Acasă Advanced Research in Education ARCA Advanced Research in Education, un demers educațional unic în România

ARCA Advanced Research in Education, un demers educațional unic în România

Conștienți de nevoia unei schimbări profunde în societatea românească, obiectivul nostru este de a crea un model de educație sustenabilă, adunând împreună oameni dedicați și animați de aceleași valori, într-un mediu deschis, inclusiv și colaborativ.

În viziunea noastră, elevii sunt încurajați de profesori și mentori să își exploreze creativitatea și să-și îmbunătățească raționamentul pentru a fi capabili să ofere soluții inovative problemelor reale cu care ne confruntăm. Misiunea noastră este să descoperim cei mai buni elevi pentru oportunitățile viitorului, generate de crizele actuale. Iată de ce, tema centrală a proiectelor noastre este managementul crizelor, cu predilecție criza mediului înconjurător.

Criza–un cuvânt de origine grecească, ce înseamnă „decizie”, „turning point”–reprezintă interesul nostru central, cu toate etapele sale: studiul, înțelegerea și mecanismele de dezamorsare. Prin expertiza noastră dorim să instruim elevii să recunoască în fiecare criză factorii care au generat-o, să înțeleagă logica, evoluția și punctele de extrem, să găsească moduri de a minimiza efectele, de a rezolva cauzele și, în cele din urmă, de a le transforma în oportunități.

Simbolul cu care ne-am identificat–ARCA–reprezintă pentru noi un spațiu dedicat înțelegerii fenomenelor, descoperirilor, studiului logicilor asociate, un spațiu dedicat rațiunii, cercetării, inovării și tehnologiilor disruptive. Există perioade, de-a lungul istoriei, în care o generație sau o întreagă societate este împinsă către schimbare. Aceste perioade sunt marcate de momente de criză și de renaștere, de evenimente provocatoare care ne solicită să păstrăm doar ce este mai bun și să mergem mai departe.

Aceasta este viziunea noastră asupra viitorului educației din România: o arcă puternică, în care fiecare are un rol relevant: părinți, studenți, profesori, cercetători, specialiști, precum și întreaga societate. Astfel s-a născut ideea de a crea un spațiu fizic și virtual, un viitor campus–ARCA Education​ ​Center–ce va permite elevilor să colaboreze, să co-creeze și să găsească  alături de mentori, specialiști și cercetători, soluții ce conduc la rezolvarea celor mai importante și complexe provocări ale timpului nostru: crizele actuale.

Definirea acestei misiuni ne-a inspirat să ne asociem, să alegem în mod conștient conceptul „ARCA”, acesta reamintindu-ne în fiecare moment de misiunea noastră, a tuturor. Această arcă, din perspectiva noastră, reprezintă viziunea asupra viitorului educației în România: o navă puternică, concepută pentru cei mai buni elevi, construită cu ajutorul competențelor profesorilor-mentori, părinților, cercetătorilor, societății civile. „Pământul” spre care ne îndreptăm reprezintă viitorul nostru și are ca direcții de dezvoltare colaborarea, evoluția colectivă, axa observație-experiment, modelarea teoretică, studiul consecințelor și al impactului acestora, inovația și noile tehnologii. Arca este un simbol pentru soluționarea crizelor cu care ne confruntăm, de la mediul înconjurător la societate; o situație care necesită o viziune clară și capacitatea de a forma liderii viitorului.

Împreună, ca oameni de bine ce am pus bazele dezvoltării proiectului „Academia Națională Henri Coandă”, fiind profesori, cercetători, arhitecți, psihologi și antreprenori, cu același crez, ne dorim ca acest program educațional complex să fie privit de cetățenii României ca un laborator național dedicat tinerilor supradotați, de idei și proiecte inovatoare, care va furniza societății noastre plus valoare, va genera un impact pozitiv puternic în dezvoltarea economică viitoare a țării noastre și va avea un real rol de ambasador al excelenței în plan internațional.
Viziunea noastră. Redefinirea comunității academice

Ne propunem să adoptăm strategii educaționale specifice ce ne conduc la realizarea misiunii noastre: atragerea studenților excepționali, academic avansați, ce aparțin diverselor medii sociale, cu scopul de a le dezvolta și mai mult telentele naturale, într-un spațiu educațional de ultimă generație.

