Acasă Gifted Education Gifted education. Teoria educației. Misiunea noastră „Gifted Education” în România!

Gifted education. Teoria educației. Misiunea noastră „Gifted Education” în România!

Thomas CSINTA, Profesor de matematici aplicate în științe inginerești și social–economice, Director de Studii CUFR România (Conseil Universitaire, Formation, Recherche auprès des Grandes Ecoles Francaises), Cofondator IRSCA Gifted Education, Vicepreşedintele Consortiului EDUGATE   (Consorțiul Român pentru Educația Copiilor și Tinerilor Supradotați și Talentați)

Franța (Le Parisien)

Remember

„Prin Gifted Education se respectă natura  divină a omului și nu omul-marfă, omul de consum. Noi promovăm omul , omul capabil să-și dezvolte potențialele.” (Prof. dr. Florian Colceag, Președinte-Fondator IRSCA Gifted Education, Președinte-Fondator al  Consorțiul EDUGATE)

IRSCA Gifted Education (Institutul Român pentru Studii și Cercetări Avansate în Educația de Excelență)[1][2], fondat în urmă cu un deceniu și jumătate, este o este o instituție (organizație neguvernamentală) din România care promovează și sprijină dezvoltarea persoanelor cu har și talent în toate domeniile, știință, artă, management, leadership și formează resurse umane capabile să rezolve problemele de mare complexitate ale vremurilor noastre, respectiv, „the linked world” unde fiecare competență, valoare și fiecare talent este încurajat și impulsionat să gândească liber, să se dezvolte plenar, să se afirme personal cu demnitate și integritate și să-și găsească locul într-o contribuție unică în folosul umanitățîi, pentru progresul economic, social, spiritual și cultural.

România trece printr-o fază de emigrare masivă a „creierelor”. Autoritățile nu au luat în considerare efectele acestui fenomen și au tratat acest lucru cu superficialitatea caracteristică promisiunilor electorale. Inițiativa noastră este menită a aduce un program „gifted education”, un sistem de educație orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal și orientarea acestora către nevoile acute de dezvoltare și de rezolvare a problemelor naționale și internaționale.  

Necesitatea unei astfel de inițiative este evidență, aceste sisteme educaționale moderne fiind deja implementate cu succes în țările foarte bine dezvoltate fapt ce a contribuit imens și a fost intim corelat cu dezvoltarea durabilă și succesul lor economic prin capacitatea de a produce resurse umane înalt calificate și motivate, cu calități intelectuale și morale superioare, capabile de a excela și de a înainta frontierele cunoașterii umane în artă, antreprenoriat, leadership, știință și cercetare. [A se vedea și articolul autorului:  Teoria educației. Proiect de lege privind educația copiilor cu nevoi speciale, inițiat de către IRSCA Gifted Education (Institutul Român pentru Studii și Cercetări Avansate în Educația de Excelență) și EDUGATE (Consorțiul Român pentru Educația Copiilor și Tinerilor Supradotați și Talentați)]. 

În 2005, IRSCA Gifted Education a inițiat și a fondat EDUGATE (Consorțiul Român pentru Educația Copiilor și Tinerilor Supradotați și Talentați), care astăzi coagulează eforturile reprezentaților societății civile, ale mediului de afaceri și instituțional într-un prim program național de gifted education care sprijină Educația de Excelență, având co-fondatori: CUFR (Consultanță Universitară Franco – Română) de pe lângă Școlile Superioare Franceze de Înalte Studii (Les Grandes Ecoles). CUFR (Conseil Universitaire Franco – Roumain auprès des grandes écoles françaises)

CUFR (Consultanță Universitară Franco – Română) de pe lângă Școlile Superioare Franceze de Înalte Studii (Les Grandes Ecoles). CUFR (Conseil Universitaire Franco – Roumain auprès des grandes écoles françaises)

Fundația CODECS, RO-Talent, CYGNUS Fonfation, FDSC-Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrul Educația 2000+, Clubul Harvard România-Moldova, SIGMA-Fundația pentru Integrarea Europeană, Fundația Lauder Reut, InfoSPEED și Fundația MATCA, pentru ca astăzi să fie una dintre cele mai mari inițiative educaționale private în România și totodată, inițiatorul proiectului de lege privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înalta având ca membrii instituții prestigioase educaționale de stat sau private, respectiv, firme și organizații internaționale. (A se vedea pentru detalii  Pactul Național pentru Educație și Legea nr. 17/2007 din Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2007).

Ce înseamnă „Gifted Education”?

Gifted education reprezintă un program de educaţie validat la nivel internaţional care urmăreşte două direcţii de acţiune:      

 1. Educaţia abilitaţilor, aptitudinilor şi potenţialului fiecărui copil.
 2. O educaţie specializată pentru copiii cu nevoi speciale de educaţie.

Copiii cu nevoi speciale de educaţie sunt acei copii care din motive de tip genetic, social, economic sau cultural au nevoi speciale de educaţie. Această categorie cuprinde: copii cu handicap din categoriile senzorial, fizico-locomotor, mintal-psihic, social, cultural, economic-copii provenind din casele de copii, copii de puşcăriaşi, de alcoolici, din familii destrămate sau familii cu un standard de viață sub pragul de sărăcie, familii de emigranţi, de imigranţi, alte handicapuri sau handicapuri multiple, şamd; copii cu potenţial intelectual înalt și copii înzestraţi şi talentaţi. Având în vedere că majoritatea copiilor au nevoi speciale de educaţie, se impun programe de educaţie inclusivă care să adreseze nevoile lor de educaţie.

Gifted education reprezintă o uriaşă reţea şcolară la nivel mondial caracterizată prin promovarea celor mai bune curricule, profesori şi celor mai bune practici naţionale şi internaţionale de dezvoltare a abilitaţilor, aptitudinilor, talentului şi potenţialului natural al copiilor printr-o educaţie de înaltă calitate, bazată pe adaptarea stilurilor de predare şi curricula la nevoile şi personalitatea copilului; printr-o curricula îmbogăţită, mentorat, tutoring, accelerare (enrichment, mentoring, tutoring, acceleration)-un sistem de învăţământ care a produs extraordinare rezultate şi performanțe acolo unde a fost adoptat, în ţările cu o economie avansată. 

Gifted education este o educaţie de excelenţă care urmăreşte să descopere, să dezvolte şi să promoveze potenţialul tuturor categoriilor de copii, abilităţile, aptitudinile şi potenţialele lor naturale (conceptul central este „nature and nurture”–hrănirea potenţialului natural) prin intermediul unei educaţii individualizate, o curriculă de nivel internaţional, accelerare, îndrumare, mentorat, un mediu de formare armonioasă, echilibrată, şi personal talentat, cu vocaţie.

Gifted education nu este o educaţie elitistă, nu se adresează unui procent redus din populaţia şcolară dar, prin programele de enrichement, acceleration, tutoring şi mentoring sunt promovate, formate şi dezvoltate abilităţile naturale şi potenţialele tuturor categoriilor de copii.

Fiecare copil este înzestrat de natură cu har şi potenţial. Educaţia de excelenţă este o formă a educaţiei de masă cu programe specifice orientate spre dezvoltarea abilităţilor tuturor copiilor. Această educaţie este deschisă atât la intrare cât şi la ieşire, nefăcând discriminări pe criterii legate de vârstă, sex, rasă, cultură, origine socială, avere, localizare geografică, sau orice alte criterii. Ţînând cont şi de nevoile speciale ale copiilor cu abilităţi deosebite de educaţie specializată, cadrul legislativ actual permite noi condiţîi de studiu în şcoli şi grădiniţe capabile să răspundă eficient nevoilor acestora.

