giannis, la marginea aşezării Koinyron, care face parte din Comunitatea Theologos, mun. Thasos”.

În continuare, avocatul apărării acuzatului a declarat că renunţă la examinarea persoanei propuse din partea martorului acuzării Apostolos Limnaios. În acest punct, din partea Preşedintelui, la propunerea Procurorului şi a părţilor aflate în proces, au fost citite public, în auditoriu, următoarele documente:

1) Raportul de la faţa locului din data de 23-11-2006.

2) Documentul Direcţiei de Servicii Tehnice din Kavala cu numărul de ref. 07/1356/11-4-2007

3) O schiţă

4) Avizul medical din data de 5-9-2006 al Spitalului General din Kavala.

5) Nota informativă din data de 5-9-2006 a Spitalului General al Prefecturii din Kavala.

6) Cinci fotografii ale locului accidentului, care au fost examinate de Preşedintele Tribunalului.

7) Patru fotografii ale locului accidentului, care au fost examinate de Preşedintele Tribunalului.

8) Documentul cu numărul de ref. 07/5701/11-12-2008 al Direcţiei de Servicii Tehnice din Kavala.

9) O diagramă topografică.

10) Deciziile cu numărul de ref. 1512 şi 1515/30-01-2006 ale Primarului din Thasos.

După aceea, Preşedintele l-a chemat pe acuzat pentru a se apăra, iar acesta a negat acuzaţia şi a menţionat în special următoarele:

„La data de 27-7-2006 aram Viceprimar, responsabil cu curăţenia în mun. Thassos, însă doar cu transportul gunoaielor şi nu cu curăţenia străzilor. Nu sunt eu vinovat de vătămarea victimei”.

 Preşedintele, în continuare, l-a întrebat pe Procuror şi pe toate părţile aflate în proces, iar, la sfârşit pe acuzat, dacă doresc să facă vreo examinare în completare, sau să dea vreo explicaţie sau vreo altă clarificare şi întrucât  au răspuns negativ, a anunţat sfârşitul procedurii probatorii, potrivit articolului 368 Cod de Procedură Civilă. Trebuie remarcat faptul că, după examinarea fiecăruia dintre martorii de mai sus, Preşedintele l-a întrebat pe Procuror şi pe părţile aflate în proces dacă doresc să procedeze la declaraţii şi la explicaţii cu referire la depoziţiile care au avut loc (potrivit articolului 358 Cod de Procedură Civilă). Apoi, Procurorul, după ce a luat cuvântul, a dezvoltat acuzaţia şi a propus să fie acceptată afirmaţia acuzatului, anume acuzatul să fie declarat nevinovat de fapta care i se atribuie prin rechizitoriu şi să nu se impună cheltuieli judecătoreşti, întrucât cauza judecată nu reuneşte condiţiile de aplicare a articolului 585 Cod de Procedură Civilă şi în paralel a propus să-i fie citite Procurorului documentele procesului pentru exercitarea urmăririi penale împotriva persoanei responsabile cu curăţenia drumului, în conformitate cu articolul 38 Cod de Procedură Penală.

Avocatul apărării, după ce a luat cuvântul şi a dezvoltat propriile afirmaţii în sprijinul apărării, a solicitat acceptarea afirmaţiei sale şi declararea clientului său ca fiind nevinovat. Preşedintele l-a întrebat pe acuzat dacă are de adăugat ceva. Acesta a răspuns negativ şi atunci Preşedintele a anunţat sfârşitul discuţiei.

În continuare, Completul, într-o dezbatere secretă care a avut loc la sediu în prezenţa secretarei, a alcătuit hotărârea de mai jos, pe care Preşedintele a adus-o imediat la cunoştinţa auditoriului şi care este următoarea:

TEMEI

Din depoziţiile sub jurământ ale martorilor acuzării, care au fost examinaţi înaintea acestui Tribunal, din citirea documentelor înaintea auditoriului, împreună cu apărarea acuzatului şi, în general, din întreaga procedură, au fost dovedite următoarele împrejurări:

