Acasă Software - Energii renuvlabile - Eficiență energetică - Mobilitate electrică „Conduc electric”, o nouă platformă de la „Code For Romania” (privind mobilitatea...

„Conduc electric”, o nouă platformă de la „Code For Romania” (privind mobilitatea electrică) în parteneriat cu Enel X Way România

Code for Romania, cea mai mare asociație de tehnologie civică din lume, și Enel X Way România, compania grupului Enel dedicată mobilității electrice, lansează platforma online „Conduc Electric”, o inițiativă care vizează să promoveze tranziția de la mașinile cu combustibili fosili la cele electrice, la nivel național. „Conduc Electric” oferă informații complete, pe înțelesul tuturor tipurilor de utilizatori, despre mașinile electrice și despre infrastructura de încărcare pentru acestea, disponibilă pe teritoriul României. Platforma are ca scop creșterea gradului de conștientizare și de interes al publicului pentru mobilitatea electrică, esențială pentru a reduce poluarea și pentru a combate schimbările climatice.

„Conduc Electric” se adresează  persoanelor care nu sunt familiarizate cu autovehiculele electrice, dar manifestă deschidere în acest sens, celor care explorează opțiunea de a adopta mobilitatea electrică și analizează beneficiile unei mașini electrice, dar și companiilor care vor să își optimizeze costurile cu ajutorul unei flote electrice. Platforma explică în termeni accesibili ce costuri implică achiziția și întreținerea unui autovehicul electric, furnizează detalii despre tipurile de motorizare, modelele de mașini electrice existente pe piață, opțiuni de încărcare etc.

Platforma dispune de o hartă a tuturor stațiilor de încărcare electrică existente în România, integrată cu un serviciu de tip Google Maps care să permită apoi navigarea către un traseu, direct în serviciul de hartă. Aceasta afișează detalii complete despre opțiunile de încărcare disponibile pentru fiecare punct de încărcare; indică stațiile publice, pe cele cu încărcare rapidă, ce puncte de încărcare sunt folosite în timp real și cele care nu sunt momentan funcționale. De asemenea, utilizatorii care preferă rețeaua Enel X Way România pot accesa și separat harta interactivă dedicată acestor stații de încărcare. În prezent, Enel X Way România are o rețea de aproximativ 350 de puncte de încărcare în toată țara, iar până la finalul acestui an și-a propus să ajungă la aproape 500 de puncte de încărcare în 63 de localități din țară, cu o putere totală instalată de peste 8.700 kW.

„De mai bine de 6 ani, la Code for Romania desenăm pe o hartă nevoile de intervenție digitală din domenii diverse. Cu această soluție, ne găsim la intersecția a două domenii vitale pentru România-mediul și educația. Credem că prin acest proiect putem contribui la accelerarea tranziției energetice în România și la educarea publicului despre beneficiile mobilității electrice. Platforma Conduc Electric este rezultatul muncii echipei noastre formate din programatori, designeri, cercetători și oameni de comunicare care au dedicat timp și resurse pentru a realiza, cu sprijinul partenerilor noștri, Enel X Way România, un instrument util și ușor de folosit”, a declarat Olivia Vereha, VP of Product Code for Romania/Commit Global.

Enel X Way România operează o rețea națională de stații de încărcare și se concentrează pe dezvoltarea de tehnologii și soluții de încărcare flexibile pentru a îmbunătăți experiența clienților și pentru a permite electrificarea transportului pentru consumatori, afaceri, orașe și administrații publice. Code for Romania este o organizație non-profit care dezvoltă pro bono soluții digitale. Intenția organizației este să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei. Înființată în anul 2016, Code for Romania are o comunitate de peste 3.000 de voluntari din sectorul IT, ceea ce o face cea mai mare comunitate de civic tech din lume. Organizația, alături de partenerii pe care i-a avut alături în cei șapte ani de activitate, a dezvoltat zeci de aplicații web și mobile pentru România și urmărește folosirea imensului potențial transformativ al tehnologiei pentru binele public.

