Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz Enel X România construiește o centrală fotovoltaică cu o capacitate de circa...

Enel X România construiește o centrală fotovoltaică cu o capacitate de circa 1 MWp pentru Compa Sibiu

Enel X România, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Enel Corporate (Grupul Enel), construiește o centrală fotovoltaică cu o capacitate instalată totală de circa 1 MWp, pentru producătorul de componente auto Compa Sibiu. Proiectul presupune livrarea la cheie a două subsisteme, unul pe acoperiș si celălalt la sol, ce integrează peste 1.700 de panouri fotovoltaice de înaltă eficiență, cu celule de tip mono-cristalin. Pentru sistemul la sol, Enel X România instalează în premieră panouri fotovoltaice de 650 Wp, de ultimă generație, cu eficiență ridicată și rezistență crescută pentru încărcări la zăpadă și vânt.

Enel X România oferă soluții personalizate și tehnologii de ultimă generație pentru companiile care doresc să fie sustenabile și să își eficientizeze consumul de energie, oferindu-le în același timp protecție în fața posibilelor creșterile ale prețului electricității pe piață. Construim împreună cu partenerii noștri strategii energetice integrate, astfel încât afacerile acestora să-si atinga cu adevărat obiectivele de sustenabilitate și să se bucure de o competitivitate crescută. Ne bucură interesul în creștere pentru produsele noastre în rândul companiilor precum Compa Sibiu și încrederea pe care ne-o acordă”, a declarat Laurențiu Brumaru, coordonator al Departamentului Vânzări & Marketing e-Industries, Enel X România. Centrala fotovoltaică montată pentru Compa Sibiu va asigura o producție anuală de energie electrică de circa 1.240 MWh, contribuind la reducerea cu 390 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

„Compa este o companie de traditie in Romania, cu o experienta de peste 130 de ani, in principal in industria auto. Suntem una dintre cele mai mari fabrici cu capital autohton si ca atare suntem profund afectati de schimbarile prin care trece industria in general si industria auto in particular, la nivel global. Aceasta investitie face parte din strategia Compa de reducere a amprentei de carbon. Cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, in cadrul „Programului de Energie in Romania” precum si a partenerilor de proiect din Norvegia, am pornit acest pas important in reducerea emisiilor de CO2 prin generarea energiei electrice necesara proceselor de fabricatie din cadrul companiei utilizand surse regenerabile fara emisii., a declarat Dan Baiasu, Director Comercial COMPA. Echipamentele și tehnologiile utilizate de Enel X în cadrul proiectului au performanțe și fiabilitate ridicate, provenind de la furnizori importanți pentru piața de sisteme fotovoltaice la nivel mondial.

Enel X România are în portofoliu proiecte implementate pentru cele mai importante companii din sectoare precum cel alimentar, retail, centre logistice, centre comerciale şi clădiri de birouri. În total, au fost montate peste 22.300 de panouri fotovoltaice, ce contribuie la reducerea cu aproximativ 3.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon. Instalarea acestor surse de producție de energie a dus la economii de peste 1 milion de euro pentru companiile partenere, prin înlăturarea costurilor asociate transportului și distribuției energiei electrice, precum și a contribuțiilor pentru certificatele verzi și cogenerare.

 Enel X România face parte din Enel X, linia de afaceri globală a Enel dedicată dezvoltării de produse inovatoare și soluții digitale în sectoare în care energia prezintă cel mai mare potențial de transformare: orașe, case, industrii și mobilitate electrică. Enel X România gestionează servicii de mobilitate electrică, având puncte de încărcare a vehiculelor electrice disponibile în toată țara, soluții de panouri fotovoltaice pentru clienți industriali și comerciali, sisteme avansate de e-city și e-homes, oferind oamenilor, comunităților, instituțiilor și companiilor un model alternativ care să respecte mediul înconjurător și să integreze inovația tehnologică în viața de zi cu zi. Fiecare soluție are puterea de a transforma obiectivele de decarbonizare, electrificare și digitalizare în acțiuni durabile pentru toată lumea, pentru a construi o societate mai durabilă și mai eficientă.

English version

Enel X Romania, part of Enel X, the advanced energy services division of the Enel Group, is building a photovoltaic plant with a total installed capacity of about 1 MWp, for the car component producer Compa Sibiu.The project involves the turnkey delivery of two subsystems, one on the roof and the other one on the ground, which integrates over 1,700 high-efficiency photovoltaic panels with single-crystal cells. For the ground system, Enel X Romania installs, for the first time, state-of-the-art 650 Wp photovoltaic panels, with high efficiency and high resistance to wind and snow loads. „Enel X Romania offers customized solutions and state-of-the-art technologies to companies that want to be sustainable and make their energy consumption more efficient, while offering protection against possible increases in the price of electricity on the market. Together with our partners, we build integrated energy strategies so that their businesses can truly achieve their sustainability goals and enjoy increased competitiveness. We are pleased with the growing interest in our products among companies such as Compa Sibiu and the trust they place in us,” said Laurențiu Brumaru, Head of Sales and Marketing, Enel X Romania. The photovoltaic plant installed for Compa Sibiu will provide an annual electricity production of about 1,240 MWh, contributing to cutting down carbon dioxide emissions by 390 tons/year. „Compa has a long tradition in Romania, with over 130 years of experience, mainly in the automotive industry. We are one of the largest factories with local capital and as such we are deeply affected by the changes that the industry, in general, and the automotive industry, in particular, are going through, globally. This investment is part of Compa’s carbon footprint reduction strategy. With the support of grants from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Romania 2014-2021, in the frame of the “Energy Programme in Romania” and our project partners in Norway, we have taken this important step in reducing CO2 emissions by generating the electricity necessary for the production processes within the company, by using emission-free renewable sources,” said Dan Baiasu, COMPA Sales Director. The equipment and technologies used by Enel X in the project have high performance and reliability and come from important suppliers on the global photovoltaic systems market. Enel X Romania’s portfolio includes projects implemented for the most important companies in sectors such as food, retail, logistics centres, shopping centres and office buildings. In total, over 22,300 photovoltaic panels have been installed, which contributes to cutting down carbon dioxide emissions by about 3,700 tons/year. The installation of these energy generation sources has led to savings of over 1 million euros for partner companies, by eliminating the costs associated with electricity transmission and distribution, as well as the contributions for green certificates and cogeneration. Enel X Romania is part of Enel X, the Enel’s global business line dedicated to the development of innovative products and digital solutions in sectors where energy is showing the greatest potential for transformation: cities, homes, industries and electric mobility. Enel X Romania manages services such as electric vehicle charging points, available around the country1, photovoltaic panel solutions for industrial and commercial customers, e-city and e-homes advanced systems, providing people, communities, institutions and companies with an alternative model that respects the environment and integrates technological innovation into daily life. Each solution has the power to turn decarbonization, electrification and digitalization goals into sustainable actions for everyone, in order to build a more sustainable and efficient society.

Biroul de presa Enel România

Notă. A se vedea și articolele conexe

Enel X Romania a modernizat sistemul de iluminat public din Gurahonț (Arad, Crișana)

Enel Green Power achiziționează de la Mytilineos două proiecte pentru centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de de cca 90Mw

 

8 COMENTARII