În Koinyra, Thasos, la data de 27-7-2006, cetăţeanul român Csinta Carmen-Victoria, plimbându-se împreună cu soţul său, Csinta Thomas, pe strada Koinyron-Thasos şi aflându-se în localitatea Koinyra, a încercat să rupă piersici din crengile unui piersic care se afla la capătul construcţiei de susţinere din partea dreaptă a drumului menţionat mai sus. În capătul construcţiei din dreapta existau plante pe care persoanele responsabile cu curăţenia şi întreţinerea drumului nu se preocupaseră să le îndepărteze şi care, din cauza lipsei de grijă, ajunseseră la o înălţime mare şi căpătaseră volum. Consecinţa volumului şi a desimii acestora a fost faptul că au ascuns felul în care arăta solul dincolo de construcţia de susţinere, sol care, în acel punct, prezenta o înclinare de 45 de grade la o înălţime de 2,40 m şi că, sub acesta, exista un zid de ciment.

Csinta Carmen-Victoria s-a întins fără să observe diferenţa de înălţime, pentru a se apropia de crengile piersicului şi, când şi-a pierdut, la un moment dat, echilibrul, a căzut în gol şi în urma căderii şi lovirii de zidul de ciment, a suferit o luxaţie a vertebrelor A6-A7, o secţiune a măduvei spinării, o parapareză a extremităţilor superioare şi o paraplegie a celor inferioare. Căderea ei şi rănirea din cauza căderii se datorează, lăsând la o parte propriul ei comportament lipsit de precauţie, şi omisiunii persoanelor responsabile cu curăţenia şi cu întreţinerea drumului provincial care nu s-au preocupat să îndepărteze plantele care au crescut la marginea construcţiei de susţinere din dreapta  a străzii, plante care, din cauza lipsei de grijă, au crescut, înălţându-se şi căpătând volum.

S-a dovedit însă că prezentul acuzat a fost responsabil, pe baza deciziei cu numărul 1515/30-1-2006 a Primarului oraşului Thasos, cu funcţionarea serviciilor de curăţenie doar în localităţile Potamia, Panagia, Limena, Rachoniou, Prinou şi Sotiros şi nu în localitatea Koinyron în care a avut loc rănirea victimei şi, pentru acest motiv, trebuie declarat nevinovat.

Actele de la proces trebuie însă să fie citite Procurorului Tribunalului Corecţional din Kavala, în vederea investigării responsabilităţii persoanei responsabile cu curăţenia localităţii Koinyron şi a stabilirii acestei persoane (articolul 38 Cod de Procedură Civilă). Nu trebuie să se impună cheltuieli judecătoreşti, întrucât în cauza judecată nu se întrunesc condiţiile de aplicare a articolului 585 Cod de Procedură Civilă.

DISPOZITIV

Prin prezentul, judeca pe acuzatul Pandeleimon Zachariadis, fiul lui Dimitrios, domiciliat în Thasos-Thasou, jud. Kavala.

Îl declară nevinovat pe acuzat, pentru că: în Koinyra Thasou, la data de 27-7-2006, fiind responsabil, din cauza serviciului şi a profesiei sale, să manifeste o grijă şi o atenţie specială, din neglijenţă, adică din lipsa atenţiei pe care o datora potrivit împrejurărilor şi putea să o manifeste, nu a prevăzut consecinţa penală pe care a avut-o fapta sa şi a provocat o vătămare corporală unei alte persoane şi, mai concret, în timp ce, în calitate de Viceprimar responsabil cu curăţenia mun. Thasos, avea o obligaţie juridică specială de a se îngriji cu curăţarea plantelor de pe construcţiile de susţinere a sectorului de stradă Koinyron Thasou, care se află în limitele localităţii Koinyron, a omis să o facă, ceea ce a avut drept consecinţă faptul că, atunci când cetăţeanul străin Csinta Carmen-Victoria a încercat să rupă piersici din crengile unui piersic care se afla la capătul construcţiei de susţinere a fluxului de circulaţie de pe strada menţionată mai sus care duce către Thasos, din cauza înălţimii şi a volumului, nu s-a văzut deloc faptul că construcţia din pământ prezenta o înclinaţie de 45 de grade la înălţimea de 2,40 m şi că sub aceasta exista un zid de ciment şi, în încercarea ei de a rupe fructele menţionate anterior, a căzut în gol şi, în urma căderii, a suferit o luxaţie a vertebrelor coloanei A6 – A7, o secţiune a măduvei spinării, o parapareză a extremităţilor superioare şi o paraplegie a celor inferioare.