Enel X Way România lansează website-ul dedicat celor care folosesc serviciul de mobilitate electrică ale companiei (Enel X Way Romania launches the website dedicaded to those who use the company’s electric mobility service)

English version

Code for Romania, the largest civic technology association in the world, and Enel X Way Romania, the Enel group company dedicated to electric mobility, launch the online platform „Conduc Electric”, an initiative aimed at promoting the transition from fossil fuel cars to electrical, at national level. „Conduc Electric”. offers complete information, comprehensible to all types of users, about electric cars and about the charging infrastructure for them, available in Romania. The platform aims to increase public awareness and interest in electric mobility, essential to reduce pollution and fight climate change.  „Conduc Electric” is addressed to people who are not familiar with electric vehicles, but are open to it, to those who explore the option of adopting electric mobility and analyze the benefits of an electric car, but also to companies that want to optimize their costs with the help of an electric fleet. The platform explains in accessible terms the costs involved in the purchase and maintenance of an electric vehicle, provides details on engine types, electric car models available on the market, charging options, etc.

The platform has a map of all existing electric charging stations in Romania, integrated with a Google Maps-type service that allows navigation to a route, directly in the map service. It displays full details of the charging options available for each charging point; it indicates public stations, fast charging ones, which charging points are in use in real time and which are currently not working. Moreover, users who prefer the Enel X Way Romania network can also separately access the interactive map dedicated to these specific charging stations. Currently, Enel X Way Romania has a network of approximately 350 charging points throughout the country, and by the end of this year it aims to reach almost 500 charging points in 63 localities in the country, with a power total installed capacity of over 8,700 kW. „For more than 6 years, at Code for Romania we have been drawing on a map the needs of digital intervention in various fields. With this solution, we find ourselves at the intersection of two vital fields for Romania – the environment and education. We believe that through this project we can contribute to accelerating the energy transition in Romania and to educating the public about the benefits of electric mobility.  Conduc Electric platform is the result of the work of our team made up of programmers, designers, researchers and communication people who dedicated time and resources to create, with the support of our partners, Enel X Way Romania, a useful and easy-to-use tool”, said Olivia Vereha, VP of Product Code for Romania/Commit Global.

Enel X Way Romania operates a national network of charging stations and focuses on developing flexible charging technologies and solutions to improve the customer experience and enable the electrification of transport for consumers, businesses, cities, and public administrations. Code for Romania is a non-profit organization that develops pro-bono digital solutions. The organization’s intention is to help solve as many social problems as possible through technology. Founded in 2016, Code for Romania has a community of over 3,000 volunteers from the IT sector, which makes it the largest civic tech community in the world. The organization, together with the partners it has had by its side during its seven years of activity, has developed dozens of web and mobile applications for Romania and aims to use the immense transformative potential of technology for the public good.

Enel X Way România asigură, de asemenea, servicii de call-center, disponible 24/7, la numărul de telefon 0800.801.158, pentru asistența șoferilor care își încarcă vehiculele la punctele sale de încărcare. De asemenea, aceștia pot solicita informații direct din aplicația Enel X Way, din secțiunea „Raportează o problemă” sau pot scrie la adresa enelxway.romania.support@enel.com

Nota redacției

Ammouliani, superba „gr-eco” insulă verde (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist și fotograf, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Între locomotivă şi IA (Inteligența Artificială)”. Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Enseignant dans les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) & les Grandes Ecoles. Les concours externe et interne de l’agrégation. Les professeur agrégés de l’enseignement supérieur. Enseignant – Chercheur. Concours de l’agrégation de Mathématiques externe – 2023 (Les sujets)

Omagiu Lect. dr. Doina Guriță (poetă, scriitoare și traducătoare), corespondentă permanentă (și membră a Staff) a Jurnalului Bucureștiului, premiată cu „Mention d’Honneur au Grand Prix du Jury – 2023” de către SPAF (Societatea Poeților și Artiștilor din Franța) pentru poezia „Lui Nichita…”. Invitație la cel de-al 64-lea Congres Internațional a SPAF de la Annecy (Franța) – 2023