Gifted education urmăreşte:

 • să creeze un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţîi umane şi a realizării personale
 • să crească şi să educe indivizii pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă
 • să susţină continuitatea legăturilor de familie puternice
 • să întărească fundamentul unei vieţi sociale morale şi dezvoltarea unor relaţîi naturale, armonioase între indivizi şi grupuri
 • educă copii privind protejarea şi restabilirea legăturii intime dintre om şi natură.

Gifted education îmbogăţeşte şi respectă sistemul educaţional actual. Însă prin programa sa, programele, metodele şi practicile noi de predare de nivel internaţional, gifted education se identifică drept o ofertă educaţională specializată/diferenţiată.

Gifted education pune accent pe aşa numită fereastră de oportunitate în educaţie: perioada de formare a abilităţilor cognitive, sociale, afective şi estetice care este foarte scurtă şi se regăseşte la vârsta cea mai fragedă a copilului (de la câteva luni – pâna la 12  ani).

Cercetări mondiale indică faptul că educaţia timpurie are o importanţă fundamentală în formarea inteligenţei, creativităţîi, abilităţilor şi aptitudinilor; ele arăta că de calitatea educaţiei la o vârstă fragedă depinde evoluţia omului în întregul său: la 3 ani fiecare copil este înzestrat („gifted“), toţi mugurii dezvoltării potenţialului său sunt activaţi: este creativ, este atent, doritor de învăţare, are simţul dreptăţii, are umor, e capabil să se concentreze, e capabil de efort susţinut, şi cel mai important, este motivat. Aceleaşi cercetări arată că la 10 ani, inteligentă şi creativitatea sunt deja formate în proporţie de 95-98%. Noutatea este dată de introducerea celor mai noi tehnologii de învăţare ce sunt adaptate la personalităţile şi stilurile de învăţare ale copiilor.

Noile standarde educaţionale se bazează pe cele mai avansate cercetări de psihologie educaţională cât şi pe expertiză noastră în dezvoltarea copiilor cu potenţial.  Beneficiile derivate din aceste noi standarde apar din utilizarea diferitelor experienţe rezultate din practică cât şi a diverselor arii de cercetare cu scopul de a realiza programe educaţionale cu coeficienţi de calitate înaltă în paralel cu dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţîi copiilor care urmează acest sistem de educaţie.

Ce înseamnă „Supradotat”?

 • Supradotat sau supernormal reprezintă normalul potenţialului uman atins însă de un număr redus de oameni. 
 • Acest normal cuprinde calităţi intelectuale, artistice, etice, de comunicare sau creativitate ieşite cu mult din comun
 • Supradotat, adj. (despre copii) Cu calităţi intelectuale ieşite din comun – Supra + dotat (după fr. surdoue) (DEX)
 • Astăzi nu există o concluzie clară asupra unei explicaţîi sau definiţii exacte a conceputului de inteligenţă
 • Teorii academice moderne recunosc că testele de IQ nu sunt adevărata măsură a inteligenţei şi că au diverse interpretări sau conotaţîi culturale sau de limbaj.
 • Cercetări continue în studiul inteligenţei sugerează că există multiple forme de inteligenţă, şi nu numai formă de inteligenţă academică, care este principalul aspect măsurat într-un test IQ. Educaţia psihologică actuală recunoaşte că există multe tipuri diferite de supradotare şi în aceeaşi măsură, şi mulţi factori diferiţi de recunoaştere a acesteia, ceea ce impune o abordare inclusivă, mulți-faţetată pentru identificarea unui supradotat.
 • În momentul actual supradotarea se defineşte folosind factori de tip IQ (coeficent de inteligență), SQ (coeficient de spiritualitate), EQ (coeficient de sensibilitate emoţională) şi alţi factori.

Folosind însă IQ-ul pentru indicarea supradotării următoarea curbă Gauss indică:

 • 85 – 99    Lower normal (Normal inferior)
 • 100 – 114 Upper normal (Normal superior)
 • 115 – 129 Bright  (Strălucitor)
 • 130 – 144 Gifted (Talentat)
 • 145 – 159 Highly gifted  (Talent superior)
 • 160 – 180 Profoundly gifted (Profund talentat)
 • peste 180 Genius (Geniu)

Conform datelor publicate de cercetări recente 5-10% din populaţia lumii o reprezintă supradotaţi (ref. Roberta Braverman, the vice president of the New Jersey Association for Gifted Children), dintre aceştia diferenţiindu-se unii cu capacităţi extrem de mari (doar 2% din populaţia lumii). Conform psihologilor români, procentul celor aflaţi în topul curbei Gauss se apropie de 4% (vs. 2% la nivel mondial) din totalul populaţiei

Ultimii 25 de ani au demonstrat că dezvoltarea economică, socială şi culturală este în directă dependenţă de dezvoltarea educaţiei copiilor supradotaţi şi talentaţi şi de utilizarea capacităţilor acestora pe plan naţional că vârf de lance în dezvoltare Copii supradotaţi ce nu sunt integraţi într-un sistem iniţial educativ, ulterior economic, de management său politic, emigrează în ţările ce le oferă şanse de afirmare. Cei ce sunt integraţi contribuie în mod esenţial la dezvoltarea locală pe toate planurile. Istoria ne-a arătat de mai multe ori că societatea a recunoscut valorile supradotaţilor, dar în general cu mare întârziere, uneori de zeci sau sute de ani după moartea lor

Exemple sunt John von Neumann,Karl (Carl) Friedrich Gauß (Gauss), Evariste Galois, George Mendel,Wolfgang Amadeus Mozart,Antonio Lucio Vivaldi,Vincent Willem van Gogh, Leonardo di ser Piero da Vinci, sau mai recente Srinivasa Ramanujan,William James Sidis, etc. Timpurile moderne au descoperit prin gifted education recunoaşterea şi promovarea ideilor în timp real.

Conceptul de Gifted Education

Trebuie să înţelegem că o alternativă educaţională poate şi trebuie să fie orientată către principii de dotare intelectuală, nu dopare intelectuală, respectiv emancipare şi nu manipulare În contextul aderării la Uninea Europeană, dorim să menţionăm în mod special faptul că Declaraţia de la Lisabona respectă toate principiile enunţate şi exprimate clar de zeci de ani de sistemul de educaţie Gifted Education

Educaţia gifted education nu vine în contradicţie, ci se suprapune şi respectă sistemul de învăţământ existent, însă se consitituie cu o curriculă, programe şi metodologii de învăţământ şi practică ce pot îmbogăţi oferta grădiniţelor, şcolilor, liceelor şi universităţilor, la alegerea lor. Este momentul critic în care trebuie să înceapă şi în România un program gifted education, un sistem de educaţie orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale ale copiilor şi orientarea acestora către nevoile acute de dezvoltare naţionale şi de rezolvarea problemelor naţionale şi internaţionale

Noi avem şansa acum să dezvoltăm o alternativă educaţională orientată spre amplificarea, diversificarea, orientarea şi utilizarea calităţilor copiilor cu potenţial deosebit. În plus, copiii cu abilităţi deosebite, neintegraţi într-un sistem educativ care să le acopere nevoile speciale de educare şi instruire, au o incidenţă crescută de risc de integrare socială sau economică, ceea ce îi transformă într-o categorie ce trebuie protejată prin măsuri educative specifice – un fapt reflectat de legislaţia mondială din domeniu.

Educaţia copiilor supradotaţi şi talentaţi a devenit „top priority” în întreaga lume. Începută că o reacţie în lanţ după lansarea primului Sputnik, educaţia copiilor supradotaţi şi talentaţi s-a extins de la domeniul ştiinţific sau tehnologic până la leadership şi managementul de sistem social.

Situaţia Internaţională

Ar fi interesant, înainte de a porni un proiect atât de ambiţios şi valoros să privim cu atenţie ce au făcut celelalte ţări din lume. De cât timp şi cum au abordat subiectul copiilor supradotaţi şi cum măsoară ei rezultatul efortului făcut?  Care sunt diferenţele specifice de abordare între ţări foarte dezvoltate cum ar fi UŞA sau ţări de nivelul României şi chiar mai puţin dezvoltate ?  Nu în ultimul rând, important este să privim şi ce s-a făcut în România.

