Acasă Avocat - Jurisprudență La ce să fii atent la înmatricularea unei companii în România după...

La ce să fii atent la înmatricularea unei companii în România după modificările Legii Registrului Comerțului Român din decembrie 2022 (What to pay attention to when incorporating a company in Romania according to the new amendments of the Law regarding the Romanian Trade Register as of December 2022) de la partenerul nostru Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații

Finalul anului 2022 a adus modificări substanțiale prin intrarea în vigoare a Legii 265/2022 privind Registrul Comerțului în România și pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în Registrul Comerţului în România. Printre modificările de care ar trebui să ții cont la constituirea unei societăți în România se numără înlăturarea cerinței de vărsare integrală a aportului la capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată în România, existența unei singure declarații-tip pe propria răspundere privitoare la îndeplinirea formalităților necesare pentru înregistrarea unei societății în România și înlăturarea cerinței de depunere a specimenului de semnătură. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și înregistrarea în Registrul Comerțului în România care vă poate îndruma în procedura de înființare a unei societăți în România,  pregătirea și depunerea documentelor necesare la Registrul Comerțului competent din România.

Conform noilor reglementări din Legea 265/2022, este obligatorie vărsarea de către asociații unei societăți cu răspundere limitată în România a 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai târziu de 3 luni de la dată la care se va proceda la înmatricularea unei companii în România și înainte de a începe operațiuni în numele societății cu răspundere limitată în România.  Diferența de capital social subscris va fi vărsată pentru aportul în numerar, în termen de 12 luni de la dată înregistrării unei companii în România și pentru aportul în natură, în termen de cel mult 2 ani de la dată  înființării unei societăți în România. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută pentru serviciile juridice oferite la cel mai înalt nivel în domeniul dreptului comercial și corporatist, asistând numeroși clienți cu  înmatricularea unei companii în România și înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului din România.

O altă modificare adusă de Legea 265/2022 constă în depunerea unei singure declarații-tip pe propria răspundere privitoare la îndeplinirea formalităților necesare pentru înregistrarea unei societăți în România în Registrul Comerțului competent din România. De asemenea, toate formalitățile de înregistrare pot fi efectuate electronic, prin intermediul portalului online al Oficiului Național al Registrului Comerțului. În plus, înlăturarea specimenului de semnătură este un aspect important în contextul modificărilor legislative nou introduse, având în vedere faptul că raționamentul adoptării prezenței legi este reprezentat de simplificarea procedurii de înregistrare a unei societăți în România. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și înregistrarea în Registrul Comerțului în România care vă poate îndruma în legătura cu procedura de constituire a societății în România, oferi consultanță cu privire la diferite aspecte de drept societar,  precum și efectuarea oricăror modificări corporative la Registrul Comerțului competent din România.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

The end of 2022 brought substantial changes by means of Law no. 265/2022 regarding the Romanian Trade Register and for amending and supplementing other normative acts with an impact on the registration in the Trade Register in Romania. Among the amendments that you shall need to pay attention to when you register a company in Romania is the removal of the requirement for full payment of the share capital contribution of a limited liability company in Romania, the existence of a single standard affidavit regarding the fulfillment of the necessary formalities for the registration in the Trade Register in Romania and the removal of the requirement for the submission of the signature sample. The Romanian Law firm Pavel, Margarit and Associates recommends contacting a specialized lawyer in commercial law and registration in the Romanian Trade Register who can guide you in the procedure of company incorporation in Romania, preparing and submitting the necessary documents to the competent Trade Register in Romania. According to the new amendments of Law no. 265/2022, 30% of the subscribed share capital shall be paid by the shareholders of the limited liability companies in Romania (LLC) no later than 3 months from the date on which the registration of a company in Romania shall be made and before carrying out any operations on behalf of the limited liability company in Romania (LLC).

The rest of subscribed share capital shall be paid up, for the cash contribution, within 12 months since the date of the company registration in Romania and for the contribution in kind, within 2 years since the date of the company incorporation in Romania. The Romanian Law firm Pavel, Margarit and Associates is recognized for top-notch legal services, assisting numerous clients in the commercial and corporate law matters, such as the registration of a company in Romania and carrying out any other corporate registrations with the Trade Register in Romania. Another amendment brought by Law no. 265/2022 consists in the obligation to submit a single standard affidavit regarding the fulfillment of the necessary formalities for the legal registration in the Trade Register in Romania. Also, all registration formalities can be carried out electronically through the online portal of the Romanian National Trade Register Office.

Moreover, the removal of the signature sample is an important aspect in the context of the latest amendments, taking into account that the reasoning for entering into force of the law is simplifying the procedure for the registration in the Trade Register in Romania. The Romanian Law firm Pavel, Margarit and Associates recommends contacting a specialized lawyer in commercial law and registration in the Romanian Trade Register who can guide you with the procedure of company incorporation in Romania, provide consultancy in regards to corporate matters, as well as carrying out any corporate registrations with the competent Trade Register in Romania.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Anexă

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit servicii juridice de cea mai înaltă calitate unui cetățean român domiciliat în Germania cu privire la efectuarea demersurilor necesare pentru executarea hotărârii judecătorești în România, prin care s-a dispus completarea actului de stare civilă în România, respectiv a certificatul de căsătorie, cu numele și prenumele părinților celor doi soți. Asistența juridică a constat în purtarea de discuții cu autoritățile competente în scopul efectuării completării certificatului de căsătorie în România în baza hotărârii judecătorești favorabile prin care s-a admis cererea de chemare în judecată pentru completarea actelor de stare civilă în România. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are o experiență deosebită în domeniul dreptului familiei în România, fiind recunoscută pentru serviciile juridice de cea mai înaltă calitate. Un avocat specializat în litigii, executarea hotărârilor judecătorești, completarea actelor de stare civilă și dreptul familiei din România vă poate îndruma în procedura de executare a hotărârii judecătorești în România și de completare a certificatului de căsătorie în România sau în orice litigiu în domeniul dreptului familiei în România.

The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates has provided first-class legal services to a Romanian citizen residing in Germany, in order to carry out the necessary steps for the enforcement of the court decision in Romania regarding the completion of the civil status documents in Romania, respectively the marriage certificate in Romania, in which the names of the parents of the spouses were missing as a result of the procedure of transcription. The legal assistance involved carrying out discussions with the competent authorities in order to complete the marriage certificate in Romania as per the favorable court decision that granted the completion of civil status documents in Romania. The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates has a vast experience in the field of family law in Romania, being recognized for the top-tier legal services. A specialized lawyer in litigation, enforcement of court decisions, completion of civil status documents and family law in Romania can guide you in the procedure of executing the court decision in Romania and completing the marriage certificate in Romania, or in any dispute in the field of family law in Romania.

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.