Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz Enel X România instalează un parc solar cu o capacitate totală de...

Enel X România instalează un parc solar cu o capacitate totală de 3 MW pentru WDP (Warehouses De Pauw) România

 

Sistemele fotovoltaice cuprind aproape 6.700 de panouri fotovoltaice instalate pe o suprafață de 15.000 de metri pătrați. Instalația asigură o producție anuală medie de aproape 3.600 MWh și contribuie la reducerea cu aproape 800 de tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

Enel X România, parte a Enel X Global Retail, divizia de servicii energetice avansate a grupului Enel, construiește un parc solar cu o capacitate totală instalată de aproape 3 MW pentru dezvoltatorul de spații logistice WDP (Warehouses De Pauw Romania). Parteneriatul reprezintă primul proiect Enel X România semnat cu un dezvoltator de spații logistice.

Sistemele fotovoltaice fac parte dintr-un proiect extins și vor fi instalate pe acoperișurile clădirilor companiei, aflate în localitatea Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov. Instalația cuprinde aproape 6.700 de panouri ce vor asigura o producție anuală medie de aproape 3.600 MWh și economii anuale substanțiale la factura de electricitate. Totodată, proiectul va contribui la reducerea cu aproape 800 de tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

„Dezvoltarea unui business sustenabil prin instalarea de panouri fotovoltaice nu mai este un trend, ci devine o cerință la nivel global, datorită dezideratului de reducere a emisiilor de carbon. Aceste sisteme sunt cu atât mai importante în contextul actual al crizei energiei și schimbărilor climatice. Vorbim despre tehnologii și echipamente utilizate de Enel X cu o performanță și fiabilitate ridicate, provenind de la producători cu expertiză mondială pe piața sistemelor fotovoltaice. Investițiile în surse de energie regenerabilă nu mai țin doar de reducerea costurilor, ci și de a privi viitorul într-un mod sustenabil”, spune Mirel Jarnea, Head of e-Industries Enel X Romania.

Instalarea acestui parc solar este un exemplu clar al uneia dintre măsurile sustenabile stabilite în cadrul Planului de acțiune climatică al WDP, care prevede o companie net-zero până în 2050. Prin această instalație solară, oferim clienților noștri energie verde, sprijinindu-i în eforturile lor de a-și realiza activitatea într-un mod sustenabil și în a-și atinge obiectivele legate de amprenta de carbon“, adaugă Mihai Budurca, Project Manager WDP România.

Enel X România are în portofoliu proiecte implementate pentru cele mai importante companii din sectoare precum cel alimentar, retail, centre logistice, centre comerciale și clădiri de birouri. În total, au fost montate aproximativ 40.000 de panouri fotovoltaice ce contribuie la reducerea cu aproximativ 3.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon. Instalarea acestor surse de producție de energie a dus la economii de peste 1 milion de euro pentru companiile partenere, prin înlăturarea costurilor asociate transportului și distribuției energiei electrice, precum și a contribuțiilor pentru certificatele verzi și cogenerare.

Enel X România face parte din Enel X Global Retail, linia de afaceri globală a Enel și lider în sectorul soluțiilor energetice avansate. Enel X România gestionează servicii de mobilitate electrică, având puncte de încărcare a vehiculelor electrice disponibile în toată țara, oferă soluții complete clienților industriali și comerciali pentru producerea locală a energiei electrice folosind panouri fotovoltaice, cât și sisteme avansate de e-city și e-home, dând oamenilor, comunităților, instituțiilor și companiilor un model alternativ care să respecte mediul înconjurător și să integreze inovația tehnologică în viața de zi cu zi. Fiecare soluție are puterea de a transforma obiectivele de decarbonizare, electrificare și digitalizare în acțiuni durabile pentru toată lumea, pentru a construi o societate mai responsabilă și mai eficientă.

English version

Photovoltaic systems comprise almost 6,700 photovoltaic panels installed on an area of 15,000 square meters. The plant ensures an average annual production of almost 3,600 MWh and contributes to a reduction of almost 800 tons/year in carbon dioxide emissions.

Enel X Romania, part of Enel X Global Retail, the advanced energy services division of the Enel Group, is building a solar park with a total installed capacity of almost 3 MW for logistics real estate specialist WDP (Warehouses De Pauw Romania). The partnership is the first project signed by Enel X Romania with a logistics real estate owner. The photovoltaic systems are part of an extended project and will be installed on the roofs of the warehouses located in Ștefăneștii de Jos, Ilfov County. The plant comprises nearly 6,700 panels that will ensure an average annual production of nearly 3,600 MWh and substantial annual savings on the electricity bill. At the same time, the project will contribute to the reduction of carbon dioxide emissions by almost 800 tons/year.

„Developing a sustainable business by installing photovoltaic panels is no longer a trend, but a global requirement, due to the common desire to reduce carbon emissions.” says Mirel Jarnea, Head of e-Industries Enel X Romania.These systems are even more important in the current context of energy crisis and climate change. We are talking about high performance and reliability technologies and equipment used by Enel X, coming from manufacturers with global expertise in the photovoltaic systems market. Investments in renewable energy sources are no longer just about reducing costs, but also about looking into the future in a sustainable manner.”

„The installation of this rooftop solar park is a clear example of one of the sustainable measures set in place within WDP’s Climate Action Plan, envisaging a net-zero company by 2050. Through this solar installation, we provide our customers with green energy, supporting them in their efforts to operate sustainably and supporting their climate footprint targets”, adds Mihai Budurca, Project Manager WDP Romania.

Enel X Romania’s portfolio includes projects implemented for large companies in sectors such as food, retail, logistics centers, shopping centers and office buildings. In total, about 40,000 photovoltaic panels have been installed, contributing to the reduction of approximately 3,700 tons / year of carbon dioxide emissions. The installation of these energy sources has led to savings for partner companies of over 1 million euros, by eliminating the costs associated with electricity transmission and distribution, as well as contributions regarding green certificates and cogeneration.

Enel X Romania is part of Enel X Global Retail, Enel’s global business line and a leader in the advanced energy solutions sector. Enel X Romania offers complete solutions to industrial and commercial customers for local electricity production using photovoltaic panels, as well as advanced e-city and e-home systems, giving people, communities, institutions and companies an alternative solution that respects the environment and integrates technological innovation into everyday life. Each solution has the power to turn the goals of decarbonization, electrification and digitalization into sustainable actions for everyone, to build a more responsible and efficient society.

Biroul de presă Enel România

Articole asociate

Enel X România instalează peste 2.000 de panouri fotovoltaice pentru Retalierul Selgros, în județele Mureș și Timiș

Enel X Romania asigură soluții de iluminat public eficient energetic pentru 7 localități din țară și pentru un sector al autostrăzii București – Brașov

Enel X România construiește o centrală fotovoltaică cu o capacitate de circa 1 MWp pentru Compa Sibiu

Enel X Instalează două centrale fotovoltaice pentru fabricile Eaton din România

Enel X și Power Electric semnează un parteneriat pentru dezvoltarea zonei private de încărcare a vehiculelor electrice și extinderea rețelei de stații din România

Nota redacției