Educaţia copiilor supradotaţi (supranormali sau gifted) se practică în toate ţările ce au dezvoltat economii funcţionale, iar în ultimii ani s-a răspândit în toată lumea. Primele centre de gifted education orientate către ştiinţe s-au dezvoltat în aproximativ acelaşi timp în SUA, China, Australia, fosta URSS, India, şi în multe ţări Europene.

Există centre dedicate acestui sistem de educaţie în Austria, Spania, Croaţia, Franţa, Anglia, şi în alte ţări europene, iar programele destinate copiilor supradotaţi au pătruns în majoritatea şcolilor lumii. În SUA şi în Australia există centre de Gifted Education în fiecare stat sau regiune orientate către identificarea acestora şi către training-ul specific profilului lor intelectual, iar unităţile dedicate gifted education pleacă de la grădiniţe până la învăţământ post universitar

Recent, în ultimii 10 ani, au trecut la dezvoltarea sistemului gifted education şi Turcia, Emiratele Arabe, Oman, Republica Sud Africană, Brunei şi alte ţări, fapt ce corelează pozitiv de asemenea cu stabilitatea lor politico-economică. În prezent astfel de centre se dezvoltă şi în alte ţări din Orientul Mijlociu, Africa, America de Sud, care nu au fost integrate în primul val de răspândire a sistemului. Europa este integrată în sistem aproape complet.

Un exemplu semnificativ din spaţiul fost comunist este centrul condus de Shi Jiannong din Institute of Psychology, Chinese academy of Sciences care îşi dedică activitatea cercetării psihologice a copiilor supranormali, ce sunt de asemenea instruiţi în programe speciale. În Europa Centrală şi de Est, se remarcă în dezvoltarea educaţei copiilor supradotaţi Serbia, Slovenia, Polonia, Ungaria, Cehia, fapt ce concordă şi cu dezvoltarea economică a acestor state după 1990

Din vecinii noştri geografici fosta Iugoslavie (ex-Iugoslavia) a dezvoltat centre dedicate educaţiei copiilor supradotaţi din anul 1982! Un centru reprezentativ pentru educaţia copiilor supradotaţi în aria noastră geografică este Petnica Science Center din Serbia, condus de profesorul Vigor Majic, actual ministru adjunct al educaţiei. Elevii acestui centru iniţiat în 1982 au publicat sute de articole ştiinţifice în revistele de specialitate, iar centrul a fost menţinut funcţional şi finanţat inclusiv în perioada dură a războiului din Iugoslavia. Finanţarea sa este de aproximativ 1.000.000$US /an şi este considerată profitabilă din cauza efectului de dezvoltare economică pe care îl induce

Documentele Mișcării EDUGATE

 • Principii pentru constituția educației, Autori: Alexandru Ulian, Ștefan Vlaston
 • Analiză cantitativă și calitativă a învățământului universitar în România, Autor: Liviu Dragomirescu
 • Egalitatea șanselor în învățământul superior, Autor: Liviu Dragomirescu
 • Școala pe Bune. Autor: Marian Stas, Președinte, Fundația CODECS pentru Leadership; Școala pe bune. Mesaj politic și proiect tehnic, Autor: Marian Stas, Președinte, Fundația CODECS pentru Leadership
 • Cariera Didactică, Autor: Marian Stas, Președinte, Fundația CODECS pentru Leadership; Cariera Didactică–un model, Autor: Marian Stas, Președinte, Fundația CODECS pentru Leadership; Programa Educație pentru carieră, Autor: Marian Stas, Președinte, Fundația CODECS pentru Leadership; Ieșirea din mediocritate. Schimbarea adaptativă a educației, Autor: Marian Stas, Președinte, Fundația CODECS pentru Leadership; Eu sunt Ministrul Educației, Autor: Marian Stas, Președinte, Fundația CODECS pentru Leadership
 • Circuite vicioase în învățământul românesc, Autor: prof. dr. Florian Colceag, Presed. EDUGATE
 • Un concept deosebit de util: „Cercul virtuos”, Autor: prof. univ. dr. ing. Nicolae Draăgulanescu, Univ. Politehnică din București; Standarde pentru evaluarea calității în învățământ, Autor: prof. univ. dr. ing. Nicolae Dragulanescu, Univ. Politehnică din București
 • Principii pentru „scurt-circuitarea” circuitelor vicioase în învățământul românesc, Autor: prof. univ. dr. Thomas Csinta, CUFR (Consultanță  Universitară, Studii & Cercetări de pe lângă Școlile Superioare Franceze de Înalte Studii) Paris
 • Analiza sistemului de educație preuniversitar din Singapore (locul I mondial la testul TIMMS): Autor Florinte Catargiu
 • The Fundamental Law of Education, Japan
 • Propuneri Școală specială,  Autor: Tudorache Loredana Adriana

Anexă

Proiect de act normativ privind educația copiilor  si tinerilor cu abilități intelectuale înalte

Expunere de motive

(1) Copiii supradotați și talentați dau dovadă de abilități înalte și performanță în anumite domenii academice specifice sau în arii de înalte abilități intelectuale, creative, artistice, sau de conducere, și au nevoie de programe și servicii speciale care nu sunt, de regulă, oferite de școli obișnuite, în lipsa acestora neputându-se dezvoltă complet, la adevărată lor capacitate;

(2) Acești copii provin din toate mediile sociale și pot fi descoperiți în orice tip de comunitate culturală fiind în general expuși riscului social și respingerii grupului social;

(3) Deși ei au un uriaș potențial nu se pot dezvoltă integral decît în condițiile unui sistem educativ specializat, deoarece, fiind mult mai avansați intelectual, pot învață foarte mult și repede, studiind problemele în profunzimea și complexitatea lor, depășindu-și cu ușurință atât colegii de aceași vârstă cât și programa școlară, care este oferită în general pentru un nivel mediu în sistemul de învățământ obișnuit;

(4) Asincronia lor în dezvoltare îi face sensibili atît la problemele globale sau locale pe care le resimt puternic din punct de vedere emoțional, cît și la rezolvarea acestor probleme;.

(5) Lucrul cu copii supradotați presupune un profil intelectual special al pedagogului, un antrenament didactic specializat și de asemenea, o consultanță psihologică specializată;

(6) Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, România va trebui să se ridice la nivelul standardelor internăționale, pentru a putea fi cu succes competitivă în contextul economiei globale. Este important astfel că tot mai mulți tineri cu abilități înalte să se formeze și dezvolte pentru a-și atinge potențialul maxim, iar acest lucru nu se poate realiza decât prin oferirea unei educațîi specifice, corespunzătoare nevoilor și cerințelor acestora;

(7) Dacă inițierea educației supradotatilor a fost făcută de provocarea economică, dezvoltarea actuală se va realiza că urmare a complexitățîi crizelor de sistem ce cer soluțîi înalt specializate.

Scopul acestui proiect de lege

Deoarece copii supradotați (gifted/cu abilități înalte) prezintă caracteristici particulare de dezvoltare, s-a construit pretutindeni în lume un sistem educativ ce consideră aceste caracteristici particulare și care poate utiliza enormul potențial intelectual și de alte feluri, direcționând educația acestor copii în mod deosebit de educația de masă. Rezultatele excepționale ale sistemului de gifted education sunt realizările de mare nivel de performanță intelectuală sau de altă natură a participanților și nu în ultimul rînd încadrarea socială a acestora într-o manieră eficientă și care respectă dreptul la dezvoltare a copiilor supradotați.