Un spațiu fizic, un campus, recunoscut pentru excelență pe plan național și internațional, atât în sistemul de predare al informațiilor, cât și în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării de noi tehnologii. În cadrul acestui campus vom oferi programe educaționale și de absolvență ce au ca scop dezvoltarea aprecierii și a respectului față de condiția umană, față de planeta care ne susține și față de frumusețea și complexitatea realității care ne înconjoară pe toți.

Într-un context global caracterizat atât prin complexitate și criză, cât și prin noi resurse și talente, societatea noastră se află la o răscruce epocală, un moment istoric în care un nou model educațional oferă potențialul de a ne schimba radical viitorul privit din punct de vedere social, economic și de mediu.

În acest cadru ia naștere Programul Strategic Inovativ de Gestionare Sustenabilă a Proceselor Noesis, un proiect care stabilește criteriile de excelență din România.   Structura inovatoare coerentă, procesele educaționale inovatoare, strategia de cercetare, dar și portofoliul de soluții cu impact transversal, adus de studenți cu potențial ridicat, reprezintă elementele de noutate pe care le implementează programul educațional.

Bazele Noesis sunt date de un cadru valoric precis, derivat dintr-o etică universală, cumulată cu responsabilitatea înțelegerii profunde a capitalului uman și cu necesitatea de a-l valorifica la potențialul său maxim. În paralel, acționează o conștiință atotcuprinzătoare a binomului dintre mediu și tehnologie, o viziune capabilă să determine ființa umană nu numai să supraviețuiască, ci să-și exprime cel mai înalt punct evolutiv.  Acestea sunt premisele pentru care Noesis creează–cu un efort conceptual și organizațional fără precedent–un program de dezvoltare unitară a educației în România. Acest program este implementat în cadrul celor șapte centre tematice organizate în mai multe orașe ale țării, fiecare cu propriul orizont de cercetare și capacitatea de a oferi soluții concrete.

Șase principii cheie reprezintă numitorul comun al proiectului Noesis: unitatea sistemică, respectul pentru diversitatea de învățare, flexibilitatea, complementaritatea, sustenabilitatea și autoeducarea. Arhitectura și modelarea matematică joacă un rol esențial în acest sens, ca un sistem care parcurge întregul proiect de la dimensiunea conceptuală la cea practică, precum o rețea capilară a fluxurilor de resurse umane, informații și logistică.

Centrele Noesis

Proiectul Noesis reprezintă o inovație conceptuală și practică ce favorizează știința și cultura, incluzând pe deplin în sistemul său unitar rolul artelor, culturii, psihologiei și economiei ca dimensiuni esențiale ale ființei umane în societate.

În acest orizont, printr-o elaborare riguroasă a contextului, a metodei, a abordărilor, a fluxurilor organizaționale și a proceselor, Noesis creează șapte centre de excelență educațională, localizate în șapte zone ale țării, pe teme specifice, și anume:

  • Noesis 3 (București), în care sunt analizate, înțelese și soluționate problemele legate de echilibrul global și gestionarea crizelor
  • Noesis 1 (Cluj Napoca), specializat în tehnologii emergente, educație computerizată și IT
  • Noesis 5 (Iași) cercetează tehnologiile de protecție a mediului natural, în contextul politicilor de gestionare a crizelor și menținerea echilibrului global.

Următoarele centre de excelență vor fi localizate în zonele de Vest, Centru, Sud-Est și Centru-Nord și vor fi specializate în următoarele tematici:

  • Noesis 2: resursa umană și maximizarea potențialelor
  • Noesis 4: administrarea proceselor în contextul managementul crizelor și a echilibrului global
  • Noesis 6: inovația și inventica responsabilă și conștientă;NOESIS 7: leadership, analize, strategii și modelare sistemică.

Misiunea noastră. Studiul interdisciplinarității și susținerea inovației

Abordarea noastră este complet diferită, singulară față de oricare alt Centru Educațional din România: dorim să spargem barierele dintre cercetare și educație, dintre student și profesor, dintre a învața și a trăi, propunând un sistem educațional orientat către studiul politicilor managementului crizelor, cu focus pe criza de mediu.