Citeste Procurorului competent al Tribunalului Corecţional din Kavala documentele, potrivit articolului 38 Cod de Procedură Civilă, pentru investigarea persoanei responsabile cu curăţenia străzii. S-a judecat, s-a hotărât şi s-a publicat imediat, în şedinţă publică în fata auditoriului.

Presedinte, Republica Elenă, Tribunalul de Primă Instanţă din Kavala, Secretar, Chr. Katzani

Kavala, 11 decembrie 2008, SECRETAR, ss indescifrabil

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANŢĂ DIN KAVALA, PROCESE VERBALE ŞI DECIZIA

TRIBUNALULUI CORECŢIONAL  COMPUS  DIN TREI MEMBRI, DIN ORAŞUL KAVALA

Numărul 709/2010, Şedinţa din data de 16 aprilie 2010

Componenţa Acuzat Faptă
Christodoulos Kyrtsidis

Preşedinte Tribunalul Corecţional

Magdalini Prassa

Judecător la Tribunalul Corecţional

Maria Kapsou

Procuror Asistent

Loukia Kosmidou

Secretar

Funcţionar judiciar gr. I

Kontogeorgiou Antonios

Fiul lui Alexandros, domiciliat în Limenarion, Thasou,

 

Prezent

Vătămare corporală din neglijenţă, de către o persoană responsabilă

săvârşită prin omisiune (art. 15, 28, 214, paragr. 1a, 315, par. 1b, Cod Penal, după cum a fost ultimul înlocuit prin art. 1, par. 11, Legea 2207/94)

EXPUNERE PROCESE VERBALE ŞI HOTĂRÂREA

În şedinţa publică de astăzi a acestui Tribunal, Preşedintele a strigat numele acuzatului, care s-a prezentat şi, atunci când a fost întrebat de Preşedinte cu privire la datele identităţii sale, a răspuns că se numeşte aşa cum este menţionat mai sus şi a declarat că îl desemnează în calitate de avocat pledant al său, pentru a-l apăra, pe avocatul prezent, din Kavala, Ilias Sakoulis (nr. matricol 83).

Preşedintele i-a explicat acuzatului care sunt drepturile sale şi i-a mai spus că trebuie să acorde atenţie acuzaţiilor care îi vor fi făcute cunoscute de către Procuror şi discuţiei aferente acesteia care va avea loc şi în acelaşi timp l-a informat că are dreptul să-şi prezinte obiecţiile faţă de acuzaţie şi să-şi facă cunoscute toate afirmaţiile şi observaţiile cu privire la aceasta şi, mai mult, că poate face observaţii şi poate pune întrebări după examinarea fiecărui martor şi după examinarea oricărui alt element doveditor.

În consecinţă, Procurorul al luat cuvântul, a făcut cunoscută, cu precizie, acuzaţiile, aşa cum aceasta este descrisă în citaţie, şi pe care i-a înmânat-o acuzatului împreună cu lista martorilor şi a declarat că pentru susţinerea acestora i-a citat pe martorii care sunt menţionaţi în rechizitoriu şi care i-au fost făcuţi cunoscuţi în mod legal şi la termen acuzatului, în timp ce, în paralel, a propus şi citirea documentelor. Apoi, Preşedintele a citit numele acestor martori, dintre care nu s-a prezentat cel de-al doilea.În acest punct, Preşedintele a sesizat faptul că primul martor nu cunoaşte limba greacă şi că vorbeşte limba română şi, după ce l-a ascultat pe Procuror, care a propus să fie numit în calitate de interpret cel care se afla în auditoriul Tribunalului, Pavel Constantin, l-a chemat pe acesta, care, după ce Preşedintele i-a adresat întrebări cu privire la datele de identitate, a răspuns că se numeşte Pavel Constantin, fiul lui George, s-a născut în anul 1957 în Botoşani, România, că este creştin ortodox, că nu are nici o relaţie de înrudire cu acuzatul, că cunoaşte limba greacă şi limba română şi că nu există motive care să împiedice numirea sa în calitate de interpret, în conformitate cu articolul 234 Cod de Procedură Civilă. Preşedintele l-a numit pe cel menţionat anterior, potrivit articolului 233, paragraful 1, Cod de Procedură Civilă, în calitate de interpret de limbă română iar acesta, înainte de a-şi asuma îndatoririle, a depus jurământul pe Sfânta Evanghelie că va spune tot adevărul şi numai adevărul, fără să adauge sau să tăinuiască nimic, în conformitate cu dispoziţiile articolului 218 Cod Procedură Civilă şi împreună cu dispoziţiile 236 Cod Procedură Civilă, că va traduce cu fidelitate şi cu precizie din limba greacă în limba română şi invers, toate cele care i se vor spune în discutarea cauzei judecate.

