Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz Enel X Romania asigură soluții de iluminat public eficient energetic pentru 7...

Enel X Romania asigură soluții de iluminat public eficient energetic pentru 7 localități din țară și pentru un sector al autostrăzii București – Brașov

Enel X a instalat peste 800 de corpuri de iluminat stradal de ultimă generație, cu tehnologie LED, asigurând o reducere de aproximativ 50% a consumului de electricitate pentru administrațiile locale. În plus, compania a furnizat peste 1.000 de aparate de iluminat cu tehnologie LED pregătite pentru telegestiune, inclusiv pentru tronsonul de autostradă Comarnic–Brașov, sectorul Predeal–Cristian.

Enel X România, filială a Enel X, linia de afaceri pentru servicii energetice avansate a Grupului Enel, a asigurat soluții de eficiență energetică stradală în valoare de aproximativ 1,8 milioane de lei pentru proiecte desfășurate în șase județe din țară. Acestea au implicat montarea și furnizarea a peste 1.800 de aparate de iluminat stradal de ultimă generație, cu tehnologie LED, pregătite pentru telegestiune.

Compania a modernizat infrastructura de iluminat public pe străzi cu o lungime totală de peste 31 de kilometri în județele Cluj (comunele Recea Criștur și Călărași) și Alba (Crăciunelu de Jos), în beneficiul a 5.300 de locuitori. Lucrările, în valoare de peste 1,3 milioane de lei, au presupus înlocuirea a circa 800 de aparate de iluminat stradal clasice cu unele de ultimă generație, cu tehnologie LED, cu o putere instalată de 32.1W respectiv 51,6W. Au fost instalate și sisteme performante de telegestiune ce permit controlul de la distanță al infrastructurii de iluminat. În plus, Enel X România a furnizat peste 1.000 de aparate de iluminat cu tehnologie LED pregătite pentru telegestiune, în valoare totală de circa 0,5 milioane de lei, pentru proiecte în județele Brașov (Autostrada București-Brașov, Tronson Comarnic-Brașov), Dolj (Gogoșu), Alba (Valea Lungă și Bucerdea Grânoasă), Vâlcea (Costești) și Mureș (Papiu Ilarian).

Venim în sprijinul comunităților care doresc să-și reducă consumul de energie electrică și, implicit, emisiile de  Bioxid de Carbon (CO2) prin soluții de modernizare a sistemului de iluminat public care înlocuiesc echipamentele existente cu aparate de ultimă generație, cu tehnologie LED. Astfel, administratorii localităților pot gestiona mai bine infrastructura publică și pot face economii importante la bugetul local. Însă cel mai important aspect e legat de siguranța locuitorilor: noile sisteme de iluminat public fac ca străzile să fie mai sigure pentru pietoni și pentru șoferi, aceștia din urmă putând anticipa mai ușor pericolele din trafic”, a declarat Dorin Petrișor Chisăliţă, Head of E-City, Enel X România.

Sistemele de eficiență energetică implementatevor asigura o reducere de aproximativ 50% în consumul de electricitate înregistrat deadministrațiile locale. În plus, acestea duc la creșterea parametrilor luminotehnici, îmbunătățind calitatea luminii, și oferă una dintre cele mai eficiente tehnologii din perspectiva protejării mediului înconjurător. Proiectele se alătură celor deja implementate de Enel X România în județele Timiș, Hunedoara, Arad și Caraș-Severin, în valoare de peste 3 milioane de lei.

Enel X România este parte a Enel X, linia globală de afaceri a Grupului Enel, dedicată dezvoltării de produse inovatoare și soluții digitale în sectoare în care energia are cel mai mare potențial de transformare: orașe, case, industrii și mobilitate electrică. Enel X România gestionează servicii precum puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice, disponibile în toată țara, soluții de panouri fotovoltaice pentru clienți industriali și comerciali, sisteme avansate pentru e-city și e-homes, oferind oamenilor, comunităților, instituțiilor și companiilor un model alternativ care respectă mediul și care integrează inovația tehnologică în viața de zi cu zi. Fiecare soluție poate transforma obiectivele de decarbonare, electrificare și digitalizare în acțiuni durabile pentru toată lumea, pentru a construi o societate mai sustenabilă și mai eficientă.

English version

Enel X installed over 800 state-of-the-art street lighting lamps with LED technology, which ensure a cut of about 50% in electricity consumption for local administrations In addition, the company provided over 1,000 lamps with LED technology ready for remote management, including for the Comarnic-Brașov highway section, Predeal – Cristian sector. Enel X România, a subsidiary of Enel X, the advanced energy services business line of the Enel Group, has provided street energy efficiency solutions worth about 1.8 million lei to projects carried out in six counties in the country. These involved the installation or the supply of over 1,800 state-of-the-art street lighting lamps, with LED technology, ready for remote management.

The company has modernized the public lighting infrastructure on streets with a total length of over 31 kilometres in the counties of Cluj (Recea Criștur and Călărași communes) and Alba (Crăciunelu de Jos), to the benefit of 5,300 inhabitants. The works, worth over 1.3 million lei, involved the replacement of about 800 classic street lighting lamps with state-of-the-art ones, with LED technology, with an installed power of 32.1W and 51.6W, respectively. High-performance remote management systems have also been installed, which allow the remote control of the lighting infrastructure. In addition, Enel X Romania provided over 1,000 lamps with LED technology ready for remote management, for a total value of about 0.5 million lei, to projects in counties Brașov (Bucharest-Brașov Highway, Comarnic-Brașov Sector), Dolj (Gogoșu), Alba (Valea Lungă and Bucerdea Grânoasă), Vâlcea (Costești) and Mureș (Papiu Ilarian).

„We support communities that want to cut their electricity consumption and, implicitly, their CO2 emissions, through solutions that modernize the public lighting system and that replace the existing equipment with state-of-the-art luminaires with LED technology. Thus, locality or city managers can better manage public infrastructure and make significant savings to the local budget. But the most important aspect is related to the safety of the inhabitants: the new public lighting systems make the streets safer for pedestrians and drivers, with the latter being able to anticipate the dangers in the traffic more easily,” said Dorin Petrișor Chisăliţă, Head of E-City, Enel X România.

The energy efficiency systems implemented will ensure a cut of about 50% in the electricity consumption registered by the local administrations. In addition, they increase lighting parameters, improve light quality, and offer one of the most efficient technologies in terms of environmental protection. The projects join those already implemented by Enel X Romania in the counties of Timiș, Hunedoara, Arad and Caraș-Severin, worth over 3 million lei.

Enel X România is part of Enel X, the global business line of the Enel Group dedicated to the development of innovative products and digital solutions in sectors where energy has the greatest potential for transformation: cities, homes, industries and electric mobility. Enel X România manages services such as recharging points for electric vehicles, available throughout the country, photovoltaic panel solutions for industrial and commercial customers, advanced systems for e-city and e-homes, offering people, communities, institutions and companies an environmentally friendly alternative model that integrates technological innovation into everyday life. Each solution can turn the goals of decarbonization, electrification and digitalization into sustainable actions for everyone, in order to build a more sustainable and efficient society.

Biroul de presă Enel România

Notă. A se vedea și articole asociate

Enel X România construiește o centrală fotovoltaică cu o capacitate de circa 1 MWp pentru Compa Sibiu

Enel X Romania a modernizat sistemul de iluminat public din Gurahonț (Arad, Crișana)

Enel X și Power Electric semnează un parteneriat pentru dezvoltarea zonei private de încărcare a vehiculelor electrice și extinderea rețelei de stații din România

Nota redacției

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra