Acasă Energie eletrică - Centrale electrice și termice-furnizori de energie Enel X Romania a modernizat sistemul de iluminat public din Gurahonț (Arad,...

Enel X Romania a modernizat sistemul de iluminat public din Gurahonț (Arad, Crișana)

Enel X România, companie membră a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a finalizat lucrările de modernizare a infrastructurii de iluminat public din comuna Gurahonț, județul Arad, și a implementat soluții la cheie bazate pe tehnologie LED, cu performanță energetică ridicată.

În cadrul proiectului, au fost înlocuite 350 de aparate de iluminat stradal clasice cu unele de ultimă generație, cu tehnologie LED, cu o putere instalată de 57W, respectiv 35W.  Sistemul de iluminat a fost modernizat pe străzi cu lungimea totală de aproximativ 14 kilometri, din toate satele comunei Gurahont- Bonțești, Dulcele, Feniș, Honțișor, Iosaș, Mustești, Pescari, Valea Mare și Zimbru-, în beneficiul a 3.000 de locuitori, cu derulare în două etape, prima etapa cuprinzând satele Bonțești și Zimbru.

Enel X România pune la dispoziția autorităților locale soluții de eficiență energetică ce cresc considerabil confortul și siguranța oamenilor din comunitătile pe care acestea le administrează. Prin sistemele moderne de iluminat implementate, localitățile devin mai bine organizate, mai sigure, iar nivelul de trai al locuitorilor crește. În plus, echipamentele folosite pentru modernizarea infrastructurii de iluminat stradal pot duce la economii importante la bugetul local, printr-un consum anual de electricitate mai redus și prin costuri operaționale și de întreținere a sistemului mai mici”, a declarat Dorin Petrișor Chisăliță (Head of E-City, Enel X România).

Enel X România a implementat și a predat la cheie proiectul autorității locale, ceea ce presupune demontarea echipamentelor existente, furnizarea aparatelor de iluminat stradal cu tehnologie LED și instalarea acestora.

 „În prioritățile administrației publice locale ale comunei Gurahonț se află și iluminatul public, opțiunea de contractare fiind pentru un proiect de calitate care deopotrivă să crească nivelul de confort și siguranță al locuitorilor comunei și, pe de-altă parte, să reducă și cheltuielile de la bugetul local pentru această activitate. În acest sens credem că vom avea o colaborare fructuoasă pe viitor cu reprezentanții companiei Enel X Româniaa declarat Blaj Daniel (Viceprimar cu atribuții de primar, comuna Gurahonț).

Proiectul se alătură celor deja implementate de Enel X România în localităti din județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, cu o valoare de aproximativ 3 milioane de lei. Astfel, peste 4.000 de corpuri de iluminat stradal cu tehnologie LED au fost instalate în comunele Masloc, Pischia, Fibis, Dumbrăvița, Curtea din Timiș, în comunele Romos și Mărtinești din Hunedoara și în cele din Rusca Montană și Sichevița, Caraș-Severin.

Beneficiile aduse de această tehnologie LED se reflectă, în primul rând, în cresterea parametrilor luminotehnici, îmbunătățind calitatea luminii și, implicit, determinând o siguranță mai mare pe străzile publice. De asemenea, iluminarea cu LED este una dintre cele mai eficiente tehnologii din perspectiva protejării mediului înconjurător, emisiile de gaze cu efect de seră asociate acesteia sunt mult mai mici decât cele generate de sursele convenționale.

Producătorul aparatelor de iluminat stradal instalate de Enel X este GDS Lighting, un partener global al companiei în furnizarea de corpuri de iluminat. Produsele instalate la Gurahonț sunt fabricate în România, în fabrica din Arad a GDS Lighting.

