Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz Enel X România – selectată de către compania farmaceutică „Antibiotice Iași” pentru...

Enel X România – selectată de către compania farmaceutică „Antibiotice Iași” pentru construirea unui parc fotovoltaic de 2,5 MW (Enel X Romania – selected by „Antibiotice company ” Iași for the construction of a photovoltaic park of 2.5 MW)

  • Aproape 4.700 de panouri fotovoltaice vor fi instalate pe o suprafață de 3,14 hectare pentru compania farmaceutică Antibiotice Iași;
  • Instalația va asigura o producție anuală medie de 3.500 MWh și contribuie la reducerea cu 2.056 de tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

Enel X România, parte a Enel X Global Retail, divizia de servicii energetice avansate a grupului Enel, a fost selectată pentru construirea unui parc fotovoltaic cu o capacitate totală instalată de 2,5 MW pentru Antibiotice Iași. Sistemele fotovoltaice vor fi instalate integral la sol, la sediul central al companiei din Iași, pe o suprafață de 3,14 hectare. Instalația va cuprinde 4.680 de panouri ce vor asigura o producție anuală medie de 3.500 MWh. Totodată, proiectul va contribui la reducerea cu 2.056 de tone/an a emisiilor de dioxid de carbon și va asigura reduceri de până la 26,4% din valoarea facturii la energia electrică.

„Până acum am dezvoltat cu succes proiecte cu diverse administrații locale, în special constând în soluții de iluminat public eficient, bazat pe tehnologii de ultimă oră. În contextul actual, în care eficientizarea costurilor cu energia reprezintă o prioritate nu numai pentru consumatorii casnici și companii, ci și pentru entitățile din mediul public, ne bucură deschiderea acestora de a investi în soluții fotovoltaice pentru autoconsum. Raportul optim calitate-preț, experiența pe care Enel X o are pentru derularea unor proiecte de anvergură și rapiditatea cu care ne-am angajat să implementăm acestui parc au fost elementele care ne-au diferențiat în cadrul procesului de selecție”, a declarat Dorin Petrișor Chisăliţă, Head of E-City, Enel X România.

„În contextul preocupărilor actuale pentru o dezvoltarea sustenabilă, precum și a evoluțiilor dificil de prevăzut din piața de furnizare a energiei, Antibiotice se aliniază acestor tendințe și implementează soluții de reducere a emisiilor de carbon prin accesul la surse de energie verde. Acest proiect face parte din strategia de sustenabilitate a afacerii prin perfecționarea continuă a sistemului de management integrat, prin care țintim în viitorul apropiat ca o treime din energia utilizată pe platforma Antibiotice să provină din surse regenerabile”, a declarat Ioan Nani, Director General Antibiotice Iași.

Enel X România, are în portofoliu proiecte implementate pentru cele mai importante companii din sectoare precum cel alimentar, retail, centre logistice, centre comerciale și clădiri de birouri. În total, până la finalul anului trecut, fuseseră montate aproximativ 40.000 de panouri fotovoltaice ce contribuie la reducerea substanțială a emisiilor de dioxid de carbon. Instalarea acestor surse de producție de energie a dus la economii de peste 1 M€ pentru companiile partenere, prin înlăturarea costurilor asociate transportului și distribuției energiei electrice, precum și a contribuțiilor pentru certificatele verzi și cogenerare.

Enel X România face parte din Enel X Global Retail, linia de afaceri globală a Enel și lider în sectorul soluțiilor energetice avansate. Enel X România gestionează servicii de mobilitate electrică, având puncte de încărcare a vehiculelor electrice disponibile în toată țara, oferă soluții complete clienților industriali și comerciali pentru producerea locală a energiei electrice folosind panouri fotovoltaice, cât și sisteme avansate de e-city și e-home, dând oamenilor, comunităților, instituțiilor și companiilor un model alternativ care să respecte mediul înconjurător și să integreze inovația tehnologică în viața de zi cu zi. Fiecare soluție are puterea de a transforma obiectivele de decarbonizare, electrificare și digitalizare în acțiuni durabile pentru toată lumea, pentru a construi o societate mai responsabilă și mai eficientă.

English version

  • Almost 4,700 photovoltaic panels will be installed on an area of 3.14 hectares for the pharmaceutical company Antibiotice Iași;
  • The facility will ensure an average annual production of 3,500 MWh and will contribute to a reduction of carbon dioxide emissions by 2,056 tons/year.

Bucharest, December 13th, 2022 – Enel X Romania, part of Enel X Global Retail, the advanced energy services division of Enel group, has been selected for the construction of a photovoltaic park with a total installed capacity of 2.5 MW for Antibiotice Iași. The photovoltaic systems will be installed entirely on the ground, at the company’s headquarters in Iasi, on an area of ​​3.14 hectares. The installation will include 4,680 panels that will ensure an average annual production of 3,500 MWh. The project will help reduce carbon dioxide emissions by 2,056 tons/year and will ensure reductions up to 26.4% of the energy bill value.

So far, we have successfully developed projects with various local administrations, especially consisting of efficient public lighting solutions based on the latest technologies. In the current context, in which the efficiency of energy costs is a priority not only for household consumers and companies, but also for public entities, we are glad they are open to investing in photovoltaic solutions for self-consumption. The optimal price-quality ratio, the experience that Enel X has in carrying out large-scale projects and the speed with which we committed to implement this park were the elements that differentiated us in the selection process”, said Dorin Petrișor Chisăliţă, Head of E-City, Enel X Romania.

„In the context of current concerns for sustainable development, as well as difficult-to-predict developments in the energy supply market, Antibiotice Iași aligns with these trends and implements solutions to reduce carbon emissions through access to green energy sources. This project is part of the business sustainability strategy through the continuous improvement of the integrated management system, through which we aim in the near future that one third of the energy used on the Antibiotice platform to come from renewable sources”, said Ioan Nani, General Director of Antibiotice Iași.

Enel X Romania has implemented projects for the most important companies in sectors such as food, retail, logistics centers, shopping centers and office buildings. In total, by the end of last year, about 40,000 photovoltaic panels had been installed that contribute to a substantial reduction in carbon dioxide emissions. The installation of these energy production sources has resulted in savings of over 1 million euros for partner companies, by removing the costs associated with the transmission and distribution of electricity, as well as contributions for green certificates and cogeneration.

Enel X Romania is part of Enel X Global Retail, Enel’s global business line and a leader in the advanced energy solutions sector. Enel X Romania offers complete solutions to industrial and commercial customers for local electricity production using photovoltaic panels, as well as advanced e-city and e-home systems, giving people, communities, institutions and companies an alternative solution that respects the environment and integrates technological innovation into everyday life. Each solution has the power to turn the goals of decarbonization, electrification and digitalization into sustainable actions for everyone, to build a more responsible and efficient society.

Biroul de presă Enel România

Articole asociate

Enel X România instalează un parc solar cu o capacitate totală de 3 MW pentru WDP (Warehouses De Pauw) România

Enel X România instalează peste 2.000 de panouri fotovoltaice pentru Retalierul Selgros, în județele Mureș și Timiș

Enel X Romania asigură soluții de iluminat public eficient energetic pentru 7 localități din țară și pentru un sector al autostrăzii București – Brașov

Enel X România construiește o centrală fotovoltaică cu o capacitate de circa 1 MWp pentru Compa Sibiu

Enel X Instalează două centrale fotovoltaice pentru fabricile Eaton din România

Enel X și Power Electric semnează un parteneriat pentru dezvoltarea zonei private de încărcare a vehiculelor electrice și extinderea rețelei de stații din România

Nota redacției

 

 

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.