După aceea, i-a solicitat acuzatului informaţii generale cu privire la fapta care i se atribuie şi i-a subliniat faptul că apărarea lui va avea loc la sfârşitul procedurii probatori Acuzatul a declarat că nu are nimic de observat sau de explicat cu privire la acuzaţie şi că nu a citat un martor al apărării sale. În continuare, toţi martorii s-au îndepărtat din auditoriu în conformitate cu dispoziţiile articolului 350 Cod de Procedură Civilă şi, la invitaţia Preşedintelui, s-a prezentat primul martor, care, la întrebările cu privire la identitatea sa, a răspuns că se numeşte Csinta Thomas, domiciliat în România. Îl cunoaşte pe acuzat, cu care nu are nici o relaţie de înrudire. Prin urmare, a declarat că doreşte să depună un jurământ civil, invocând onoarea şi conştiinţa, că va spune tot adevărul şi numai adevărul, fără să adauge sau să tăinuiască nimic, în conformitate cu dispoziţiile articolului 220, paragraful 2, Cod Procedură Cvilă. Fiind examinat, a declarat următoarele:

„Am venit cu soţia mea, Csinta Carmen-Victoria, in Insula Thasos, pentru turism, în anul 2006. Ne îndreptam către Koinyra. Hotelul se afla în afara satului. Mersesem la o tavernă şi, la întoarcere, soţia mea a văzut un piersic şi a dorit să rupă nişte piersici.  Existau însă plante, nu vedea unde calcă, ceea ce a avut drept consecinţă căderea ei în gol. Plantele ajungeau la înălţime, deasupra genunchiului. Din cauza căderii, soţia mea a rămas invalidă şi se deplasează în scaun cu rotile. Hotelul se numea Giannis.  Plantele se aflau după bordura care avea 30 de centimetri. După bordură şi până la plante, distanţa era de 25-30 cm. Exista un gard din sârmă, care nu se vedea din cauza plantelor existente. Exista un copac înclinat către stradă”.

În continuare s-a prezentat cel de-al treilea martor, care, la întrebările cu privire la identitatea sa, a răspuns că se numeşte Vranas Vranas, fiul lui Zacharias şi Katina, că s-a născut la data de 07-11-1951 în Sotiras, Thasou şi că domiciliază în Skala Sotiras, Thasou, că este brancardier, de cetăţenie greacă şi creştin ortodox. Îl cunoaşte pe acuzat, cu care nu are însă nici o relaţie de rudenie. În continuare, a depus jurământul pe Sfânta Evanghelie, în conformitate cu dispoziţiile articolului 218 Cod Procedură Civilă şi, fiind examinat, a declarat următoarele: 

„Sunt şofer pe ambulanţă. Femeia era căzută sub copaci. Am transportat-o la Kavala, Singurul acces existent era din hotel. Cred că se află în afara satului. Nu am văzut alte case prin apropiere. Nu îmi amintesc. Construcţia de susţinere este în jur de 2 m. Existau plante cu înălţimea de circa 30-40 cm. Fuseseră tăiate cu ceva vreme în urmă. Este drumul provincial către vecinătăţile Thasos-ului”.