 Enel X România face parte din Enel X, linia de afaceri globală a Enel dedicată dezvoltării de produse inovatoare și soluții digitale în sectoare în care energia prezintă cel mai mare potențial de transformare: orașe, case, industrii și mobilitate electrică. Enel X România gestionează servicii de mobilitate electrică, având puncte de încărcare a vehiculelor electrice disponibile în toată țara, soluții de panouri fotovoltaice pentru clienți industriali și comerciali, sisteme avansate de e-city și e-homes, oferind oamenilor, comunităților, instituțiilor și companiilor un model alternativ care să respecte mediul înconjurător și să integreze inovația tehnologică în viața de zi cu zi. Fiecare soluție are puterea de a transforma obiectivele de decarbonizare, electrificare și digitalizare în acțiuni durabile pentru toată lumea, pentru a construi o societate mai durabilă și mai eficientă.

English Version

Enel X Romania, a subsidiary of Enel X, the Enel Group’s advanced energy services business line, finished the modernization works of the public lighting infrastructure in Gurahonț, Arad county, and implements turnkey high performance LED technology-based solutions. As part of the project, 350 classical street lighting devices were replaced with cutting-edge LED technology ones, with an installed power of 57W, respectively 35W. The lighting system was modernized on streets with a total length of 14 kilometres, across all the villages in the Gurahonț township–Bonțești, Dulcele, Feniș, Honțișor, Iosaș, Mustești, Pescari, Valea Mare și Zimbru–to the benefit of 3,000 inhabitants, in two stages, starting with the Bonțești and Zimbru villages. „Enel X Romania provides local authorities with energy efficiency solutions that greatly increase the comfort and safety of the people in the communities they manage. With modern lighting systems implemented, localities become better organized, safer, and the living standards of the inhabitants increase. In addition, the equipment used to modernize the street lighting infrastructure can lead to significant savings in the local budget, through lower annual electricity consumption and lower operational and system maintenance costs.”, stated Dorin Petrisor Chisăliţă, Head of E-City, Enel X Romania. Enel X Romania implemented and delivered the turnkey project to the local authority, which involved dismantling existing equipment, providing LED street lighting, and installing them. „Public lighting is among the priorities of the Gurahonț township local authorities, aiming for a quality project that also increases the level of comfort and safety of the township’s inhabitants as well as reduces the expenditure from the local budget for this activity. In this respect, we believe that we will have a fruitful collaboration in the future with the representatives of Enel X”, stated Blaj Daniel, Deputy Mayor, Gurahont commune. The project ads to those already implemented by Enel X Romania in localities in Timiş, Hunedoara, and Caraş-Severin counties, with a value of about 3 million lei. Thus, more than 4,000 LED street lighting fixtures have been installed in the communes of Masloc, Pischia, Fibis, Dumbrăvița, Curtea din Timiș, in the communes Romos and Martineşti in Hunedoara and in those in Rusca Montană and Sichevița, Caraş-Severin. The benefits of this LED technology are primarily reflected in the increase in luminotechnical parameters, improving the quality of light and, by implication, causing greater safety on public streets. LED lighting is also one of the most environmentally efficient technologies, its associated greenhouse gas emissions being much lower than those generated by conventional sources. The manufacturer of the street lighting installed by Enel X is GDS Lighting, a global partner of the company in the supply of lighting fixtures. The products installed at Gurahonț are manufactured in Romania, in GDS Lighting’s factory in Arad. Enel X Romania is part of Enel X, the Enel’s global business line dedicated to the development of innovative products and digital solutions in sectors where energy is showing the greatest potential for transformation: cities, homes, industries and electric mobility. Enel X Romania manages services such as electric vehicle charging points, available around the country1, photovoltaic panel solutions for industrial and commercial customers, e-city and e-homes advanced systems, providing people, communities, institutions and companies with an alternative model that respects the environment and integrates technological innovation into daily life. Each solution has the power to turn decarbonization, electrification and digitalization goals into sustainable actions for everyone, in order to build a more sustainable and efficient society.

Biroul de presă România

Enel X România construiește în parteneriat cu Kaufland România un parc fotovoltaic de 1 milion de euro

E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de transformare Orăștie Zăvoi în beneficiul a 14.000 de clienți

Nota redacției

7 COMENTARII