Definirea supradotării

Definiția supradotarii este variabilă în funcție de contextual cultural, social, profesional sau de mediu geografic, în funcție de programul ce este orientat spre scopuri bine determinate sau de orizontul de profesionalism dorit. Pentru fiecare situație de acest fel sunt selectate anumite tipuri de abilități ce sunt măsurate valoric la niveluri diferite.

În general pe referențialul social comun definiția supradotarii cuprinde capacități psiho-fizico-intelectuale deosebite orientate științific, artistic, spre leadership ori management, spre mediu, sau kinestetice, etc. De asemenea se mai include că o variabilă independența față de capacitățile menționate și creativitatea, iar a treia caracteristică de baza inclusă în definiție este dată de aptitudinile academice.

Persoane supradotate pot fi găsite la toate vîrstele, rasele, sexele și nu depind de handicapuri fizice sau de altă natură.

Copiii capabili de performanțe înalte prezintă abilități potențiale într-o singură arie sau în combinăție pe următoarele arii:

 • Abilități intelectuale generale
 • Aptitudini academice specifice
 • Gândire creativă sau productivă
 • Abilități de lider
 • Arte vizuale sau de spectacol
 • Abilități psiho-motorii

Definiția a fost îmbunătățită prin includerea capacităților înalte logice în cîmpuri științifice abstracte sau jocuri logice.

Tendințele contemporane de a defini supra-dotarea se orientează însă către profilul psihologic al copilului supradotat ce include comportamente, realzari, relațional social, relația cu școală, și altele.

Supradotarea este o dezvoltare asincronă în care abilități cognitive avansate și de înalta intensitate se combină pentru a crea o experiență internă și o iluminare ce sunt calitativ diferite de normă. Această asincronie crește cu mărirea capacităților intelectuale. Unicitatea supradotatilor îi face în mod particular vulnerabili și cere modificări în educare și consultanță pentru a putea să se dezvolte în mod optim” (grupul Columbus, 1991, în Morelock 1992).

Asincronia înseamnă o dezvoltare cognitivă mult mai rapidă decît dezvoltarea fizică și emoțională. Această dezvoltare face copii supradotați doritori să afle informațîi pentru care nu sunt pregătiți din punct de vedere emoțional.

Copiii excepțional supradotați sau înalt supradotați includ:

 • Acei copii ale căror scoruri IQ depășesc 148 pe scala Stanford-Binet, sau 140 pe scala WISC-R
 • Copii prodigiosi în arii precum muzică, matematică, șah sau altele
 • Copii cu talente extrem de înalt dezvoltate
 • Copii cu dezvoltare intelectuală foarte înalta cu IQ peste 170

Se consideră copii supradotați cei care au IQ peste 130 și ei reprezintă aproximativ 2% din populația statistică.

Deoarece copii supradotați (gifted) prezintă caracteristici particulare de dezvoltare, s-a construit pretutindeni în lume un sistem educativ ce consideră aceste caracteristici particulare și care poate utiliza enormul potențial intelectual și de alte feluri directionind educația acestor copii în mod deosebit de educația de masă. Ca rezultate excepționale al sistemului de gifted education sunt realizările de mare nivel de performanță intelectuală sau de altă natură a participanților și nu în ultimul rînd încadrarea socială a acestora într-o manieră eficientă și care respectă dreptul la dezvoltare a copiilor supradotați.

Educarea și Curricula

Copiii supradotați dezvoltă capacități de învățare deosebite bazate pe modele de gîndire specifice:

 • Gândirea critică ce evaluează ideile și argumentele în mod creativ.
 • Construcția de modele ce da un sens logic lumii și care pot fi utilizate în practică
 • Construcția de argumente logice care permit validarea sau respingerea unor concepte.
 • Considerarea și reconsiderarea evidenței, care permite descoperirea de legi ce se află în spatele evidenței și nu sunt transparente la prima vedere.
 • Gândirea morală ce permite abordarea sub spectrul responsabilitățîi diferitelor acțiuni și găsirea optimului strategic de abordare a unei situațîi.

Toate aceste capacități specifice copiilor supradotați necesită antrenarea specifică a profesorilor ce lucrează cu copii supradotați și care trebuie să își dezvolte stiluri de predare adecvate necomune în educația de masă. Copiii supradotați tind să dezvolte atitudini, dispozițîi și obiceiuri ce valorifica mintea deschisă, obiectivitatea și imparțialitatea. Ei practică în mod obijnuit metacognitia analizîndu-și propriul proces de gândire.

Antrenamentul intelectual ce trebuie să stea la baza oricărei lecțîi necesită planificarea, rezolvarea de probleme, decizia strategică, recomandarea de strategii, comunicarea și utilizarea experienței altora în mod critic. Direcționarea învățării se face pe analiză optimului și planificarea pentru viitor a optimului, bazat pe gîndire creativă. Copiii supradotați sunt avizi de a înțelege cum funcționează universul, fiind capabili să își imagineze îmbunătățiri sau reformări și producind valori utilizabile de către alțîi.

Un gînditor supradotat:

 • Ridică probleme și întrebări vitale pe care le formulează clar și precis
 • Culege și evaluează informațîi relevante folosind abstracțîi pentru a le interpreta.
 • Ajunge la concluzii bine gîndite și la soluțîi, testindu-le pe criterii și standarde relevante.
 • Gîndește deschis și nedogmatic în cadrul sistemelor de gîndire alternative, recunoscînd și evaluind presupunerile proprii, implicațiile și consecințele.
 • Comunica efectiv cu alțîi construind soluțîi pentru diferite probleme.

Din aceste motive supradotatul cu gîndire critică este auto-disciplinat, auto-direcționat, auto-monitorizat și auto-corectiv, folosește standarde riguroase și abilități deosebite în manevrarea acestora. De asemenea dezvoltă abilități deosebite în rezolvarea de probleme și în comunicarea acestora. Din aceste motive profesorii ce lucrează cu această categorie de copii trebuie la rîndul lor să aibe abilități deosebite și profil psiho-intelectual compatibil cu cel al elevilor.

TITLUL I. Dispoziții generale. CAPITOLUL I. Dispozițîi introductive

Art.1. Prezentul proiect de lege vizează regimul juridic și organizarea instituțională a programelor de educație diferențiată pentru copiii supradotați (copii cu abilități înalte). Din punct de vedere tehnic educația copiilor cu abilități înalte se bazează pe o vastă experiență internățională, pe cercetările, studiile și programele educaționale ale unităților educative din rețeaua mondială de “gifted and talented education”.

Art.2. În conformitate cu: Carta Drepturilor Omului, PND-Resurse Umane, Procesul Lisabona, Declarația Universală a Drepturilor Copiilor (art 27,28,29),Recomandarea 1248/1994 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, copiii cu nevoi particulare, printre care se numără și copiii supradotați, vor trebui să beneficieze de condițîi de învățământ adecvate care să le permită să-și valorifice integral posibilitățile atât în propriul lor interes cât și în interesul societățîi. Pentru orice țară resursele umane cu potențiale înalte reprezintă o garanție a dezvoltării sale.

Art. 3.

a) Statul român urmărește să promoveze și să garanteze dreptul la o educație diferențiată creînd un cadru legislativ și tehnico-logistic pentru formarea de elite profesionale în toate domeniile de activitate. Această se vor formă prin parteneriat public-privat între instituțiile publice sau private care au competență în domeniul educației copiilor supradotați și talentați.

b) Educarea copiilor supradotați și talentați se va face în centre specializate, publice sau private, prin clase specializate, prin școli de week-end, prin tabere de instruire, prin școli de vara, prin programe de învățământ la distanță, sau prin alte forme.

c) Curriculum-ul diferențiat reprezintă modalitatea de adaptare a obiectivelor, conținuturilor, a strategiilor didactice de predare, învățare, evaluare, la posibilitățile aptitudinale, la nivelul intereselor cognitive, afective și motrice, la ritmul și la stilul de învățare ale elevului înalt abilitat (supradotat). Curriculum-ul diferențiat și strategiile didactice dirijate către structura de personalitate a elevilor, împreună cu posibilitatea accelerării învățării sau a lărgirii câmpului de cunoaștere și a alegerii unor trasee individualizate de profesionalizare a elevilor sunt mijloace caracteristice educației copiilor supradotați și talentați. Legea învățământului nr.84/1995 (art 3, art 4 par.3, art 5, art 16 par.2, art 7 par.7,art 12, par 1); Ordonanță de urgență a guvernului nr 36/1997 (art.13 par 2,art 14,art 15,art 127) reglementează acest lucru.

d) Educație diferențiată reprezintă ansamblul de programe educaționale formale, non-formale și informale, adecvate dezvoltării unui segment de populație caracterizat prin nevoi speciale.