Omagiu artistului Plastic Nicu Dumitrescu (corespondent al Jurnalului Bucurestiului) în Revista „Cenaclul Păltiniș”

Pamflete. „Decorații scuipate” (Norman Manea) și „Haznaua” (Adrian Păunescu). Fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea (scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) cu dedicație prietenului meu, marelui pamfletar și gazetar Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. la Univ. Apollonia din Iași, directorul ziarelor Timpul și Realitatea–parteneri media aiJurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

Profesorul Doru Pop de la UBBC (Universitatea Babeș – Bolyai) din Cluj – Napoca: „Despre miturile supremației lingvistice mioritice – „dor” și „doină”

Ce ne desparte și ce ne unește (Corespondență de la poetul și traducătorul trilingv brașovean Dr. Dr. Christian W. Schenk, membru al USR, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondentul permanent al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

Gabriel Grama revine pe pământ românesc. Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb (publicist și fotograf, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

Drama de pe Bulevardul La Défense de la Nanterre (Métropole du Grand Paris). Moartea adolescentului franco – algerian Nahel (Naël) Merzouk – o crimă (asasinat) cu caracter rasial (conform organizațiilor musulmane și ale drepturilor omului) sau legitimă apărare din parte polițistului – motociclist Florian Menesplier (conform sindicatelor de poliție și organizațiilor de extremă dreaptă)? Consecințele evenimentului dramatic. În căutarea adevărului istoric.

„USR (Uniunea Scriitorilor din România) se autosuspendă”, „Călăuza” și „Singurătatea valorii” (fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) cu dedicatție poetului, eseistului și traducătorului trilingv Dr. Christian W. Schenk (corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului)

„Masoneria trebuie să slujească România” (Corespondență de la Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, cel mai prolific autor român în viață)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 6). Subiecte de fizică specială pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Electrostatică – Electricitate („Levitație prin interacțiune electrostatică”, „Reglarea automată a temperaturii, utilizarea unei termistanțe”, „Filtru cu structură Rauch”)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 10). Subiecte de matematici generale (superioare & speciale) pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Grupuri simetrice (enunțuri & soluții)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea 4 și integral – părțile 1, 2 & 3). „Fenomenul Hărman” implementat prin tabere de vară de către colecționarul brașovean Nicolae – Ioan Vrâncean

Rinocerul: „Batalionul de elită din Istoria literaturii neînregimentate a celui mai prolific scriitor român ‒ Grid Modorcea” (corespondent permanent și membru al Staff-ului Jurnalului Bucureștiului)

„Excesele românismului” și „Seriozitatea lui Eminescu” (fragmente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) cu dedicație Simonei Lazăr – Țigău (poet, prozator, eseist, jurnalist și eminescolog, bibliotecarul casei de cultură „Carmen Sylva” din Sinaia, corespondentul Jurnalului Bucureștiului)

Interviul realizat pe tema asasinării profesorului Ioan Petru Culianu, în cadrul emisiunii „Dezbaterea de luni” (RadioPunctLondra), de către Geo Scripcariu (realizator – corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului), cu jurnalistul Petre M. Iancu

Muzeul muntelui de la poalele masivului Parâng – un muzeu la înălţime (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

Sociologia matematică și rolul ei în structurile de date ale noii ordini mondiale. „Mecanica socială” a Acad. prof. Spiru Haret – precursor al (psiho)sociologiei matematice (dedicat Generalului Bartolomeu – Constantin Săvoiu, Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române 1880)

Cu nostalgie, Sri Lanka – fosta insulă Ceylon, „Insula surâsului și a pietrei lunii”

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez, napoleonian, de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours des Grandes Ecoles d’Ingénieurs 2023”. Mines – Ponts (Maths – Sujets de concours). Marile concursuri de admitere ale școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești franceze „Mines – Ponts” 2023 (Subiecte de concurs)