S-a prezentat cel de-al patrulea martor, care, la întrebările cu privire la identitatea sa, a răspuns că se numeşte Malliarou Eleni, fiica lui Ioannis şi Maria, că s-a născut la data de 13-03-1961 în Theologos, Thasou şi că domiciliază în Poto, Thasou, că este de cetăţenie greacă şi creştin ortodox. Îl cunoaşte pe acuzat, cu care nu are însă nici o relaţie de rudenie. În continuare, a depus jurământul pe Sfânta Evanghelie, în conformitate cu dispoziţiile articolului 218 Cod Procedură Civilă şi, fiind examinată, a declarat următoarele: 

Sunt proprietara pensiunii Giannis, care se află în Koinyra, Thasou. Mai departe există şi alte case. Atunci când a avut loc accidentul, nu mă aflam la hotel. Era soţul meu. La întoarcere am văzut ambulanţa. Fusesem chemaţi de la Poliţie. Plantele de pe stradă şi către exterior se curăţă. În acel an le-au curăţat. Nu le curăţaseră în anii anteriori. Când se uscau, le curăţa soţul meu. Exista o albie de râu. Deasupra noastră există două case. Nu există drum. Pe deasupra este drumul central. După accident, ne-au luat depoziţie şi ne-au întrebat de ce nu am pus bare. Am mers la Primărie, de unde ne-au trimis la Prefectură, care au pus bare. Se află după drum. Este o zonă de pădure, nu este particulară. Văzusem o echipă de muncitori, i-am întrebat şi mi-au spus că plantele erau tăiate de către Primărie. Înainte de accident, fuseseră curăţate. Nu ştiu de către cine. Pe acuzat îl cunosc din Limenaria. Distanţa Potamia-Koinyra este de 8 km. Automobilul Primăriei nu ştiu de unde venea”.

S-a prezentat cel de-al cincilea martor, care, la întrebările cu privire la identitatea sa, a răspuns că se numeşte Malliaros Georgios, fiul lui Ioannis şi Sotiria, că s-a născut la data de 15-06-1951 în Theologos, Thasou şi că domiciliază în Poto, Thasou, că este de cetăţenie greacă şi creştin ortodox. Îl cunoaşte pe acuzat, cu care nu are însă nici o relaţie de rudenie. În continuare, a depus jurământul pe Sfânta Evanghelie, în conformitate cu dispoziţiile articolului 218 Cod Procedură Civilă şi, fiind examinată, a declarat următoarele: 

Accidentul a avut loc în colţul hotelului. M-am dus înainte de a veni ambulanţa, la limita cu spaţiul public. Din ceea ce am auzit, femeia, în încercarea ei de a rupe un fruct, a căzut. De sus, până în punctul care prezintă o înclinare existau plante cu înălţimea de 30-35 cm. Le-a curăţat pentru primul an Primăria, înainte de accident. Construcţia de susţinere este de 2,5-3 m. Plantele, către pantă, aveau o înălţime mai mică. Se pare că acolo este punctul de coborâre. Existau mărăcini. Este o zonă de pădure. Copacul se află în zona de pădure. Am auzit vorbindu-se că echipa era a Primăriei. Înainte de accident, la începutul lui iulie, trecuse, după cum am auzit, echipa Primăriei. Koinyra aparţine vechii comunităţi Theologou. După accident au fost amplasate rampe. Atunci când am fost chemaţi pentru depoziţie, ne-au spus că trebuia să punem rampe”.

 În acest punct, la propunerea Procurorului şi a părţilor aflate în proces, Preşedintele a citit în public, în auditoriu, următoarele documente:

1) Raportul de la faţa locului din data de 23-11-2006.

2) O schiţă cu locul accidentului

3) Decizia cu numărul 1512/ 30-01-2006 a Primarului din Thasos.

4) Documentul cu numărul de ref. 1356/11-4-2007 al Direcţiei de Servicii Tehnice din Kavala.

5) Biletul de externare din data de 5-9-2006.

6) Avizul medical din data de 5-9-2006.

7) Nota informativă din data de 5-9-2006.

8) Patru (4) fotocopii fotografii.

În continuare, Preşedintele l-a chemat pe acuzat, pentru a se apăra. Acesta a menţionat următoarele:

„Îmi exprim regretul. Eram Viceprimar, de doi ani. Eram şi funcţionar public. Nu puteam face faţă. Mi s-a spus despre acest eveniment. Am aflat întâmplător de el. Cunosc faptul că maşina Primăriei trece şi curăţă, pentru că noi nu aveam posibilitatea. Maşina înainta până la trotuar. Cred că şi în Kinyra se întâmplă acelaşi lucru. Nu puteam eu să am în responsabilitatea mea toate satele. Pentru acest motiv luam funcţionari de la Primărie pe care i-am angajat pentru a curăţa”.

