Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz E-Distributie a investit 0,5 Mil€ în centrale fotovoltaice cu soluții de...

E-Distributie a investit 0,5 Mil€ în centrale fotovoltaice cu soluții de stocare integrate

Centralele fotovoltaice asigură o producție anuală de peste 330 MWh și acoperă întregul necesar de consum pentru cele 3 stații de transformare din Banat, Dobrogea și Muntenia. Proiectele oferă soluții integrate de generare și stocare a energiei regenerabile prin baterii de 100 kWh, crescând reziliența rețelei de distribuție. Cele 3 stații alimentează cu energie electrică peste 23.000 de consumatori din 28 de localități

E-Distribuție, operatorul de distribuție a energiei electrice parte a grupului Enel, a instalat sisteme integrate de producere și stocare a energiei regenerabile în valoare de circa 500.000€ în trei stații de transformare din  regiunile în care își desfășoară activitatea: Muntenia, Dobrogea și Banat. Cele trei centrale fotovoltaice au incluse baterii Li-Ion de 100 kWh pentru stocarea energiei, ducând la o mai mare reziliență a rețelei.

Compania de distribuție a montat în total 570 de panouri fotovoltaice de înaltă eficiență la stațiile Otopeni (județul Ilfov), Palas Sud (județul Constanța) și Oțelu Roșu (județul Caraș-Severin), cu o capacitate totală instalată de circa 260 KWh. Panourile fotovoltaice au fost instalate la sol și sunt operaționale de la începutul anului, contribuind la reducerea emisiilor de CO2.

E-Distribuție accelerează procesele pentru a realiza o electrificare pe deplin sustenabilă, respectând în același timp mediul și resursele naturale”, a declarat Monica Hodor, directorul general al E-Distribuție. „Montarea sistemelor integrate de generare a energiei fotovoltaice și de stocare în cele trei stații de transformare îmbunătățește eficiența serviciului de distribuție prin reducerea consumului propriu tehnologic, echilibrând sarcinile electrice și asigurând reziliența rețelei. Aceste sisteme fac posibilă producția de energie curată, contribuind la obiectivele de mediu la nivel local și internațional”.

Fiecare dintre cele trei centrale fotovoltaice montate la stațiile de transformare 110/20 kV din județele Ilfov, Constanța și Caraș-Severin asigură o producție anuală de energie electrică de aproape 110 MWh. Stația Otopeni alimentează cu energie electrică peste 12.000 de consumatori din București, Otopeni, Balotești, Măgura, Corbeanca, Mogoșoaia. Stațiile de transformare Palas Sud și Oțelu Roșu asigură serviciul de distribuție al energiei pentru peste 11.000 de consumatori din localitățile Constanța, Oțelu Roșu, Baia, Băuțar, Bucova, Rușchița, Caransebeș, Cireșa, Ciuta, Glimboca, Iaz, Lozna, Măgura, Mal, Marga, Maru, Obreja, Rusca, Valea Bistrei, Var, Voislova, Zăvoi.

Instalarea celor trei centrale fotovoltaice la stațiile de transformare este primul demers de acest fel la nivelul companiilor E-Distribuție și se înscrie în procesul de tranziție către un model de afaceri sustenabil.

„În următorii ani, ne propunem ca tot mai multe stații de transformare E-Distribuție să aibă montate astfel de centrale fotovoltaice care să acopere necesarul de consum, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și, implicit, să crească eficiența energetică’, a declarat Monica Hodor, directorul general al E-Distribuție.  „În acest sens, vor fi depuse proiecte pentru finanțare inclusiv prin Fondul pentru Modernizare, pentru a accelera tranziția către o economie verde”.

Grupul Enel accelerează procesul de tranziție către un model de afaceri sustenabil prin dezvoltarea surselor regenerabile de energie și adoptarea principiilor economiei circulare în cadrul strategiei sale. În ultimii cinci ani, companiile E-Distribuție au reciclat aproximativ 17.000 de tone de deșeuri de echipamente–transformatoare, cabluri electrice, fier, baterii industriale, contoare, ulei uzat. Dintre acestea, peste 95% din volumele reciclate au revenit în economie sub formă de metale feroase, neferoase, plastic, lemn, sticlă etc.

E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Muntenia sunt companiile din cadrul grupului Enel în România care au ca activitate distribuția energiei electrice. Anual, acestea distribuie peste 15 TWh de energie electrică prin peste 131.000 de km de rețea–linii electrice subterane și aeriene, de înaltă, medie și joasă tensiune -, prin intermediul a 286 stații de transformare și 24.315 posturi de transformare.