CAPITOLUL II. Identificarea elevilor cu abilități înalte

Art.4. Identificare elevilor cu abilități înalte trebuie să reprezinte o parte integrantă a procesului educativ și se va face conform cu definiția supradotarii validată de programele internaționale.

Art.5. Procesul de identificare a copiilor supradotați trebuie să fie realizat de echipe mixte formate din specialiști în domeniu: psihologi, pedagogi, profesori și trebuie să satisfacă exigențe de obiectivitate, fidelitate,validitate și fiabilitate.

 Art.6. Identificarea va utiliza instrumentele: profiluri psiho-comportamentale, studii de caz, ghiduri de nominalizare, chestionare, teste psihologice, interviuri ce acoperă definiția supradotarii.

 Art.7. Procedurile de identificare a elevilor cu abilități înalte proveniți din medii socio-economice dezavantajate trebuie adaptate specificului lor.

Art.8.  Orice măsurare, diagnosticare și evaluare a nivelului abilităților au o valoare de predicție limitată în timp.

CAPITOLUL III. Trasee curriculare diferențiate

Art.9. Traseele curriculare diferențiate trebuie să fie structurate în conformitate cu principiile generale a Curriculum-ului Național și cu normele de elaborare specifice educației copiilor supradotați validate la nivel internațional și să propună principii educaționale specifice.

Art.10. Conținuturile sunt concepute diferit în funcție de domeniul de manifestare a abilității urmărind dezvolatrea abilităților teoretice și aplicative, formarea gândirii critice și complexe, estimarea corectă a informației, mărirea creativității și motivarea elevilor pentru studiul individualizat.

Art.11. Adaptarea conținuturilor la categoria elevilor cu aptitudini înalte se realizează atât sub aspect cantitativ (volumul informațional) cât și sub aspect calitativ (ritm, stil de învățare, principiul interdisciplinarității).

Art.12. Conținuturile curriculare trebuie selectate în funcție de interesele elevilor și de comandă socială. Profesorii din unitățile de învățămînt pentru supradotați vor beneficia de cursuri de formare metodologică care să le permită să răspundă la nevoile de informare-îndrumare ale elevilor pe traseele de carieră alese dintr-o oferta diferențiată pe arii curriculare.

 Art.13. Se vor elabora strategii didactice conforme cu obiectul predat și cu profilele de personalitate ale elevilor, în conformitate cu nivelul de manifestare a abilităților individuale ale elevilor și nu doar pe baza criteriului de vârstă. Strategiile didactice și stilurile de predare vor fi adaptate formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ prin accelerarea studiilor de specialitate în multiple forme, înființarea de grupe sau clase omogene și a unor module diferențiate și individualizate de studii.

Art.14. Metodologia didactică specifică se va adapta la profilul de personalitate și la gradul de maturitate psihologică al elevilor, precum și la contextul socio-cultural.

Art.15. Traseele curriculare vor fi întocmite în conformitate cu standardele de performanță specifice elevilor cu abilități înalte.

Art.16. Evaluarea performanțelor elevilor cu înalte abilități se face pe baza unor criterii consistente calitative, cantitative și corelative.

Art.17. Obiectivele specifice în evaluarea procesului instructiv-educativ în cadrul învățământului diferențiat se stabilesc prin standarde curriculare aprobate de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare și/sau la propunerea ONG-urilor sau instituțiilor care au experiență, competență și capacitatea de expertiză în acest domeniu.

Art.18. Instrumentele și tehnicile de evaluare utilizate trebuie să respecte principiile coerenței, flexibiliatii, diversificării, transdisciplinaritatii, complexității și aplicabiliatatii.

CAPITOLUL IV. Definiții

Curriculum: Ansamblul cunoștințelor incluzând abordările procedurale de transmitere a acestora, ce sunt oferite că direcții de studiu.

Copil cu abilități înalte: Copii ale căror performanțe și realizări depășesc cu mult nivelul mediu de performanță șiu abilități a generației lor biologice, fiind comparabile sau superioare generațiilor mai vârstnice.

Nevoi speciale: Nevoile de informare, socializare, integrare în colectivități, utilizare a potențialului nativ și format, exprimare creativă și recunoaștere a valorilor personale.

Programe de mentoring: Programe de direcționare a eforturilor în relație maestru-discipol.

Programe de tutoring: Programe de îmbunătățire a performanțelor personale prin lecții suplimentare individualizate sub supravegherea și monitorizarea unei persoane cu competență în domeniul selectat.

Supradotare: Capacitatea de atingere a potențialului biologic maxim dublată de creativitate, ambiție și abilități la nivelul care le permite autodezvoltarea în medii prielnice.

Trasee curriculare: Trasee de instruire individualizată cu dreptul de selectare a materiilor de studiu corespunzătoare orizonturilor de interes propriu, din pachete de curricula oferite pe mai multe direcții de studiu.

 TITLUL II. CAPITOLUL I. Pregătirea personalului autorizat

Art.19. Formarea inițială a cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal, cuprinde cursuri, seminarii, lucrări practice, conferințe, publicații de specialitate,educație post-universitară (masterat, doctorat), educație la distanță, forumuri profesionale, etc. Această pregătire se va adresa atât profesorilor ce lucrează în centre specializate, în clase specializate, studenților din anii finali sau studenților masterali sau doctorali ce intenționează să lucreze în programele de educare a copiilor supradotați și talentați, cât și altor categorii ce doresc o instruire în acest domeniu. De asemenea pregătirea este obligatorie pentru administratorii și directorii sau consilierii ce au autoritate în deciziile legate de programele de educare a copiilor supradotați și talentați, cât și pentru profesorii sau psihologii școlari ce lucrează în acest program.

 Art.20.

1) Formarea continuă certificată a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se realizează prin programe de perfecționare în domeniul psihopedagogiei abilităților înalte, acreditate conform cadrelor normative în vigoare și a metodologiilor validate pe plan internațional de către organizațiile de profil. Această pregătire va fi de minim 30 de ore pe an pentru profesorii ce lucrează în centre specializate și de minimum 10 ore pe an pentru profesorii ce lucrează în școli ce au aderat la programele de pregătire în educarea copiilor supradotați și talentați, având clase specializate. Programele de pregative vor cuprinde natură și nevoile copiilor supradotați și talentați, evaluarea nevoilor elevilor, și curriculum și metodologii didactice optime pentru educarea și instruirea copiilor supradotați și talentați.

2) Formarea continuă certificată urmărește implicarea învățătorilor și profesorilor în diferite activități precum:

 • programe acreditate de perfecționare cu tematică specifică
 • ateliere de lucru
 •  stagii de documentare
 •  schimburi informaționale între specialiști din țară și străînătate
 • studii postuniversitare
 • masterate
 • doctorate
 • schimburi de profesori cu center internaționale de formare în gifted education
 • studii post-universitare de profil în rețeaua internațională de universități ce au programe specifice de gifted education. Toate diplomele obținute în această rețea internațională vor fi valide în sistemul de educare a copiilor supradotați și talentați din România

Art.21. Formarea altor categorii de specialiști (psihologi, asistenți sociali, pedagogi, psihopedagogi) se va realiza prin cursuri specializate în domeniile identificării, consilierii și psihoterapiei, managementului personal și intitutional, al marketingului educațional, etc. Se va crea un program național de formare de formatori care să asigure diseminarea și aprofundarea metodologiilor și cunoașterii specifice pentru educarea copiilor supradotați și talentați și pentru înțelegerea psihologiei specifice acestui profil. Acest program va fi gestionat de către MES și va utiliza specialiștii din țară în acest domeniu și specialiști din centrele internaționale.