Preşedintele, în continuare, l-a întrebat pe Procuror şi pe toate părţile aflate în proces, iar, la sfârşit pe acuzat, dacă doresc să facă vreo examinare în completare, sau să dea vreo explicaţie sau vreo altă clarificare şi întrucât  au răspuns negativ, a anunţat sfârşitul procedurii probatorii, potrivit articolului 368 Cod de Procedură Civilă. Trebuie remarcat faptul că, după examinarea fiecăruia dintre martorii de mai sus, Preşedintele l-a întrebat pe Procuror şi pe părţile aflate în proces dacă doresc să procedeze la declaraţii şi la explicaţii cu referire la depoziţiile care au avut loc (potrivit articolului 358 Cod de Procedură Civilă).

În continuare, Procurorul, după ce a luat cuvântul, a dezvoltat acuzaţia şi a propus ca persoana acuzată să fie considerată vinovată. În continuare, avocatul apărării acuzatului, după ce a luat cuvântul şi a dezvoltat propriile afirmaţii în sprijinul apărării, a solicitat disculparea acuzatului-client de fapta ce îi este atribuită. Preşedintele l-a întrebat pe acuzat dacă are de adăugat ceva. Acesta a răspuns negativ şi atunci Preşedintele a anunţat sfârşitul discuţiei. În continuare, Tribunalul, într-o dezbatere secretă care a avut loc la sediu în prezenţa secretarei, a alcătuit hotărârea de mai jos, pe care Preşedintele a adus-o imediat la cunoştinţa auditoriului şi care este următoarea:

TEMEI

Din examinarea fără jurământ a reclamantului în cauza civilă, din depoziţiile sub jurământ ale martorilor acuzării şi apărării, care au fost examinaţi înaintea acestui Tribunal, din citirea documentelor potrivit legii, împreună cu apărarea acuzatului şi, în general, din întreaga procedură, s-a dovedit faptul că persoana acuzată, în timp ce era viceprimar în mun. Thasos, având drept competenţă coordonarea, supravegherea şi controlul funcţionării serviciilor de curăţenie în Districtul Municipal Theologos, Thasos, în conformitate cu Decizia cu numărul 1512/30-1-2006 a Primarului din Thasos şi în conformitate cu dispoziţiile articolului 75, par. 1b, alin. 4, Legea 3463/2006, a omis să se ocupe cu curăţarea plantelor cu înălţimea de 0,5-1 m care se aflau lângă asfaltul Drumului de Provincie Koinyron-Thasos în direcţia Thasos, în districtul Koinyron şi deasupra unei mase de pământ cu înălţimea de 0,35 cm, cu lăţimea de 0,40 cm, aşa cum avea obligaţia juridică, în conformitate cu dispoziţiile de mai sus.

Consecinţa acestui fapt a fost că, atunci când Csinta Carmen-Victoria a încercat să rupă nişte piersici din crengile unui piersic care se afla pe cealaltă parte a masei de pământ menţionată anterior (adică nu către Drumul de Provincie) şi pe o pantă cu înclinarea de circa 45 de grade de 2,40 m, nu a sesizat, din cauza înălţimii plantelor, că în spatele acestora exista panta menţionată anterior, şi nici că aceasta se termina în zidul de ciment al pensiunii cu denumirea Giannis, care avea înălţimea de aproximativ 3,50 m din exteriorul curţii pensiunii, ceea ce a avut drept consecinţă pierderea echilibrului şi căderea ei în gol în interiorul curţii menţionate mai sus şi apariţia unei luxaţii a vertebrelor coloanei A6 – A7, o secţiune a măduvei spinării de la A7 în jos, o pareză a extremităţilor superioare şi o paraplegie, fapt pe care acuzatul îl putea preîntâmpina.

În vederea acestora, Tribunalul şi-a format convingerea juridică deplină că în locul şi la timpul menţionate mai sus, independent de responsabilitatea victimei, fiind obligat de serviciu la o grijă şi atenţie specială, din neglijenţă, adică din lipsa atenţiei pe care o datora potrivit împrejurărilor şi o putea depune, a provocat, în timpul exercitării profesiei, o vătămare corporală unei alte persoane, fără să prevadă consecinţa penală provocată din fapta de mai jos, pentru evitarea căreia avea obligaţia juridică specială şi pentru acest motiv trebuie declarat vinovat.

