Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz Enel Group a semnat un acord pentru vânzarea activităților din Românoa către...

Enel Group a semnat un acord pentru vânzarea activităților din Românoa către firma greacă Public Power Corporation S.A. (PPC)

Cele două companii au semnat un acord privind vânzarea către PPC (Public Power Corporation SA) a participațiilor deținute de către Grupul Enel în România, pentru o sumă totală de aproximativ 1,26Md€, ceea ce evaluează companiile la circa 1,9Md€ (100% din acțiuni). Tranzacția este în conformitate cu Planul Strategic curent al Grupului Enel, care vizează concentrarea asupra a 6 țări țintă cu potențial ridicat de creștere.

Enel SPA a semnat pe 9 martie cu firma greacă Public Power Corporation S.A. (PPC) un acord pentru vânzarea tuturor participațiilor deținute de către Grupul Enel în România. Acordul prevede plata de către PPC a unei sume totale de aproximativ 1,260Md€, ceea ce evaluează societățile vândute la circa 1,9 Md€ (100% din acțiuni). În plus, suma totală poate fi ajustată conform unor clauze uzuale în astfel de tranzacții precum și printr-un mecanism pentru potențiale plăți ulterioare, în funcție de valoarea viitoare a activității de retail.

„Prin vânzarea tuturor activităților din România, continuăm planul de vânzare de active prezentat în urmă cu 3 luni în cadrul Planului Strategic 2023-2025 al Enel”, a declarat Francesco Starace, CEO și Director General al Grupului Enel. Suntem mândri de rezultatele obținute în România de la intrarea în țară în 2005 și apreciem munca susținută și devotamentul colegilor noștri, care ne-au permis să devenim unul dintre cei mai importanți jucători integrați în domeniul energiei în România. Suntem încrezători că un grup internațional important precum PPC va continua această poveste de succes.

În total, este estimat ca tranzacția să genereze un efect pozitiv asupra datoriilor nete ale Grupului, ce urmează să scadă cu aproximativ 1,7 Md€, din care aproape 0,1 Md€ în 2022 și restul în 2023, pe lângă un efect negativ cumulat asupra profitului net al Grupului de aproximativ 1,4Md€  în perioada 2022-2023, din care circa 0,6 Md€ din rezervele legate de diferențele de curs de schimb, care vor fi contabilizate în 2023. În consecință, tranzacția nu urmează să aibă vreun impact asupra rezultatelor economice curente ale Grupului. Finalizarea tranzacției, așteptată în trimestrul al treilea al acestui an, este supusă unor condiții întâlnite în mod obișnuit în acest tip de acorduri, inclusiv permisiunea autorităților antitrust competente.

Tranzacția este în linie cu Planul Strategic curent al Grupului, care vizează repoziționarea Enel și concentrarea asupra țărilor cu un ritm de creștere ridicat și în care are o prezență integrată, respectiv Italia, Spania, Statele Unite, Brazilia, Chile și Columbia.

Notă. Grupul Enel este un jucător major în energie în România din 2005, cu activități în distribuția și furnizarea de energie electrică, în domeniul producției de energie din surse regenerabile prin capacități de peste 500 MW operate de către Enel Green Power România, precum și în domeniul serviciilor energetice avansate. Societățile de distribuție ale Grupului în România sunt prezente în trei regiuni importante ale țării, respectiv Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, deservind în total peste 3 milioane de clienți. Enel Energie și Enel Energie Muntenia sunt furnizori majori de energie electrică și gaze naturale, precum și de servicii cu valoare adăugată. În România, Grupul mai are activități prin Enel X în domeniul serviciilor inteligente pentru locuințe, producției de energie la nivelul locului de consum și eficienței energetice, iar prin Enel X Way în domeniul mobilității electrice.

English version

The two companies signed an agreement to sell the equity stakes held by the Enel Group in Romania to PPC for a total consideration of approx. 1,260 million euros, equivalent to an enterprise value of about 1,900 million euros (on a 100% basis). The transaction is in line with the Enel Group’s current Strategic Plan, which envisages the repositioning on six core countries with higher growth potential

March 9th, 2023, Enel SPA has signed an agreement with Greek company Public Power Corporation S.A. (PPC) for the sale of all the equity stakes held by the Enel Group in Romania. The agreement provides that PPC will pay a total consideration of approximately 1,260 million euros, equivalent to an enterprise value of about 1,900 million euros (on a 100% basis). In addition, the total consideration is subject to adjustments customary for these kinds of transactions as well as to an earn-out mechanism for a potential additional payment based on the future value of the retail business. „With the sale of all our activities in Romania, we continue to implement the disposal plan that was announced during the presentation of Enel’s 2023-2025 Strategic Plan,” said Enel Group CEO and General Manager Francesco Starace. “We are proud of the results achieved in Romania since we entered the country in 2005 and we recognize the hard work and dedication of our colleagues, who enabled us to become one of Romania’s main integrated energy operators. We are confident that a leading international player such as PPC will continue this success story.

The overall transaction is expected to generate a total positive effect on the Group’s consolidated net debt of approximately 1.7 billion euros, of which almost 0.1 billion euros in 2022 and the remaining amount in 2023, alongside a cumulative negative impact for 2022-2023 on reported Group net income amounting to approximately 1.4 billion euros, of which around 0.6 billion euros related to the release of the foreign exchange reserve to be booked in 2023. Conversely, the transaction is set to bear no impact on Group ordinary economic results. The closing of the sale, which is expected by the third quarter of 2023, is subject to certain conditions precedent customary for this kind of transactions, including the clearance from competent Antitrust authorities.The transaction is in line with the Group’s current Strategic Plan, which envisages the repositioning of Enel on higher growth countries where it has an integrated presence, namely Italy, Spain, the United States, Brazil, Chile and Colombia.

Note. The Enel Group has been a leading energy player in Romania since 2005, operating in power distribution and supply, as well as renewable energy, with over 500 MW managed by Enel Green Power Romania, and advanced energy services. The Group’s Romanian distribution companies operate in three key areas of the country, namely Muntenia Sud (including Bucharest), Banat and Dobrogea, serving a total of over 3 million customers. Enel Energie and Enel Energie Muntenia are leading energy suppliers in the country, providing electricity, natural gas and value-added services. The Group in Romania also operates in home services, distributed generation and energy efficiency with Enel X and in the e-mobility segment with Enel X Way.

Biroul de presă Enel România

Articole asociate

Peste 1.300 MWh economisiți de instituții publice și companii private în 2022, cu ajutorul soluțiilor de iluminat inteligent ale Enel X România

Enel Energie și Enel Energie Muntenia vor emite, recalculate, facturile care conțin schema de compensare la electricitate, pentru a reflecta modificările legislative succesive

Enel lansează „Asistentul Virtual”, un nou instrument digital care facilitează interacțiunile dintre companie și clienții săi

Enel Green Power achiziționează de la Mytilineos două proiecte pentru centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de de cca 90Mw

Notă. Alte articole despre Enel Group în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției