Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz E – distribuție lansează serviciul „Vizita virtuală” și simplifică procese precum racordarea...

E – distribuție lansează serviciul „Vizita virtuală” și simplifică procese precum racordarea și obținerea sporului de putere

Vizitele în teren ale tehnicienilor operatorului de distribuție pot fi înlocuite cu vizite la distanță, prin intermediul unei aplicații avansate.

Companiile E-Distribuție, operatorii de distribuție a energiei electrice din cadrul grupului Enel, lansează serviciul digital Vizita virtuală, pentru a simplifica procese complexe, precum cel al racordării la rețeaua electrică sau al obținerii unui spor de putere, economisind timp și resurse. Vizita virtuală este o alternativă la o vizită în teren,realizată de către tehnicienii E-Distribuție, pentru a stabili la fața locului, într-un timp cât mai scurt, care este cea mai bună soluție pentru fiecare solicitare în parte a clienților. Digitalizarea acestor procese permite clienților ca, după depunerea cererilor pentru racordare la rețeaua electrică sau obținerea sporului de putere, să stea de vorbă direct cu operatorul E-Distribuție și, cu ajutorul camerei telefonului, să îi permită acestuia să vadă toate detaliile de care are nevoie pentru a decide cum vor fi amplasate elementele soluției respective.

Vizita virtuală este recomandată în situații de o complexitate mai scăzută–de exemplu, un branșament pentru o casă, un spor de putere, tehnicienii  E-Distribuție evaluând dacă aceasta este cea mai potrivită soluție de la caz la caz. Pentru efectuarea acesteia, este necesar ca solicitantulsă aibă un smartphone (cu sistem de operare Android minim versiunea 6.0 sau iOS minim versiunea 11) cu o conexiune bună la internet, fără a fi nevoie să instalezeceva pe telefon.

Operatorul poate face, cu ajutorul aplicației, poze cu locurile de amplasare și le poate trimite ulterior clientului. Dacă e nevoie să fotografieze un contor, de exemplu, va extrage informațiile direct din fotografie prin tehnologia OCR. În timpul vizitei virtuale, tehnicianul E-Distribuție  notează toate informațiile necesare și trimite ulterior clientului, pe e-mail, un raport al vizitei. Odată această inspecție virtuală realizată, procesul tehnic (de racordare, de exemplu) merge mai departe.

„Investițiile permanente pe care le facem în digitalizarea serviciilor noastre sunt indispensabile pentru a susține și a accelera ritmul electrificării în România. Cu vizita virtuală, continuăm astfel procesul de digitalizare, în beneficiul clienților, și creștem sustenabilitatea operațiunilor noastre, reducând numărul deplasărilor și cantitatea de hârtie folosită în procesul administrativ”, declară Raluca Chiriac, Head of Customer Engagement E-Distribuție.

Serviciul Vizita virtuală se adaugă altor funcționalități și servicii digitale lansate în ultimii doi ani de către companiile E-Distribuție, pentru a fi mereu alături de clienți, în special în condiții de pandemie. Audiențele digitale sunt un alt serviciu, de această dată de conferințe online, pentru a oferi consultanță clienților, în vederea înregistrării cererilor de racordare, respectând astfel regulile de distanțare socială și măsurile pentru protejarea clienților și angajaților săi, respectând în același timp cerințele de calitate ale serviciului de distribuție.

E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Muntenia sunt companiile din cadrul grupului Enel în România, care au ca activitate distribuția energiei electrice.Anual, Companiile E-Distribuție distribuie peste 15 TWh de energie electrică prin peste 131.000 de km de rețea–linii electrice subterane și aeriene, de înaltă, medie și joasă tensiune, prin intermediul a286 stații de transformare și 24.315 posturi de transformare.