DISPOZITIV

Prin prezentul, Judeca pe acuzatul Antonios Kontogeorgiou, fiul lui Alexandros, domiciliat în Limenarion Thasou.

Îl declară, pentru că: În Koinyra, Theologou, Thasou la data de 27-7-2006, fiind responsabil, din cauza serviciului şi a profesiei sale, să manifeste o grijă şi o atenţie speciale, din neglijenţă, adică din lipsa atenţiei pe care o datora potrivit împrejurărilor şi putea să o manifeste, a provocat în cursul exercitării profesiei o vătămare corporală unei alte persoane fără să prevadă consecinţa penală provocată din fapta de mai jos, pentru evitarea căreia avea obligaţia juridică specială şi pentru acest motiv trebuie declarat vinovat şi, mai concret, în timp ce era Viceprimar în mun. Thasos, având drept competenţă coordonarea, supravegherea şi verificarea funcţionării serviciilor de curăţenie în mun. Theologos, Thasou, în conformitate cu decizia cu numărul 1512/ 30-1-2006 Primarului din Thasos şi potrivit dispoziţiilor articolului 75, par. 1b, alin. 4, Legea 3463/2006, a omis să se ocupe cu curăţarea plantelor cu înălţimea de 0,5-1 m care se aflau lângă asfaltul Drumului de Provincie Koinyron-Thasos în direcţia Thasos, în districtul Koinyron şi deasupra unei mase de pământ cu înălţimea de 0,35 cm, cu lăţimea de 0,40 cm, aşa cum avea obligaţia juridică, în conformitate cu dispoziţiile de mai sus.

Consecinţa acestui fapt a fost că, atunci când Csinta Carmen-Victoria a încercat să rupă nişte piersici din crengile unui piersic care se afla pe cealaltă parte a masei de pământ menţionată anterior (adică nu către Drumul de Provincie) şi pe o pantă cu înclinarea de circa 45 de grade de 2,40 m, nu a sesizat, din cauza înălţimii plantelor, că în spatele acestora exista panta menţionată anterior, şi nici că aceasta se termina în zidul de ciment al pensiunii cu denumirea GIANNIS, care avea înălţimea de aproximativ 3,50 m din interiorul curţii pensiunii, ceea ce a avut drept consecinţă pierderea echilibrului şi căderea ei în gol în interiorul curţii menţionate mai sus şi apariţia unei luxaţii a vertebrelor coloanei A6 – A7, sindromul de secţionare a măduvei spinării de la A7 în jos, o pareză a extremităţilor superioare şi o paraplegie, fapt pe care acuzatul îl putea preîntâmpina.

S-a judecat, s-a hotărât şi s-a publicat imediat, în şedinţă publică, în fata auditoriului.

Kavala, 16 aprilie 2010, SECRETAR, ss indescifrabil

Presedinte, ss indescifrabil; Secretar, ss indescifrabil

După anunţarea deciziei de mai sus a avut loc o discuţie cu privire la pedeapsa ce trebuie aplicată acuzatului condamnat. Procurorul, după ce a luat cuvântul, a propus să i se aplice acuzatului pedeapsa de opt (8) luni. Avocatul apărării acuzatului care a fost declarat vinovat a solicitat aplicarea limitei minime a pedepsei prevăzute de lege. În continuare, Tribunalul, într-o dezbatere secretă care a avut loc la sediu în prezenţa secretarei, a alcătuit hotărârea de mai jos, pe care Preşedintele a adus-o imediat la cunoştinţa auditoriului şi care este următoarea:

TEMEI

Fapta pentru care persoana acuzată a fost declarată vinovată este prevăzută şi pedepsită de către dispoziţiile articolelor: 1, 14, 15, 18, 26, par. 1, 28, 51, 53, 79, 314, par. 1 şi 315, par. 1b, Cod Penal, aşa cum ultimul a fost înlocuit cu articolul 1, par. 11, legea 2207/94.