English version

The photovoltaic power plants generate an annual production of over 330 MWh and cover all the necessary consumption of the three primary substations in Banat, Dobrogea and Muntenia. The projects integrate renewable energy plants with 100 kWh battery storage, increasing grid resiliency. The three primary substations provide electricity for over 23,000 consumers in 28 municipalities

E-Distribuţie, the electricity distribution operator within the Enel Group, has installed integrated photovoltaic and storage systems, involving an investment of approximately 500,000 euros at three primary substations in the regions where it operates: Muntenia, Dobrogea and Banat. The projects include 100 kWh Li-Ion batteries for all the three photovoltaic power plants to store energy, making the grids more resilient. The distribution company installed a total of 570 high-efficiency photovoltaic panels at the Otopeni (Ilfov County), Palas Sud (Constanța County), and Oțelu Roșu (Caraș-Severin County) substations, with a total installed capacity of about 260 kWh. The photovoltaic panels have been installed on the ground and have been operational since the beginning of the year, helping to cut CO2 emissions.

„E-Distribuție is accelerating the process to achieve fully sustainable electrification, while respecting the environment and natural resources,” commented Monica Hodor, General Manager of E-Distributie. „The installation of integrated photovoltaic power plants and storage capacities at the three substations improves the efficiency of the distribution process by reducing the technological consumption, balancing electricity loads and providing resilience. These systems provide clean energy production, contributing to local and international environmental goals.

Each of the three photovoltaic plants installed at the 110/20 kV primary substations in Ilfov, Constanța and Caraș-Severin counties provide an annual electricity production of almost 110 MWh. The Otopeni primary substation supplies electricity to over 12,000 consumers in Bucharest, Otopeni, Balotești, Măgura, Corbeanca and Mogoșoaia. The Palas Sud and Oțelu Roșu substations provide the energy distribution service to over 11,000 consumers in Constanța, Oțelu Roșu, Baia, Băuțar, Bucova, Rușchița, Caransebeș, Cireșa, Ciuta, Glimboca, Iaz, Lozna, Măgura, Mal, Marga, Maru, Obreja, Rusca, Valea Bistrei, Var, Voislova and Zăvoi. The installation of the three photovoltaic power plants at the primary substations is the first such step for E-Distributie and is part of the transition to a sustainable business model.

„The coming years will see more and more E-Distribuție substations having similar photovoltaic plants installed to cover the consumption needs, to reduce greenhouse gas emissions and to increase energy efficiency,” stated Monica Hodor, General Manager of E-Distributie. „Towards this aim, to accelerate the transition to a green economy, projects will be submitted for financing, including through the Modernization Fund.”

The Enel Group is accelerating the process of transitioning to a sustainable business model by developing renewable energy sources and adopting circular economy principles within its strategy. In the last five years, E-Distribuție companies have recycled equipment waste – transformers, electricity cables, iron, industrial batteries, meters, used oil – totaling approximately 17,000 tons. Of these, over 95% of the recycled volumes have returned to the economy in the form of ferrous, non-ferrous metals, plastic, wood, glass, etc. E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea and E-Distribuție Muntenia are the companies within the Enel Group in Romania dealing with electricity distribution. Annually, they distribute over 15 TWh of electricity through over 131,000 km of grid – underground and overhead power lines, high, medium, and low voltage – through 286 primary substations and 24,315 secondary substations.

Biroul de presă E-Distribuție Muntenia

logo muntenia_60

Articole asociate

E-Distribuție Dobrogea investește 1,6 milioane Ron în extinderea rețelei electrice din localitatea Poarta Albă, în beneficiul a 460 de consumatori

E-distribuție Muntenia extinde cu cca 20 de km reteaua electrică în județele Ilfov și Giurgiu, în beneficiula peste 600 de familii, inclusiv din medii defavorizate

E-Distribuție Dobrogea începe relocarea rețelelor electrice pentru a elibera accesul către noul pod peste Dunăre în zona Brăila 

Companiile E-Distribuție au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri de echipamente rezultate din lucrări de modernizare a rețelei în perioada 2020 – 2021

E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de transformare Orăștie Zăvoi în beneficiul a 14.000 de clienți

E – distribuție lansează serviciul „Vizita virtuală” și simplifică procese precum racordarea și obținerea sporului de putere

Nota redacției