CAPITOLUL II. Centrele de Instruire diferențiată

Art. 22. Conform Legii 84/1995 Centrele de instruire diferențiată vor funcționa utilizînd metodologiile de instruire specifice educației copiilor supradotați și talentați. Aceste centre vor cuprinde și rețeaua de școli de artă, de informatică sau specializate pe domenii științifice ce sunt orientate către performanță.

Art. 23. Centrele de instruire diferențiată vor putea fi formate atât din inițiativa publică cât și din inițiativa privată. Centrele de instruire diferențiată vor constitui centre pilot selectînd elevii din rețeaua generală de învățămînt prin metodologii generale în educația copiilor supradotați și talentați și prin metodologii specifice profilurilor de activitate a acestor centre.

Art. 24. Obiectivele acestor centre sunt: asigurarea facilităților educaționale pentru copii cu abilități sau performanțe înalte; asigurarea unei instruiri adaptate la profilele de personalitate a elevilor, la capacitatea lor de dezvoltare intelectuală și de exprimare creativă, la nevoile lor specifice de integrare socială și profesională; asigurarea condițiilor și procedurilor de adoptare a unor trasee de instruire personalizate, a unui program flexibil cuprinzînd cercetări proprii și a unui sistem de credite transferabile adaptat specializării profunde în anumite domenii de interes a elevilor (legea 84/1995 art.16 par 2.)

 1. Dezvoltarea centrelor va fi considerată parte integrantă a politicilor de dezvoltare regională și națională
 2. Dezvoltarea programelor educative se va face începînd de la învățămîntul preșcolar pînă la cel post-universitar pe toată perioada instruirii în centre specializate pe categorii de școlarizare, permițînd accelerarea instruirii în funcție de bagajul intelectual și de maturitatea psihologică, criteriul vârstei cronologice fiind secundar.
 3. Centrele vor avea programe de cercetare fundamentală, aplicată sau de creativitate proprii obligatorii pentru personalul didactic și pentru elevi începînd de la perioada liceală. Valoarea științifică, practică sau artistică a rezultatelor acestor programe va fi considerată la evaluarea muncii personalului didactic și a rezultatelor elevilor.
 4. Centrele vor fi inițiatori de programe educaționale de proiecte educative și de oferte curriculare alternative sau produse educative de alte tipuri ce for fi puse la dispoziția sistemului educativ sau pe piață educativă

Activitatea Centrelor va fi evaluată de către un corp de evaluatori specializați validat de către Ministerul Educației și Cercetării. Acest corp de evaluatori va fi special instruit în programul de formare de formatori și în metodologiile internaționale de evaluare a funcționarii sistemului de educație a copiilor supradotați și talentați.

 1. Centrele vor funcționa atâta timp cât nivelul lor de performanță va fi foarte înalt. În vederea atingerii acestui scop profesorii ce vor lucra în aceste centre vor fi riguros selectați și activitatea lor va fi riguros monitorizată. De asemenea salarizarea profesorilor va fi direct dependență de gradul lor de performanță și secundar de experiență lor didactică.
 2. Elevii din aceste centre vor putea rămâne în cadrul programului atâta timp cât vor păstra un grad înalt de performanță, în caz contrar se vor reîntoarce în învățământul de masă.
 3. se vor construi atât prin eforturi publice, private sau în parteneriat public-privat, incluzînd agenții economici, administrația locală sau comunitățile locale.

Art. 25. Atribuțiile Centrelor de Instruire Diferențiată

 1. selectarea profesorilor în funcție de capacitatea profesională, intelectuală, a profilului de personalitate și compatibilității cu specificul elevilor și a centrului
 2. selectarea elevilor în funcție de aptitudini, nivel de dezvoltare a abilităților specifice, potențial de dezvoltare a personalității, creativitate și automotivatie
 3. calificarea continuă la standardele organizațiilor internaționale de profil a profesorilor, psihologilor și psihopedagogilor implicăți în sistemul de educare a copiilor supradotați și talentați
 4. stabilirea și validarea locală a testelor necesare la nivel teritorial
 5. elaborarea de proiecte educative, de programe educative, și produse educative orientate către nevoile de educație ale elevilor sau a societății
 6. identificarea strategiilor educative optime pentru fiecare categorie de dotare intelectuală, validarea acestora și prezentarea-difuzarea acestei experiențe sau a alternativelor de pe piață internațională în programele de instruire a profesorilor
 7. oferirea de câmpuri curriculare alternative ce respectă nucleul curricular oficial dar permite extinderea zonelor de studiu individual, sau a altor câmpuri curriculare aprobate de către organele abilitate.
 8. oferirea de asistență, îndrumare și orientare elevilor
 9. strategii de finanțare

Art. 26. Finanțarea Centrelor de Instruire Diferențiată. Statul va finanța dezvoltarea educației de excelență a Copiilor cu abilități deosebite, în conformitate cu strategiile de dezvoltare economică și cu nevoile de specialiști de înalta competență necesari realizării acestor strategii. Pentru realizarea unui cadru concurențial de nivel înalt care să permită dezvoltarea calității în educație, o parte din activitățile din educația copiilor supradotați și talentați se vor finanța în regim parțial privat, parțial public. Prin fonduri bugetare atât pentru învățămîntul public cât și pentru cel privat se vor finanța următoarele activități:

 • selectarea copiilor
 • selectarea personalului didacti
 • dezvoltarea de programe educative sprijinite prin granturi
 • activitățile de formare și instruire a personalului didactic va fi subvenționată de stat în proporție de 25%, dar plătită în rest în regim privat
 • activitățile de cercetarea teoretică și aplicată și de creativitate vor fi subvenționate de stat în proporție de 40% în rest fiind finanțată din burse/subvenții de cercetare externe și colaborări, sau alte surse de finanțare.
 • activitatea didactică se va finanța în proporție de 25% de la buget pentru centrele publice sau cele private ce au acordul de funcționare dat de MES, iar în rest se va autofinanța în regim privat prin oferta educațională proprie și prin programe de tutoring, burse/subvenții, sponsorizări sau alte forme de finanțare.

Pentru educația de stat se va finanța de la buget administrarea și întreținerea centrelor, dotarea și dezvoltarea scoliilor. Centrele private se vor autofinanța la aceste capitole. Activitățile de alte tipuri se vor finanța cu ajutorul altor surse de finanțare posibile. Centrele de gifted education internaționale se vor autofinanța și vor avea libertatea de a construi programe educative proprii conforme cu nevoile pieței internaționale.

Art. 27. Colaborări. Centrele vor colabora cu Ministerul Educației și Cercetării, cu Institutul de Cercetări Educaționale, cu Centrul Național de Excelență cu Organizațiile Non Guvernamentale de profil din țară sau străînătate, cu alte centre de cercetare internaționale, cu organizații internaționale de profil, cu universități din țară sau din străînătate, cu oameni de știință și cultură din țară și din străînătate. Centrele se vor subordona că răspundere educativă Ministerului Învățămîntului și Științei în domeniul legislativ, și normativ respectînd normele de funcționare a educației și vor avea drept de auto-organizare a procesului didactic și administrativ conform normelor specifice de funcționare internațională a procedurilor „gifted education”. Centrul Național de Excelență va fi organul de stat care distribui fondurile publice alocate dezvoltării de programe de excelență sub formă de burse/subvenții pentru dezvoltarea de programe locale. De aceste burse/subvenții vor putea beneficia toate unitățile de stat sau private care lucrează sau lansează programe educative de excelență destinate copiilor supradotați și talentați. Centrul Național de Excelență va raporta periodic Ministerului Educației și Cercetării dezvoltarea programelor de excelență și nevoile de finanțare.