English version

Some field visits by the distribution operator technicians can be replaced by remote visits via an advanced application. E-Distribuție companies, the electricity distribution operators within the Enel Group, launch the „Virtual Visit” digital service, in order to simplify complex processes, such as connecting to the electricity grid or obtaining an increased power permit, thus saving time and resources. The virtual visit is an alternative to a field visit, conducted by E-Distribuție technicians, to determine on the spot, in the shortest possible time, which is the best solution for each individual customer request. The digitalization of these processes allows customers to talk directly with the E-Distribuție operator, after submitting the requests for grid connection or increased power permit, and, with the help of the phone’s camera, the operator can see all the details needed to decide how to place the elements of the solution. The virtual visit is recommended in situations of lower complexity – for example, a connection to a house, an increased power permit, and the E-Distribuție technicians assess the most appropriate solution, depending on the case. To do this, the applicant must have a smartphone (Android min. version 6.0 or iOS min. version 11) with a good internet connection, without having to install anything on the phone. With the help of the application, the operator cantake pictures of the location and then send them to the customer. If a meter needs to be photographed, for example, it will extract the information directly from the photo using OCR technology. During the virtual visit, the E-Distribuție technician writes down all the necessary information and then sends the customer an e-mail report of the visit. Once this virtual inspection is completed, the technical process (the connection, for example) moves forward„The permanent investments we are making in the digitalization of our services are indispensable to support and accelerate the pace of electrification in Romania. With the virtual visit, we continue the digitalization process, to the benefit of customers, and we increase the sustainability of our operations, by reducing the number of field trips and the amount of paper used in the administrative process,” says Raluca Chiriac, Head of Customer Engagement E-Distribuție. The “Virtual Visit” service adds to other digital features and services launched in the last two years by E-Distribuție companies, whose aim is to be close to customers, especially during pandemic. Digital audiences are another service, this time online conferences, meant to provide advice to customers to register connection requests, thus respecting the rules of social distance and the measures to protect the customers and employees, while respecting the quality requirements of the distribution service. E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea and E-Distribuție Muntenia are companies within the Enel Group in Romania whose activity is the distribution of electricity. Annually, E-Distribuție companies distribute over 15 TWh of electricity through over 131,000 km of grid – underground and overhead, high, medium, and low voltage power lines, through 286 transformer stations and 24,315 substations.

Biroul de preE-Distribuție Muntenia 

 

Articole asociate

Măsuri luate de companiile E-Distribuție pentru a reduce numărul accidentelor ce duc la electrocutarea păsărilor și la avarii în rețea. Life Danube Free Sky

E-Distribuție Dobrogea începe relocarea rețelelor electrice pentru a elibera accesul către noul pod peste Dunăre în zona Brăila 

E-distribuție Muntenia extinde cu cca 20 de km reteaua electrică în județele Ilfov și Giurgiu, în beneficiula peste 600 de familii, inclusiv din medii defavorizate

E-Distribuție Dobrogea investește 1,6 milioane Ron în extinderea rețelei electrice din localitatea Poarta Albă, în beneficiul a 460 de consumatori

Companiile E-Distribuție au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri de echipamente rezultate din lucrări de modernizare a rețelei în perioada 2020 – 2021

E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de transformare Orăștie Zăvoi în beneficiul a 14.000 de clienți

Nota redacției

Cartea „Investigații Jurnalistice” dedicată Generalului Constantin – Bartolomeu Săvoiu. Cultură generală prin intermediul „faptului divers” din lumea contemporană franceză și internațională (marea criminalitate–crima organizată, terorism–jihadologie, crime de sânge, crime sexuale–kidnapping, crime economico–financiare, erori judiciare–revizuirea condamnărilor penale–repararea detenției și a erorilor judiciare). Lansarea cărții va avea loc la BCU (Bibliotreca Centrală Universitară) din București

Premieră mondială absolută: „Investigații jurnalistice în serial” Vol.10 (Educație și Învățământ). Subiecte de Teze de Masterat de Cercetare şi de Doctorat în Științe Sociale. Studiul fenomenelor socio–judiciare și economice cu ajutorul teorei haosului (Sisteme complexe – fractali) și a sistemelor formale (de tip Gödel)