Petiție pentru România

Misiunea ARCA Advanced Research in Education este de a schimba peisajul educațional din România prin proiecte unice și inovatoare, iar un aspect foarte important al misiunii noastre este comunicarea în manieră directă a scopului fiecărei inițiative și a impactului muncii noastre. De aceea prezentăm, printre altele, opinia unuia dintre figurile centrale ale ARCA, și anume prof. dr. Florian Colceag, pionier al educației de excelență în România, co-fondator și Research Team Leader ARCA Advanced Research in Education.

Viziunea prof. dr. Florian Colceag reprezintă o perspectivă unică asupra educației și de aceea ne-am dorit să realizăm o serie de interviuri video. Prin intermediul acestor interviuri, domnul profesor ne prezintă punctul său de vedere asupra rolului ARCA și al conținutului programelor educaționale, inclusiv al programului de formare dedicat viitorilor mentori ARCA: Programul de Gândire Pedagogică Strategică, un parcurs de transformare atât profesional, cât și personal.

Din aceste interviuri nu lipsesc nici reflecțiile asupra evenimentelor curente și asupra crizelor majore ale timpului nostru. Aceste interviuri sunt de fapt documente „deschise“, dedicate educației, dar adaptate la ceea ce se întâmplă în societatea noastră actuală. Ele sunt, de asemenea, documente „vii“, aflate la dispoziția tuturor pentru a putea fi dezbătute, distribuite și pentru a permite dezvoltarea discuțiilor și sensibilizarea cu privire la aceste teme.

Mentorii de mâîne

Persoane unice, independente, conectate cu lumea în schimbare

Credem că acum este un moment important pentru a deveni mentor în domeniul educației. Din punctul nostru de vedere, vocația de a fi mentor este atemporală, iar în societatea actuală a venit momentul să plecăm de la această funcție fundamentală și să creăm un mediu de învățare nou, colaborativ și inovativ, în care abilitățile studenților și ale mentorilor deopotrivă sunt puse în valoare, aceștia fiind încurajați să își exploreze creativitatea, să își rafineze viziunea, să își înțeleagă misiunea personală, capacitatea de a raționa și de a sintetiza informații, de a extrage esențe cu scopul de a crea liderii de mâine. De aceea, mentorii care vor lucra cu ARCA sunt indivizi unici, independenți, conectați cu lumea în schimbare și atenți la crizele actuale, cum ar fi mediul înconjurător, dinamica socială sau noile tendințe în inovație și tehnologie.

Avem cu toții nevoie de personalități ce pun accent și cultivă personalitatea elevului și competențele acestuia. De aceea profesorii, viitorii mentori, sunt selectați atât pe baza competențelor proprii, cât și pe baza caracteristicilor de personalitate ce le asigură compatibilitatea cu elevii cu abilități înalte. Ei sunt experți care au ales să-și lărgească în permanență orizontul de cunoaștere,  participând la un curs de formare în educație de excelență, acest curs fiind conceput pentru a redefini un model de educație actual, pentru a-i introduce într-o nouă paradigmă de gândire: sustenabilă, colaborativă, deschisă spre un viitor sustenabil.

Sunt persoane care îmbină background-ul academic solid cu punerea lui în practică alături de elevi, studenți, specialiști și cercetători, pentru a găsi soluțiile ce conduc la rezolvarea celor mai importante provocări ale timpului nostru: crizele actuale. Sunt profesori care vor să aibă un rol activ în crearea și susținerea unui viitor sustenabil în educație, profesori a căror dragoste pentru elevi îi determină să se dezvolte dincolo de abilitățile lor curente și care au ca misiune personală schimbarea sistemului educațional actual.

NB. Dacă vrei să ni te alături, descoperă programul de formare pentru profesori sau înscrie-te la curs.

Nota redacției

Profesorul Doru Pop, „Cercetați orice, nu (mai) cercetați!”

Teoria educației. Actualitatea educativă în lume: „Impostura și Epigonia educațională în țările est–europene. Corupția și Crima organizată din învățamântul românesc!” (Seminar științific, 13 – 15 martie 2019, Franța,Thomas CSINTA)

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra