Acasă Energie eletrică - Centralew electrice și termice-furnizori de energie Măsuri luate de companiile E-Distribuție pentru a reduce numărul accidentelor ce duc...

Măsuri luate de companiile E-Distribuție pentru a reduce numărul accidentelor ce duc la electrocutarea păsărilor și la avarii în rețea. Life Danube Free Sky

Companiile E-Distribuție au instalat în primul semestru al acestui an peste 200 de echipamente pentru protejarea păsărilor, reducând numărul electrocutărilor accidentale și al avariilor din rețea.

În ultimii 10 ani, companiile E-Distribuție  au montat peste 830 de suporturi pentru cuiburi de berze, precum și teci electroizolante pe 6.000 de stâlpi de medie tensiune   În urma intervențiilor E-Distributie Banat SA (Romania), Dobrogea și Muntenia, numărul accidentelor care duc la electrocutarea păsărilor s-a redus cu peste 60% în 2020 față de 2019

Companiile E-Distribuție, parte a grupului Enel, au instalat în primele șase luni din acest an peste 50 de suporturi speciale pentru cuiburi de berze, au modernizat linii de medie tensiune și au montat 150 de teci electroizolante pe 80 de stâlpi în Banat, Dobrogea și în Muntenia, pentru a proteja speciile de păsări ocrotite prin lege împotriva șocurilor electrice. În urma acestor intervenții, avariile din rețeaua E-Distribuție și numărul accidentelor soldate cu electrocutarea păsărilor s-au redus cu până la jumătate, în zonele în care s-au desfășurat lucrări. Demersul face parte dintr-o serie de proiecte din sfera biodiversității. Printre acestea se numără protejarea speciilor de barza albă, dumbrăveanca, șoimul dunărean, pelicanul creț, aflate pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN), și conservarea mediului natural în Rezervația Biosfera Delta Dunării, inclusă în patrimoniul Unesco.

În ultimii zece ani, companiile E-Distribuție au montat peste 830 de cuiburi pentru berze, dintre care 536 în Banat, 276 în Dobrogea și 18 în Muntenia, și teci electroizolante la peste 6.000 de stâlpi de medie tensiunie. „Ne-am asumat un model de business sustenabil, care are ca scop, dincolo de performanța financiară, protejarea biodiversității, cu scopul de a aduce valoare comunităților din care facem parte”, a declarat Monica Hodor, director general al companiilor E-Distribuție. „Prin gestionarea responsabilă a rețelelor electrice am reușit să contribuim la protejarea a zeci de specii de păsări prioritare în Uniunea Europeană și, implicit, la conservarea biodiversității, reducând în același timp incidența apariției întreruperilor în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor”.

În zonele de operare a companiilor E-Distribuție există arealuri naturale protejate, față de care companiile și-au luat angajamentul de a îmbunătăți nivelul de conservare, prin acțiuni de ocrotire a florei, faunei și ecosistemelor. Pe lângă participarea activă la recensământul berzelor, angajații E-Distribuție fac și o analiză a situației stâlpilor de joasă tensiune din mai multe localități din județele Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. În 2020, companiile E-Distribuție au indexat cel mai mare numar de cuiburi, peste 4.800, cu ajutorul aplicației mobile dezvoltate în 2017.

E-Distribuție participă și la proiectul european transnațional Life Danube Free Sky de protejare a pasărilor de-a lungul Dunării, care se derulează în perioada 2020–2026 și a cărei implementare este coordonată local de către Autoritatea Rezervației Biosferei Delta Dunării. Rețelele electrice operate de cele trei companii E-Distribuție numără peste 131.000 de kilometri, 286 stații de transformare și 23.575 posturi de transformare. În 2020, acestea au distribuit peste 15,3 TWh de energie electrică, prin linii electrice de înaltă, medie și joasă tensiune.

English version

In the last 10 years, E-Distributie companies have installed over 830 stork nest holders, as well as electrical sheaths on 6,000 medium voltage pillars Following the interventions of E-Distribuţie Banat, Dobrogea and Muntenia, the number of accidents leading to electric shock to birds decreased by over 60% in 2020 compared to 2019 E-Distributie companies, part of the Enel group, installed in the first six months of this year over 50 special supports for stork nests, modernized medium voltage lines and installed 150 electrical insulation sheaths on 80 pillars in Banat, Dobrogea and Muntenia, to protect the bird species protected by law against electric shocks. As a result of these interventions, the damages in the E-Distributie grid and the number of accidents resulting in electric shock to the birds were reduced by up to half, in the areas where the works were carried out. The approach is part of a series of projects in the field of biodiversity. These include the protection of the species of the white stork, dumbrăveanca, the Danube falcon, the curly pelican, which are on the Red List of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), and the conservation of the natural environment in the Danube Delta Biosphere Reserve, included in UNESCO heritage. In the last ten years, E-Distribution companies have installed over 830 stork nests, of which 536 in Banat, 276 in Dobrogea and 18 in Muntenia, and electrical insulating sheaths on over 6,000 medium voltage pillars. „We have assumed a sustainable business model, which aims, beyond financial performance, to protect biodiversity, in order to bring value to the communities we belong to,” said Monica Hodor, CEO of E-Distributie companies. „Through the responsible management of the electricity grid, we have managed to contribute to the protection of dozens of priority bird species in the European Union and, implicitly, to the conservation of biodiversity, while reducing the incidence of interruptions in the supply of electricity to consumers.” In the areas of operation of E-Distributie companies there are protected natural areas, and the companies are committed to improving the level of conservation, through actions to protect the flora, fauna and ecosystems. In addition to actively participating in the stork census, E-Distributie employees also make an analysis of the situation of the low voltage pillars in several localities in Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași and Giurgiu counties. In 2020, E-Distributie companies indexed the largest number of nests, over 4,800, using the mobile application developed in 2017. E-Distributie also participates in the European transnational project Life Danube Free Sky for the protection of birds in the Danube, which takes place between 2020 and 2026 and whose implementation is coordinated locally by the Danube Delta Biosphere Reserve Authority. The electricity grids operated by the three E-Distributie companies has over 131,000 kilometers, 286 transformer stations and 23,575 substations. In 2020, they distributed over 15.3 TWh of electricity, through high, medium and low voltage power lines.

Bibliografie

Notă. A se vedea și articolele coneze

Companiile E-Distribuție au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri de echipamente rezultate din lucrări de modernizare a rețelei în perioada 2020 – 2021

E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de transformare Orăștie Zăvoi în beneficiul a 14.000 de clienți

Nota redacției

4 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.