Art. 28. Programe. Scopurile acestor programe sunt:

1) Construirea de utilități și instrumente care să facă posibilă o adecvare a ofertei educative pentru nevoile de dezvoltare personală și educație a copiilor supradotați și talentați.

2) Să încurajeze dezvoltarea și îmbogățirea de curricula pentru toți elevii din sistemul educativ prin adaptarea și aplicarea de metode și materiale educative dezvoltate în alte părți.

3) Să atragă fonduri pentru dezvoltarea educației de excelență și să le aplice în proiecte și programe eficiente în dezvoltarea excelenței în educație, în colaborare cu toate instituțiile și organizațiile de profil, care pot primi finanțări.

Activitățile autorizate cuprind:

1) Dezvoltarea proprie pentru personalul inclus sau care dorește să fie inclus în educația de excelență

2) Stabilirea unui model operațional de identificare și educare a copiilor supradotați și talentați

3) Antrenarea părinților ce se implică în programele de educație de excelență

4) Implementarea strategiilor novative

5) Întărirea capacității Instituțiilor de învățământ superior de a oferi îndrumare și asistență tehnică unităților educative sau partenerilor profesionale implicăți în educația de excelență pentru copii supradotați și talentați

6) Conducerea programelor de asistență tehnică și diseminare a informației.

7) Dezvoltarea de curricula care să permită introducerea în economie de noi tehnologii în toate ramurile de activitate incluzând educația la distanță. Aceste curricula se vor adresa elevilor sau grupurilor de elevi supradotați și talentați în diverse etape de școlarizare și vor constitui baza de dezvoltare a unor programe proprii unităților de educație și de colaborare cu centre de cercetare sau de aplicare a acestor tehnologii..

8) Adițional acest program sprijină constituirea unui centru de cercetare pentru educația de excelență ce va utiliza nu mai mult de 30% din fondurile de stat destinate dezvoltării programului.

Activitățile centrului de cercetare include: investigarea cauzelor ingalitatilor în însușirea cunoștințelor la înalt nivel de performanță între diferitele grupuri entice sau sociale; studierea modelelor de creștere a proporției reprezentanților de performanță la înalt nivel a diferitelor grupuri entice sau sociale; generarea de metodologii care să permită profesorilor să îmbunătățească performanță la vârf în grupurile etnice sau sociale; analizarea bazelor de date naționale sau internaționale și constatarea cunoștințelor și metodologiilor aplicate în educarea excelenței, care s-au dovedit valide și sustenabile în alte părți ale lumii. Centrele de educare a copiilor supradotați și talentați vor funcționa în conformitate cu liniile de program validate internațional și cu cele create de strategiile locale de dezvoltare. Astfel de programe validate internațional sunt: programele de tabere de vara, programele de mentoring, programele de servicii de învățare, programele de cooperare și practică în business, industrie, cercetare, educație și alte câmpuri.

Centrele vor implementa strategii didactice novative precum învățarea cooperativă, cooperarea între colegi, servicii de învățare Programele de asistență tehnică și de diseminare a informației, incluzând cele de diseminare-validare a medodologiilor specifice gifted education vor fi adaptate și pentru educația de masă. Materialele și serviciile create în rețeaua de centre de excelență vor fi difuzate în învățământul de masă prin Centrul Național de Excelență și prin organizațiile profesionale de profil. Vor fi atrase fonduri din programe variate pentru crearea de forme de educație la distanță care să permită ofertarea de cursuri de nivel înalt elevilor supradotați individuali sau grupurilor de elevi supradotați din educația de masă. De asemenea astfel de materiale vor fi difuzate organizațiilor locale ce nu au posibilitatea de a găși resursele necesare pentru a furniza astfel de cursuri.

Aceste activități vor fi susținute de către consorții de organizații profesionale, ONG-uri, instituții și de centre specializate și instituții de profil în programe la nivel național. Instituțiile de cercetare de profil și centrele universitare vor colabora cu consorțiile în elaborarea de cercetări și dezvoltarea de programe în domeniul educației copiilor supradotați și talentați și în imbunatatatirea performanțelor individuale. Se vor urmări în primul rând îmbunătățirea capacităților școlilor de a planifică, conduce și îmbunătăți programe specifice, de a identifica și servi elevii supradotați și talentați și de a îmbunătăți performanțele profesorilor și oferta educative locală. Se va urmări de asemenea asistarea școlilor în identificarea și ofertarea de servicii educative către elevii supradotați și talentați, incluzându-i pe cei dezavantajați economic sau individual din alte motive, ce nu pot fi identificați și ajutați prin metode tradiționale de evaluare.

Programele vor fi oferite atât școlilor publice cât și celor private. Ambele categorii vor putea participa la burse/subvemtionari și programe de dezvoltare finanțate în grupuri colaborative de lucru.Se vor forma secretariate de lucru pentru programele finanțate care vor verifică aplicațiile de program, vor asigura diseminarea informației privitoare la programe, vor evalua eficientă programelor în termenii impactului asupra nivelului de performanță în educație. Secretariatele de program vor colabora cu instituțiile care vor acordă calificativele profesionale și vor evalua experiență în educarea copiilor supradotați și talentați. Împreună vor coordona activitățile de program, vor servi că centre de informare asupra nevoilor educaționale ale copiilor supradotați și talentați și vor asigura disponibilitatea serviciilor educaționale și a programelor desemnate să răspundă la aceste nevoi. De asemenea vor disemina informațiile dezvoltate prin programe în rețeaua școlară.

TITLUL III. Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 29.

(1) Încălcarea prevederilor prezenței legi atrage, după caz, răspunderea materială, disciplinară, contravențională sau penală.

(2) Împiedicarea persoanelor abilitate de a efectua controlul instituțiilor sau al unităților de învățământ constituie, după caz, abatere disciplinară ori contravențională sau infracțiune. Constatarea contravenției sau a infracțiunii și aplicarea sancțiunilor se fac de către autoritățile abilitate.

Art. 30.

(1) Părintele sau tutorele legal instituit are dreptul de a alege formă de învățământ și felul educației copilului minor.

(2) Părintele sau tutorele legal instituit este obligat să ia măsuri pentru asigurarea frecvenței școlare a elevului în învățământul obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi din culpă părintelui sau a tutorelui instituit legal constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 100.000 lei și 500.000 lei.

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de către autoritățile prevăzute de lege.

Art. 31. Dispozițiile prezenței legi se completează cu prevederile legale privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 32. Asupra dreptului copilului minor de a urmă școală în limba română sau în limba unei minorități naționale hotărăște părintele sau tutorele legal instituit.

 Art. 33. Unitățile de învățământ aferente formelor de învățământ prevăzute își continuă activitatea conform programelor actuale, până la absolvirea ciclului școlar de către cei care frecventează aceste școli la dată intrării în vigoare a prezenței legi.

 Art. 34. Până la elaborarea legii speciale de acreditare a unităților învățământului particular preuniversitar, criteriile și standardele de evaluare și acreditare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în baza prezenței legi.

Art. 35. De la dată intrării în vigoare a prezenței legi, studenții înmatriculați în învățământul universitar de stat, cu plata taxei de școlarizare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 283/1993, pot beneficia de burse, în condițiile legale.

Art. 36.

(1) Prezența lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Pe dată intrării în vigoare a legii se abrogă Legea educației și învățământului, precum și orice alte dispoziții contrare prezenței legi.

(2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezenței legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Învățământului elaborează regulamentele care decurg din aplicarea acestei legi și stabilește măsuri tranzitorii.