Tribunalul, ţinând cont, pe de o parte, de gravitatea faptei săvârşite, apreciind dimensiunea vătămării şi a pericolului bunului legal împotriva căruia a fost îndreptată fapta, natura şi obiectul faptei şi împrejurările, timpul, locul, mijloacele şi modalitatea care însoţesc săvârşirea acestei fapte, iar pe de altă parte personalitatea persoanei acuzate condamnate, apreciind gradul de neglijenţă, împrejurările sociale, situaţia individuală, viaţa anterioară, comportamentul lui din timpul faptei şi după aceea, apreciază că trebuie să i se aplice pedeapsa menţionată mai jos.

DISPOZITIV

Aplica persoanei acuzate menţionate mai sus şi declarată vinovată, pedeapsa cu închisoarea de şase (6) luni. S-a judecat, s-a hotărât şi s-a publicat imediat, în şedinţă publică, în fata auditoriului.

Kavala, 16 aprilie 2010, SECRETAR, ss indescifrabil

Presedinte, ss indescifrabil; Secretar, ss indescifrabil

După anunţarea deciziei de mai sus, Tribunalul, după ce l-a ascultat pe Procuror, care a propus suspendarea pedepsei aplicate persoanei acuzate cu închisoarea de şase (6) luni, precum şi, de asemenea, avocatul apărării persoanei acuzate, care a solicitat de asemenea, suspendarea pedepsei cu închisoarea, într-o şedinţă secretă care a avut loc la sediu, în prezenţa şi a secretarului, a alcătuit hotărârea de mai jos, pe care Preşedintele a adus-o imediat la cunoştinţa auditoriului şi care este următoarea:

TEMEI

Din examinarea caracterului persoanei acuzate menţionate mai sus, a vieţii sale anterioare şi a cazierului judiciar care se află în documentaţia procesului, rezultă faptul că acesta n a fost condamnat până astăzi pentru nici o faptă penală cu pedeapsa de limitare a libertăţii care să depăşească intervalul de timp de şase (6) luni şi pe bata acestor împrejurări, Tribunalul apreciază că executarea pedepsei cu închisoarea nu este necesară pentru a-l împiedica de la săvârşirea altor fapte penale şi, în consecinţă, trebuie, în conformitate cu dispoziţiile articolului 99 Cod Penal, să se dispună suspendarea executării pedepsei totale cu închisoarea care i-a fost impusă lui pentru trei ani.

DISPOZITIV

Suspenda pedeapsa cu închisoarea la şase luni care a fost aplicată persoanei acuzate şi condamnate pentru trei ani.

S-a judecat, s-a hotărât şi s-a publicat imediat, în şedinţă publică, în fata auditoriului.

Kavala, 16 aprilie 2010

Presedinte, ss indescifrabil; Secretar, ss indescifrabil

În continuare, Procurorul a luat cuvântul şi a propus să se aplice persoanei acuzate cheltuielile judiciare prevăzute de lege, în timp ce avocatul apărării şi însăşi persoana acuzată au solicitat impunerea cheltuielilor judiciare prevăzute de lege.

Tribunalul, într-o dezbatere secretă care a avut loc la sediu în prezenţa secretarei, a alcătuit hotărârea de mai jos, pe care Preşedintele a adus-o imediat la cunoştinţa auditoriului şi care este următoarea:

În conformitate cu dispoziţiile articolului 582 Cod Procedură Civilă, fiecare acuzat care este condamnat la o pedeapsă este condamnat în acelaşi timp prin aceeaşi hotărâre şi la cheltuielile procedurii penale, iar în conformitate cu decizia cu numărul 58553/2006 a Ministerelor de Finanţe şi de Justiţie, cheltuielile de judecată pentru hotărârile Tribunalului Corecţional format din Trei membri au fost stabilite la optzeci şi cinci (85,00) de Euro şi în vederea celor menţionate anterior, impune persoanei acuzate condamnate cheltuielile judiciare ale prezentului proces iar suma acestora o stabileşte la la optzeci şi cinci (85,00) de Euro.

S-a judecat, s-a hotărât şi s-a publicat imediat, în şedinţă publică, în fata auditoriului.

Kavala, 16 aprilie 2010

Presedinte, ss indescifrabil; Secretar, ss indescifrabil

Ştampilă: Această hotărâre a fost scrisă la data de 31-10-2011 şi a fost consemnată în registrul special cu numărul 759.

Secretar, L. Kosmidou, ss indescifrabil

Anexă

Nota redacției

7 COMENTARII