Proiect de Ordonanță Guvernamentală

Art. 1. Se înființează Centre de instruire diferențiată adresate copiilor cu abilități înalte.

Art. 2. Activitatea de instruire și educație din cadrul centrelor se desfășoară i n conformitate cu: Carta Drepturilor Omului, PND-Resurse Umane, Procesul Lisabona, Declarația Universală a Drepturilor Copiilor (art 27,28,29), Recomandarea 1248/1994 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Art. 3. Sunt beneficiari ai acestei legi copiii cu nevoi speciale, categoria supradotați (gifted/cu abilități înalte).

Art. 4. Identificarea copiilor supradotați se face în conformitate cu standardele și programele internaționale.

Art. 5. Se dispune înființarea unei comisii naționale pentru elaborarea de curriculum diferențiat, structurat în conformitate cu interesele beneficiarilor și comandă socială.

Art. 6. Personalul didactic din centrele de instruire și educare este selectat în urmă parcurgerii și promovării unei pregătiri de specializare în domeniul educației supradotatilor.

Art. 7. Programele educative începînd de la învățămîntul preșcolar pînă la cel post-universitar pe toată perioada instruirii în centre specializate pe categorii de școlarizare, permit accelerarea instruirii în funcție de bagajul intelectual și de maturitatea psihologică, criteriul vârstei cronologice fiind secundar.

Art. 8. Centrelor de Instruire Diferențiată au în atribuții:

 • selectarea profesorilor în funcție de capacitatea profesională, intelectuală, a profilului de personalitate și compatibilității cu specificul elevilor și a centrului.
 • selectarea elevilor în funcție de aptitudini, nivel de dezvoltare a abilităților specifice, potențial de dezvoltare a personalității, creativitate și automotivatie.
 • calificarea continuă la standardele organizațiilor internaționale de profil a profesorilor, psihologilor și psihopedagogilor implicați în sistemul de educare a copiilor supradotați și talentați
 • stabilirea și validarea locală a testelor necesare la nivel teritorial
 • elaborarea de proiecte educative, de programe educative, și produse educative orientate către nevoile de educație ale elevilor sau a societății
 • identificarea strategiilor educative optime pentru fiecare categorie de dotare intelectuală, validarea acestora și prezentarea-difuzarea acestei experiențe sau a alternativelor de pe piață internațională în programele de instruire a profesorilor
 • oferirea de câmpuri curriculare alternative ce respectă nucleul curricular oficial dar permite extinderea zonelor de studiu individual, sau a altor câmpuri curriculare aprobate de către organele abilitate
 • oferirea de asistență, îndrumare și orientare elevilor
 • strategii de finanțare.

Art. 9. Finanțarea Centrelor de Instruire Diferențiată se realizează, în conformitate cu strategiile de dezvoltare economică și cu nevoile de specialiști de înalta competență necesari realizării acestor strategii. Pentru realizarea unui cadru concurențial de nivel înalt care să permită dezvoltarea calității în educație, o parte din activitățile din educația copiilor supradotați și talentați se vor finanța în regim parțial privat parțial public. Prin fonduri bugetare atât pentru învățămîntul public cât și pentru cel privat se vor finanța următoarele activități:

 • selectarea copiilor
 • selectarea personalului didactic
 • dezvoltarea de programe educative sprijinite prin granturi
 • activitățile de formare și instruire a personalului didactic este subvenționată de stat în proporție de 25%, dar plătită în rest în regim privat
 • activitățile de cercetarea teoretică și aplicată și de creativitate sunt subvenționate de stat în proporție de 40% în rest fiind finanțată din burse/subvenții de cercetare externe și colaborări, sau alte surse de finanțare.
 • activitatea didactică se finanțează în proporție de 25% de la buget pentru centrele publice sau cele private ce au acordul de funcționare dat de Ministerul Educației și Cercetării, iar în rest se autofinanțează în regim privat prin oferta educațională proprie și prin programe de tutoring, burse/subvenții, sponsorizări sau alte forme de finanțare. Centrele de gifted education internaționale se autofinanțează și au libertatea de a construi programe educative proprii conforme cu nevoile pieței internaționale.

Art. 10.  Centrele de Instruire Diferențiată promovează programe cu următoarele scopuri:

1) Construirea de utilități și instrumente care să facă posibilă o adecvare a ofertei educative pentru nevoile de dezvoltare personală și educație a copiilor supradotați și talentați.

2) Încurajează dezvoltarea și îmbogățirea de curricula pentru toți elevii din sistemul educativ prin adaptarea și aplicarea de metode și materiale educative dezvoltate în alte părți.

3) Atrag fonduri pentru dezvoltarea educației de excelență și aplică în proiecte și programe eficiente în dezvoltarea excelenței în educație, în colaborare cu toate instituțiile și organizațiile de profil, care pot primi finanțări.

Art. 11. Se înființează o comisie la nivel național având că unic scop evaluarea și controlul Centrelor de Instruire Diferențiată, subordonată direct Ministerului Educației și Cercetării.

 

____________

[1]Elaborat de către Consortiul EDUGATE,  sub îndrumarea Prof. dr. Florian Colceag, Președinte-Fondator IRSCA Gifted Education Președinte-Fondator al  Consorţiului EDUGATE

 [2]Fondatorii  IRSCA Gifted Education

Colceag Florin, cetățean român
Comșa Marin, cetățean român
Thomas CSINTA, cetățean francez
Damanikis Emmanuel, cetățean britanic
Deutsch Elisabeta Iulia, cetățean român
Dragotă Mihai Cristian, cetățean român
Jinaru Aron, cetățean român
Jula Dorin, cetățean român
Munteanu Florin, cetățean român
Panait Florin, cetățean român
Robitu Petre, cetățean român
Sima-Setraru Alexandra, cetățean român
Stoica Cristian, cetățean român
Serbulescu Radu, cetățean român

Bibliografie selectivă

Teoria educației. Manifestul Educației realizat de către Consorțiul EDUGATE (Consorțiul Român pentru Educația Tinerilor Supradotați și Talentați)

Gifted Education. M’s („Mensanii”) lui Roland Berril!

Gifted Education. Teoria educației. Proiect de lege privind educația copiilor cu nevoi speciale, inițiat de către IRSCA Gifted Education (Institutul Român pentru Studii și Cercetări Avansate în Educația de Excelență) și EDUGATE (Consorțiul Român pentru Educația Copiilor și Tinerilor Supradotați și Talentați)

Teoria educației. Proiect pentru un IFS (Institut de Formare Strategică)

Teoria educației. Metodologia evaluării periodice a personalului didactic universitar (EPPDU)

Teoria educației. Strategia de reformare prin lege a educației în România

„Les 30 Glorieuses”. Teoria educației. Rolul Statului în Educația din România, în 30 de amendamente!

Teoria educației. Proiect de lege pentru învățământul superior din România!

Teoria educației. Principii pentru Constituția educației și cele zece porunci în noua ordine mondială a educației!

Teoria educației. Criteriile de evaluare calitativă a educației!

Teoria educației. Actualitatea educativă în lume: „Impostura și Epigonia educațională în țările est–europene. Corupția și Crima organizată din învățamântul românesc!” (Seminar științific, 13 – 15 martie 2019, Franța,Thomas CSINTA)

Teoria educației. Declarație de intenții a Consorțiului EDUGATE (Consorțiul Român pentru Educația Tinerilor Supradotați și Talentați) privind educația în România!

Accesul în sistemul elitist francez de Înalte Studii „Grandes Ecoles” – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani!

Eșecul școlar și calvarul copiilor supradotați!

CUFR (Consultanță Universitară Franco – Română) de pe lângă Școlile Superioare Franceze de Înalte Studii (Les Grandes Ecoles). CUFR (Conseil Universitaire Franco – Roumain auprès des grandes écoles françaises)

Bibliografie generală

22 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.